Методичні підходи до формування програм розвитку підприємства зв’язку в умовах нестабільного підприємницького середовища

Tetyana Anatoliyivna Pinchuk


Анотація


Вступ. У статті досліджено методичні підходи до формування програм розвитку підприємства зв’язку в умовах нестабільного підприємницького середовища. Наведено план, дерево цілей та оцінку програми розвитку підприємства зв’язку, яка дає можливість серед альтернативних варіантів обирати оптимальний і найбільш ефективний підхід формування останньої з урахуванням підприємницького середовища та особливостей розвитку сфери зв’язку.

Мета. Метою статті є визначення методичного підходу до формування програм розвитку підприємства зв’язку в умовах нестабільного підприємницького середовища, сформованого на основі плану, дерева цілей та оцінки програми розвитку підприємства зв’язку.

Метод (методологія). У дослідженні використано методи узагальнення, логічний та графічний.

Результати. Рекомендовано пропозиції щодо інтегрованої системи формування та реалізації програми розвитку підприємства зв’язку з динамічною адаптацією до середовища функціонування та системну модель програми розвитку підприємства зв’язку. 


Ключові слова


дерево цілей; економічний ефект; модель; оцінка; підприємство зв’язку; план; програма розвитку; сфера зв’язку

Повний текст:

PDF

Посилання


Doronyna, M. S. (2002). Upravlinnya ekonomichnymy i sotsial'nymy protsesamy pidpryyemnytstva. Kharkiv: KhDEU.

Rayevnyeva, O. V. (2006). Upravlinnya rozvytkom pidpryyemnytstva: metodolohiya, mekhanizmy, modeli. Kharkiv: Inzhek.

Raevneva, E. V. (2005). Nekotorue aspektu formyrovanyya mekhanyzma upravlenyya razvytyem predpryyatyya. Visnyk KhNU, 668, 210–214.

Trydid, O. M. (2002). Orhanizatsiyno–ekonomichnyy mekhanizm stratehichnoho rozvytku pidpryyemstva. Kharkiv: KhDEU.

Archybal'd, R. D. Systemnaya metodolohyya upravlenyya proektamy y prohrammamy. Retrieved from: http://www.iteam.ru/.

Babaev, Y. A. (2005). Upravlenye prohrammamy razvytyya orhanyzatsyy na osnove henetycheskoy modely proekta. Kyiv: Naukovyy svit.

Burymenko Yu. Y. Buzenovskyy, B. P., Voronaya, N. Y (2003). Postroenye na proektnoy osnove modely razvytyya sotsial'no-ekonomycheskykh system. Yssledovanye y optymyzatsyya ekonomycheskykh protsessov. Khar'kov: NTU «KhPY». 146–147.

Bushuev, S. D., Bushueva, N. S. (2007). Proektnoe upravlenye prohrammamy orhanyzatsyonnoho razvytyya. Upravlenye proektamy y prohrammamy, 7, 270–283.

Komolov, S. A. Osobennosty prohrammy razvytyya promyshlennykh predpryyatyy na sovremennom etape. Retrieved from: http://www.jurnal.org/articles/2013/ekon41.html.

Myller, M. A. Upravlenye prohrammamy razvytyya predpryyatyya (2003) (Dissertation Abstracts). Retrieved from: http://economy–lib.com/upravlenie–programmami–razvitiya–predpriyatiya.

Terner, Dzh. R. (2007). Rukovodstvo po proektno–oryentyrovannomu upravlenyyu. Moscow: Yzd. dom Hrebennykova

Babaev, Y. A. (2005). Upravlenye prohrammamy razvytyya orhanyzatsyy na osnove henetycheskoy modely proekta. K.: Naukovyy svit.

Mazur, Y. Y., Shapyro, V. D. (2000) Restrukturyzatsyya predpryyatyy y kompanyy. Vusshaya shkola.

