Інтегральна оцінка впливу соціального партнерства на розвиток персоналу підприємства

Oksana Yuriivna Sytnyk


Анотація


Вступ. Перехід України до ринкової економіки суттєво змінив зміст соціально-трудових відносин і розподілення функцій між соціальними партнерами. За таких умов соціальне партнерство виконує вже не тільки захисну, організаційну та миротворчу функції, а й функцію розвитку людського капіталу. Позитивний досвід застосування системи соціального партнерства у напрямі розвитку персоналу підприємств у розвинених країнах дає підстави активно впроваджувати його й в Україні. Між тим дослідження соціального партнерства саме на мікрорівні дозволяє виявити наявні протиріччя між роботодавцями та найманими працівниками щодо питань врегулювання соціально-трудових відносин та розвитку персоналу зокрема.

Метою дослідження є розробка методики інтегральної оцінки впливу соціального партнерства на розвиток персоналу на рівні підприємства, яка дозволить обґрунтувати заходи посилення взаємодії соціального партнерства, розвитку персоналу та їх впливу на результати діяльності підприємств.

Методологія. У роботі використано системний підхід – при побудові впливу системи соціального партнерства на показники діяльності підприємства; логічного узагальнення – при обґрунтуванні методів вимірювання результатів розвитку найманих працівників; аналізу та синтезу – для обґрунтування практичних рекомендацій розвитку персоналу засобами соціального партнерства на підприємстві та для визначення показників впливу соціального партнерства на розвиток персоналу; метод експертних оцінок і метод інтегральної оцінки – для побудови моделі оцінки впливу соціального партнерства на розвиток персоналу.

Результати. У статті розроблено методику інтегральної оцінки впливу соціального партнерства на професійний розвиток персоналу підприємства, яка містить: обґрунтування показників для проведення оцінки, послідовність проведення оцінки та її зміст. За результатами проведеної оцінки запропоновано альтернативні заходи щодо поліпшення розвитку найманих працівників через активізацію соціального партнерства на рівні підприємства. Отримані результати істотно поглиблюють методичні засади управління розвитком персоналу підприємства на основі комплексної оцінки стану розвитку соціального партнерства, результатів діяльності та професійного розвитку персоналу на підприємстві. 


Ключові слова


інтегральна оцінка; колективний договір; професійний розвиток; розвиток персоналу; соціальне партнерство; соціально-трудові відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Hetman, O. O. (2010). Enterprise Economy. Kyiv: Centre of scientific literature [in Ukr].

Hrishnova, O. A. (2004). Labor Economics and Labor Relations. Kyiv: Knowledge [in Ukr].

The concept of the National Strategy of social responsibility in Ukraine. Retrieved from: http://uspp.ua/ [in Ukr].

Kostyshyna, T. A., Kravchenko O. O. (2014). Modern aspects of efficiency wage labor in the economy of Ukraine. Labor Relations: Theory and Practice, 2, 288-293 [in Ukr].

Levchenko, O. M. (2009). Professional capacity: regulatory mechanisms for innovation. Kirovohrad: KOD [in Ukr].

Novikov, V. (2005). The imperative of effective social partnership. Economics of Ukraine, 1, 80―85 (in Ukr.).

Sadova, U. Ya. (2000). Regional labor markets, analysis and forecast. Lviv: Print. [in Ukr].

Kolot, A. M., Hrishnova, O. A., etc. (2012). Social Responsibility: Theory and Practice Development. Kyiv: KNEU. [in Ukr].

Semykina, M. V., Smutchak, Z. V., Pasieka, S. R., Petrov, Yu. D. (2012). Social and labor relations: problems of harmonization. Kirovohrad: KOD [in Ukr].

Yarkyna, T. V. (2005). Fundamentals of economy of the enterprise. Moskow: Russian humanitarian Internet-university. Retrieved from: http://www.aup.ru/ books/m64/ [in Rus].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.230

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022