Current problems of inventory of museum objects

Olha Mykolaivna Herasymenko


Abstract


Introduction. In recent years, the questions of conservation of museum collections are highly relevant. It is primarilyconnected with the political and economic situation in the country, as well as problems in the museum field. The troubleshooting will protect museum objects from theft, substitution, destruction and etc. In particular, it applies to the need to improve the organization and methods of checking the status of museum objects, i. e. their inventory.

Purpose. The research aims to identify the issues inventory of museum objects in terms of regulatory framework and justification of possible areas of improvement of organizational basis of such inventory.

The method (methodology). In this research we have used the following methods to address this goal: method of analysis and synthesis, logic synthesis method, method of analogies, method of comparative mapping.

Results. The organization and method of inventory exhibits in accordance with applicable regulations and the necessity of improving the process of inventory have been investigated. The peculiarities of the usage of the concepts of "inventory of museum objects", "verification exhibits availability of stock, the accounts museum", "museum inventory values" have been determined. The proposals to harmonize terminology of normative legal acts of Ukraine are worked out. The authors have worked on the proposals and recommendations on the frequency of inventory; inventory exhibits sent for temporary storage to another legal or natural person; procedure of registration and annual verification of exhibits topographical descriptions; process of formation of inventory commissions; presentation of results of inventory; procedure of determination of the amount of losses from theft, shortage, destruction, damage exhibits. Fundamental research issues that are brought to a focus in the article have become the key to improving inventory procedure exhibits. 


Keywords


museum objects; inventory; verification of the presence of exhibits from the stock and accounting documentation; the frequency of verification; inventory commission; act of reconciliation

Full Text:

PDF

References


Bauer, O. O. (1912). Inventarizatsiya. Schetovodstvo y khozyaystvo, 7, 2–5.

Minkul'tury oprats'ovuye pytannya zvirennya fondiv L'vivs'koyi natsional'noyi halereyi mystetstv imeni B. H. Voznyts'koho na nayavnist' rarytetnykh vydan'. (n.d.). Retrieved from: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id=245183831&cat_id =244913751.

Polozhennya pro inventaryzatsiyu aktyviv ta zobov"yazan'. (2014). Zatv.nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 02.09.2014r. # 879. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.

Pro bukhhalters'kyy oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrayini. Zakon Ukrayiny vid 16.07.99 r. #996-XIV. (1999). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Instruktsiya z orhanizatsiyi obliku muzeynykh predmetiv. Zatv.nakazom Ministerstva kul'tury Ukrayiny vid 21.07.2016 r. # 580. (2016). Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16.

Bilodid, I. K., Buryachok, A. A., Hnatyuk, H. M. & Dotsenko, P. P. (1980). Slovnyk ukrayins'koyi movy. Kyyiv.: Naukova dumka.

Polozhennya pro Muzeynyy fond Ukrayiny. Zatv. postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 20.07.2000 r. N 1147 (2010). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF.

Instruktsiya po uchetu i khraneniyu muzeynykh tsennostey, nakhodyashchikhsya v hosudarstvennykh muzeyakh SSSR. Utv. prykazom Mynysterstva kul'tury SSSR ot 17.07.1985. # 290 (1985). Retrieved from: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_ DocumID_33809.html.

Pro muzeyi i muzeynu spravu. Zakon Ukrayiny vid 29.06.95 r. #249/95-VR. (1995). Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/ 249/95-% D0%B2%D1%80.

Herasymenko, O. M. (2009). Formuvannya ta vykorystannya oblikovoyi informatsiyi v upravlinni muzeynymy fondamy. Naukovyy visnyk NUDPSU, 2(45), 141-146.

Platonov, B. O. (2013). Osnovy otsinochnoyi diyal'nosti. Kyiv: NAKKKiM.

Zvit pro rezul'taty audytu efektyvnosti vykorystannya koshtiv Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny na zberezhennya istoryko-kul'turnoyi spadshchyny v zapovidnykakh ta zdiysnennya zakhodiv z yiyi okhorony, pasportyzatsiyi, inventaryzatsiyi i restavratsiyi. (2008). Kyiv: Rakhunkova palata Ukrayiny, 2008. Retrieved from: http://www.ac-rada.gov.ua.

Systema statystyky kul'tury YuNESKO -009 (SSK). (2010). UNESCO Institute for Statistics, Montreal, Quebec, Canada, 2010. Retrieved from: http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/framework-cultural-statistics-culture-2009-rus.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.263

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023