Інтеграція корпоративної соціальної відповідальності у корпоративну стратегію

Evelina Viktorivna Kamyshnykova


Анотація


Вступ. У статті досліджено питання стратегізації корпоративних підходів до управління у процесі реалізації концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Одним із важливих напрямків побудови взаємовигідних відносин із ключовими групами стейкхолдерів є впровадження концепції КСВ у загальну стратегію підприємства.

Мета. Метою статті є обґрунтування комплексного стратегічного підходу до КСВ на основі побудови інтегрованих корпоративних і бізнес-стратегій з орієнтацією на її принципи.

Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є сукупність загальнонаукових методів, таких, як теоретичне узагальнення, порівняння, а також системний підхід щодо формування взаємопов’язаних стратегій для різних ієрархічних рівнів управління підприємством з орієнтацією на принципи КСВ.

Результати. Доведено необхідність подолання відокремленості соціально відповідальних програм і ініціатив та забезпечення їх тісного взаємозв'язку з ключовими бізнес процесами підприємства на стратегічній основі через впровадження елементів КСВ в систему стратегічного управління підприємством. Запропоновано етапи формування інтегрованої корпоративної (бізнес) стратегії з орієнтацією на принципи КСВ, які дозволяють реалізувати комплексний стратегічний підхід до неї на всіх ієрархічних рівнях управління підприємством. Акцентовано, що інтегровані з соціально відповідальними цілями та принципами корпоративна і бізнес-стратегії підприємства формують передумови для підвищення операційної ефективності його систем управління. 


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; корпоративна стратегія; бізнес-стратегія; комплексний підхід; стейкхолдер; інтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Blowfield, M. & Murray, A. (2014). Corporate responsibility. Oxford: Oxford University Press.

Thompson, Arthur A. & Strickland, A. J. (2006). Strategic management: concepts and cases. Moscow: Vilyams (in Russ.).

Zatieyshchykova, O. O. (2014). Etapy formuvannya stratehiyi sotsial'noyi vidpovidal'nosti biznesu [Stages of formation of the strategy of social responsibility of business]. Biznes Inform, 2, 200-205.

Levchenko, O. P. &Mishchenko, I. V. (2015). Etapy formuvannya stratehiyi korporatyvnoyi sotsial'noyi vidpovidal'nosti (KSV) pidpryyemstva [Stages of forming strategy of corporate social responsibility (CSR) of enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu, 25, 36-48.

Carroll, A. B. &Shabana,K. M. (2010). The business case for corporate social responsibility: a review of concepts, research and practice. International Journal of Management Reviews,12, 85-105.

Zhukovs'ka, V. M. (2009). Sotsial'na vidpovidal'nist' yak napryam realizatsiyi korporatyvnoyi stratehiyi rozvytku [Social responsibility as the direction of corporate strategyimplementation]. Finansy Ukrainy, 14–21.

Kharlamova, A. O. (2012). Korporatyvna sotsial'na vidpovidal'nist' – neobkhidnyy chynnyk formuvannya korporatyvnoyi stratehiyi [Corporate social responsibility as a necessary factor in the formation of corporate strategy]. Efektyvna ekonomika, 9. Retrieved from: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1410.

Mis'ko, G. A. (2009). Vplyv korporatyvnoyi sotsial'noyi vidpovidal'nosti na efektyvnist' operatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstva [The impact of CSR on the effectiveness of operating of the enterprise]. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', 36, 113-119.

KPMG International (2013). The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013. Retrieved from: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/08/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2013.pdf.

McKinsey and Company (2009). Valuing corporate social responsibility: McKinsey Global Survey Results. New York, NY. Retrieved from: http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/valuing-corporate-social-responsibility-mckinsey-global-survey-results.

Lubin, D. A. & Esty, D. C. (2010). The sustainability imperative. Harvard Business Review, 88 (5), 42-50.

Gazzola, P. & Colombo, G. (2014). CSR integration into the corporate strategy. Cross-Cultural Management Journal, 26 (2), 331-337.

Galbreath, J. (2009). Building corporate social responsibility into strategy. European Business Review, 21 (2), 109-127.

Porter, M. E. (1996). What is strategy? Harvard Business Review, 74 (6), 61-78.

Mullen, J. (1997). Performance-based corporate philanthropy: how ?giving smart’ can further corporate goals. Public Relations, 42 (2), 42-48.

Lantos, G. P. (2002). The ethicality of altruistic corporate social responsibility. Journal of Consumer Marketing, 19 (2/3), 205-228.

Kamyshnykova, E. &Kalinin, O. (2016). Influence of CSR strategies on business management. SGEM 2016: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Sofia: STEF92 Technology Ltd, 345-352.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.199

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022