Світовий досвід організації малого інноваційного бізнесу

Dmytro Serhiiovych Ocheretnyi


Анотація


Важливу роль в інноваційному процесі та НТП розвинутих країн відіграє малий інноваційний бізнес, який виступає невід’ємним елементом інноваційного середовища. Особливості цього виду підприємництва найбільш адекватні потребам інноваційного сектору. У зв’язку з цим всебічний розвиток малого інноваційного бізнесу, підвищення його значущості в інноваційному процесі є основним фактором інтенсифікації. Це обумовлює актуальність нашої статті, оскільки детальне дослідження ролі малого інноваційного бізнесу у інноваційних процесах розвинутих країн дозволяє сформувати ті теоретичні та емпіричні основи, які мають бути закладені у стратегії інноваційно-економічного розвитку України.

У статті розглядається роль інноваційної діяльності малого бізнесу в економіці високорозвинених країн. Досліджуються причини виникнення та розвитку інноваційного підприємництва у сфері малого бізнесу. Особлива увага звертається на державну підтримку малого інноваційного бізнесу.

Проаналізовано моделі організації малого інноваційного бізнесу. Розглянуто різноманітні організаційно-економічні та інституційно-правові форми, яких набуває мале інноваційне підприємництво залежно від масштабів науково-технічної діяльності, джерел її фінансування, характеру взаємодії з бізнес-структурами великого бізнесу. Визначено сучасну роль і місце малих інноваційних компаній у національних економіках країн. Проаналізовано динаміку фінансування інноваційної діяльності малого бізнесу за федеральними програмами SBIR і STTR. 


Ключові слова


малий інноваційний бізнес; ТНК; компанії-стартапи; техноглобалізм; інноваційний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Addressing challenges for high-growth companies. Summary and conclusions of the Europe INNOVA gazelles innovation panel. (2006). Europe INNOVA, 6.

Sudakova, N. A. (2016). USA: problems of entrepreneurship in view of social economic safety. USA – Canada: economic, politic, culture, 4, 91-108.

The Kauffman Index Startup Activity: National Trends. (2015). Kauffmann Foundation.

Yudanov, A. The second half modernization. (2011). Expert, 20.

Business Dynamics Statistics. (2016). United States Census Bureau. – Retrieved from: https://www.census.gov/ces/dataproducts/bds/data_estab.html.

Hathaway, I., Litan, R. (2014). Declining Business Dynamics in the United States: A Look at States and Metros. Brookings Institution.

Revutskyi, S. (2009). The main preconditions and common features of high development countries technological parks development. Theory and practice of intellectual property, 9,

Marks K., Engels F. Vol. 2nd ed., Vol 23

Bilenkyi O. Yu., Stoliarchuk Ya. M., Galenko O. M., Stoliarchuk V. M. (2016). Global market of intellectual property: the scale, structure, institutes. Kyiv: Feniks.

Business incubating and innovative centers: modern technologies of entrepreneurship and innovative economy development support. (n.d.). Retrieved from: www.academia.org.ua.

Gubaidulina, F. S. (2016). Transformation of Japanese economic model. Modern competition, 10(4), 74-88.

Zianko V. V. (2008). Innovative entrepreneurship: essence, mechanisms and forms of development. Vinnytsia: Universum.

Science and Engineering Indicators (2000). National Science Foundation, 1, 1-33.

Science and Engineering Indicators (2016). National Science Foundation.

Block, F., Keller, M. (2008) Where do innovations come from? Transformations in the U. S. National Innovation System, 1970-2006. Washington DC: The Information Technology and Innovation Foundation.

Vergun, V. A., Stupnytskyi, O. I. (2012). The mechanism of technology transfer and estimation of its effectiveness (on the example of USA Universities). Actual problems of international relations, 2, 111.

The Advanced Technology Program. Assessing Outcomes. (2001). National Academy Press. National Research Council. Washington DC.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.059

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022