Державні цільові програми – основа реалізації політики сталого розвитку в Україні

Mariya Vitaliyivna Kvak


Анотація


Обґрунтовано роль державних цільових програм у формуванні можливостей залучення додаткових джерел фінансування управлінського процесу. Наголошено, що велика кількість таких документів зараз характеризується відсутністю дієвої системи моніторингу та оцінки ефективності їх реалізації, що суперечить принципам та практичному втіленню Концепції сталого розвитку на національному рівні. Акцентовано увагу на необхідності виокремлення та врахування при розробці та реалізації державних цільових програм пріоритетного значення людської та природної складових національного багатства в контексті побудови біоінформаційного суспільства та виходу національної економіки на вектор сталого (збалансованого) розвитку, дотримання національних інтересів в умовах поглиблення світових глобалізаційних та інтеграційних процесів. Виокремлено системні деструктивні чинники, які стоять на заваді ефективній реалізації державних цільових програм. Проаналізовано динаміку кількості затверджених державних цільових програм, планові та фактичні дані їх виконання за видами, структуру залучених коштів на їх реалізацію за джерелами фінансування в Україні у 2015 році. На основі адаптації зарубіжного досвіду до національних умов визначено концептуальні засади удосконалення застосування державних цільових програм у контексті досягнення стратегічних пріоритетів сталого розвитку країни. 


Ключові слова


бюджетне планування; державні цільові програми; оцінка релевантності; ефективність програм; аудит ефективності; державна політика; сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro derzhavni tsil'ovi prohramy. (2004). Zakon Ukrayiny [Law of Ukraine on “State Target Program”]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1621-15[in Ukrainian].

Polulyakh, I. (2003). Ekonomichna polityka v ramkakh sotsial'noho rynkovoho ladu Nimechchyny [Economic policy under the German social market system]. Kyiv – Lviv – Myunkhen: VMS, 2003, 160 p. [in Ukrainian].

Kul'chyts'kyy, Ya. V., Kul'chyts'kyy, B. V., Malinovs'ka, M. V., Dzhyhora, N. V. (2016). Instytutsiyni zasady traktuvannya ekonomichnykh system v umovakh posylennya yikh ekolohizatsiyi ta hlobalizatsiyi [Institutional Bases of Interpretation of the Economic Systems in the Conditions of Strengthening of their Environmentally Sustainable Development and Globalization]. Scientific Bulletin of UNFU, 27, 7-13. [in Ukrainian].

Stan vykonannia derzhavnykh tsil'ovykh prohram u 2015 rotsi [State of fulfillment of the state targetedprograms in 2015]. (2016). Retrieved from: http://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami[in Ukrainian].

Seredn'ostrokovyy plan priorytetnykh diy Uryadu do 2020 roku. (2017). [Medium priority action plan of the Government for 2020 (Draft)]. Cabinet of Ministers of Ukraine. Retrieved from: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249629697&cat_id=246711250 [in Ukrainian].

Kvak, M. V. (2012). Stratehichne planuvannya vidtvorennya natsional'noho bahat·stva yak rezervu dlya realizatsiyi tsil'ovykh prohram rozvytku derzhavy ta zabezpechennya natsional'noyi ekonomichnoyi bezpeky [Strategic planning reproduction of national wealth as a reserve for the implementation of the programs of the State and ensure national economic security]. The bulletin of transport and industry economics, 38, 28-31 [in Ukrainian].

Traytli, V. Yu. (2014). Derzhavni tsil'ovi prohramy yak ob"yekt audytu efektyvnosti [State target programs as object efficiency audit]. Bulletin of the University of Banking of National Bank of Ukraine, 1(19), 203-207 [in Ukrainian].

Zarits'ka, Ya. O. (2013). Zarubizhnyy dosvid realizatsiyi prohramno-tsil'ovoho planuvannya na derzhavnomu rivni [Foreign experience of implementation of program planning at the national level]. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, 1(2), 294-298 [in Ukrainian].

Pavlyuk, K. V. (2005). Problemy rozvytku prohramno-tsil'ovoho metodu u byudzhetnomu protsesi [Problems of program-target method in the budgetary process]. RFI Scientific Papers, 4(33), 42-54 [in Ukrainian].

Buhay, T. V., Halyuta, A. A. (2011). Prohramno-tsil'ovyy metod u byudzhetnomu protsesi: zarubizhnyy dosvid i mozhlyvosti yoho vykorystannya v Ukrayini [Program Budgeting in the budget process: foreign experience and possibilities of its use in Ukraine]. Journal ZSTU, 3 (57), 206-210 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.043

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022