Sheremet, V. V., Pavlyuchenko,V. M., Shapyro, V. D. (1998). Upravlenye ynvestytsyyamy Moscow.: Vusshaya shkola.

Terner, Dzh. R. (2007).rukovodstvo po proektno–oryentyrovannomu upravlenyyu. Moscow: Yzd. dom Hrebennykova.

Upravlenye ynvestytsyyamy (1998). Sheremet, V. V., Pavlyuchenko,V. M., Shapyro, V. D. Moscow: Vusshaya shkola.

Voronaya, N. Yu. (2010). Orhanyzatsyonno-upravlencheskaya struktura predpryyatyya pry proektnom upravlenyy razvytyem. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, 1(33), 71–81.

Voronaya, N. Yu. (2009). Nekotorue aspektu proektnoho upravlenyya prohrammamy sotsyal'no–ekonomycheskoho razvytyya predpryyatyya. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, 4 (32), 54–59.

Voronaya, N. Yu. Obobshchennuy ekonomycheskyy y sotsial'nopsykholohycheskyy kryteryy effektyvnosty prohramm razvytyya. Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky, 266, T. 11, 411– 419.

Voronaya, N. Yu. (2009). Osnovnue pryntsypu postroenyya hybkykh orhanyzatsyonnukh struktur predpryyatyya. Nauchnie yssledovanyya y ykh praktycheksoe prymenenye, sovremennoe sostoyanye y puty razvytyya. T. 10, 61–62.

Voronaya, N. Yu. (2011). Osnovnye pryntsypu proektnoho upravlenyya prohrammamy razvytyya predpryyatyya. Naukovyy visnyk OHEU, 44(2), 21–24.

Voronaya, N. Yu. (2009). Osnovnye protseduru sotsyal'no–ekonomycheskoho razvytyya predpryyatyya. Ekonomika ta upravlinnya v umovakh pobudovy informatsiynoho suspil'stva, 67–68.

Voronaya, N. Yu. (2005). Strukturno-funktsyonal'naya model' ynnovatsyonnoho razvytyya sotsial'no-ekonomycheskykh system. Visnyk Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu im. V. Dalya, 5(87), 36–39.

Voronaya, N. Yu. (2005). Strukturno-funktsyonal'naya model' ynnovatsyonnoho razvytyya sotsyal'no–ekonomycheskykh system predpryyatyya. Modeli ta informatsiyni tekhnolohiyi v upravlinni sotsial'no-ekonomichnymy, tekhnichnymy ta ekolohichnymy systemamy, 63–65.

Archybal'd, R. D. Voropaev, V. Y., Stoletov, H. Y. Systemnaya metodolohyya upravlenyya proektamy y prohrammamy. Retrieved from: http://www.iteam.ru.

Archybal'd, R. (2004). Upravlenye vusokotekhnolohychnumy prohrammamy y proektamy. Moscow: DMK Press.

Akh'yudzhy, X. (1979). Setevue metodu upravlenyya v proektyrovanyy y proyzvodstve. Moscow: Myr.

Aslanov, M. A., Kuznetsov, V. V., Makarov, Yu. N. (2010). Systemnuy analyz y prynyatye reshenyy v deyatel'nosty uchrezhdenyy real'noho sektora ekonomyky, svyazy y transporta. Moscow: ZAO, Yz–vo «Ekonomyka».

Babaev, Y. A. (2005). Upravlenye prohrammamy razvytyya orhanyzatsyy na osnove henetycheskoy modely proekta. Kyiv: Naukovyy svit.

Tarasevych, L. S., Hrebennikov, P. I., Leusskyy, A. Y. Mikroekonomika. Retrieved from: http://elbib. in.ua/ mikroekonomika126.html.

Vvoznuy, A. M., Drahomyrov, V. V.,. Kozarezov, A. Ya, Kashkan, K. V. (2009). Modely, metody y alhorytmycheskoe obespechenye proektov prohrammy razvytyya naukoemkykh proyzvodstv. Nykolaev: NUK.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.213

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022