Сегментація ринку стоматологічних послуг в Україні за географічним принципом

Yuriy Ivanovych Hayda, Tetyana Oleksandrivna Slipchenko


Анотація


Вступ. Підкреслено роль і значення сегментації ринку як методології та інструментарію ринкових досліджень. Висвітлено  практичну і теоретичну значущість досліджень ринку стоматологічних послуг в Україні та зазначено про обмеженість наукових розвідок, які присвячені сегментуванню цього ринку.

Мета. Метою дослідження є проведення сегментації ринку стоматологічних послуг України за географічним принципом у розрізі адміністративно-територіальних одиниць (областей, АР Крим та м. Києва та м. Севастополя).

Метод. У дослідженні застосовано методи багатомірного аналізу, а саме кластерний аналіз (k-means сlustering) та багатомірного шкалування (multidimensional scaling).

Результати. У результаті географічного сегментування стоматологічного ринку України визначено 9 кластерів, які об’єднують адміністративно-територіальні одиниці з подібними показниками кадрової забезпеченості стоматологічної інфраструктури (за кількістю стоматологів в державних і приватних клініках та кабінетах, укомплектованістю стоматологічних установ фахівцями). Найкращим кадровим забезпеченням стоматологічних установ характеризується кластер, який об’єднує Івано-Франківську та Харківську обл. Найнижча забезпеченість фахівцями державних стоматологічних установ спостерігається в Запорізькій обл., приватних – у Волинській, Донецькій, Одеській та Чернігівській обл.

Аналогічними методами визначено 7 груп областей та міст України за рівнем поточного та відкладеного попиту, що визначався на основі питомого  показника відвідувань дорослими пацієнтами стоматологічних установ, кількості повторних візитів, потреби в cтоматологічній санації як дорослих споживачів, так і дітей. Найвищий відсоток населення, яке потребує санації (тобто споживачів стоматологічних послуг з відкладеним попитом), характерний для Закарпатської обл. та м. Києва, а найменше їх у географічному сегменті, що містить Запорізьку, Херсонську, Луганську обл. та м. Севастополь. Для Миколаївської обл. характерним є досить значний відкладений попит на стоматологічні послуги, водночас поточний попит − незначний і здебільшого забезпечується повторним відвідуванням стоматологічних закладів одними ж і тими пацієнтами.


Ключові слова


ринок стоматологічних послуг; сегментування ринку; кадрове забезпечення стоматологічних закладів; поточний та відкладений попит на стоматологічні послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Buhorkov, I. V. (2009). Klinichnyi menedzhment v systemi derzhavnykh stomatolohichnykh ustanov. Universytetska klinika, 5(1–2), 111-112 [in Ukrainian].

Harkavenko, S. S. (1998). Marketynh. Kyiv: Libra [in Ukrainian].

Liakhova, N. O., & Nesterenko, O. M. (2014). Stan rynku stomatolohichnykh posluh v Ukraini na suchasnomu etapi. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 3 (112), 47–50 [in Ukrainian].

Illiashenko, S. M. (eds.). (2004). Marketynh: bakalavrskyi kurs. Sumy: VTD «Univnsytetska knyha» [in Ukrainian].

Prymak, T. (2012). Marketynhove doslidzhennia spetsializovanykh ZMI na rynku stomatolohii Ukrainy. Marketynh v Ukraini, 2, 26-30 [in Ukrainian].

Savchuk, O. V. (2013). Kontseptualni napriamy formuvannia ekonomichno oriientovanykh form stomatolohichnykh orhanizatsii v Ukraini. Visnyk stomatolohii, 2, 100–103 [in Ukrainian].

Voronenko, Iu. V. (ed.), Holubchykov, M. V., Pavlenko O. V. (2015). Stomatolohichna dopomoha v Ukraini: dovidnyk. Kyiv, MOZ Ukrainy, DZ «Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy», NMAPO im. P. L. Shupyka, Asotsiatsiia stomatolohiv Ukrainy [in Ukrainian].

Khandelwal, S., & Mathias, A. (2011). Using a 360 view of customers for segmentation. Journal of Medical Marketing, 11(3), 215–220. Retrieved from http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1745790411408853.

Kesting, T., &Rennhak, C. (2005). Methoden der Marktsegmentierung in deutschen B2C-Unternehmen. Munich Business School Working Paper. Retrieved fromhttp://www.munich-business-school.de/fileadmin/mbs_daten/ dateien/working_papers/mbs-wp-2005-13.pdf.

Kotler, Ph., Armstrong, G. (1994). Marketing Management. Prentice-Hall, Englewood Clifts, New Jersey.

Kotler, Ph., & Turner, R.E. Marketing Management. Prentice-Hall Canada Inc., Scarborough, Ontario.

Jo, H. S., Hwang M.-S., Lee, H. J. (2010). Market segmentation of health information use on theInternet in Korea. International journal of medical informatics, 79, 707-715. Retrieved from www.intl.elsevierhealth.com/journals/ijmi

Lee, W-I.,& Shih, B-Y. (2009). Application of neural networks to recognize profitable customers for dental services marketing – a case of dental clinics in Taiwan. Expert Systems with Applications, 36, 199–208.

Sanky, M.A., Berger, P.D.,Weinberg, B.D.(2012). Segmentation approach to patient health intervention. Journal of Medical Marketing, 12(4), 221–228. Retrieved from http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1745790412456032.

Shaw, A. (2011). Market segmentation and the impact of online media. Journal of Medical Marketing, 11(3), 254–262. – Retrieved from http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1745790411416542.

Tynan, A.C., &Drayton, J. (1987).Market Segmentation. Journal of Marketing Management, 2 (3), 301-335.

Wang, Z., Janda, S., Rao, S.P. (1996). Dental services marketing: do market segments based on usage rate differ in terms of determinant attributes? Journal of Services Marketing,10 (4), 41– 55.

Wedel, M., & Kamakura, W. (1999). Market Segmentation: Conceptual and Methodological Foundations. Boston: Kluwer Academic Publishers.

Wei J.-T., Lin, S.-Y., Weng, C.-C., Wu, H.-H. (2012). A case study of applying LRFM model in market segmentation of a children’s dental clinic. Expert Systems with Applications, 32( 5), 5529–5533.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.018

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021