Methodical approaches to the formation of programs of telecommunication enterprise development in unstable business environment

Tetyana Anatoliyivna Pinchuk


Abstract


In modern conditions the problem of developing effective management measures acquires increasing relevance, as well as improving management efficiency in all sectors, especially in the field of telecommunication.

One promising line of telecommunication enterprises development is the creation of the programs of development.

The article is focused on providing methodical approach to formation of the programs of the telecommunication enterprise development in unstable business environment. It should be formed on the basis of the plan, tree of objectives and evaluation of development programs of a telecommunication enterprise.

A program of the telecommunication enterprise development is a set of interrelated programs that is a portfolio of programs, which includes a number of related projects, programs. They are united by a common purpose. The resources for their realisation are allocated. Programs of development are formed by the relevant authorities and individuals and supported and coordinated at all levels of management.

It is defined and systematized that programs of telecommunication enterprises development have a number of distinctive features that need to be taken into account when the programs are at the stage of formation.

Concurrently, the article specifies that the program of a telecommunication enterprise development consists of a set of interrelated plans (technical, operational and business plans). The tree of objectives, which implies the evaluation of the program and integrated system of formation and implementation of the program of development, is recommended. It allows choosing the most effective approach to the formation of the program of development, taking into consideration both the business environment and specific features of the telecommunication field.


Keywords


tree of objectives; economic effect; model; evaluation; telecommunication enterprise; plan; program of development; field of telecommunication

Full Text:

PDF

References


Doronyna, M. S. (2002). Upravlinnya ekonomichnymy i sotsial'nymy protsesamy pidpryyemnytstva. Kharkiv: KhDEU.

Rayevnyeva, O. V. (2006). Upravlinnya rozvytkom pidpryyemnytstva: metodolohiya, mekhanizmy, modeli. Kharkiv: Inzhek.

Raevneva, E. V. (2005). Nekotorue aspektu formyrovanyya mekhanyzma upravlenyya razvytyem predpryyatyya. Visnyk KhNU, 668, 210–214.

Trydid, O. M. (2002). Orhanizatsiyno–ekonomichnyy mekhanizm stratehichnoho rozvytku pidpryyemstva. Kharkiv: KhDEU.

Archybal'd, R. D. Systemnaya metodolohyya upravlenyya proektamy y prohrammamy. Retrieved from: http://www.iteam.ru/.

Babaev, Y. A. (2005). Upravlenye prohrammamy razvytyya orhanyzatsyy na osnove henetycheskoy modely proekta. Kyiv: Naukovyy svit.

Burymenko Yu. Y. Buzenovskyy, B. P., Voronaya, N. Y (2003). Postroenye na proektnoy osnove modely razvytyya sotsial'no-ekonomycheskykh system. Yssledovanye y optymyzatsyya ekonomycheskykh protsessov. Khar'kov: NTU «KhPY». 146–147.

Bushuev, S. D., Bushueva, N. S. (2007). Proektnoe upravlenye prohrammamy orhanyzatsyonnoho razvytyya. Upravlenye proektamy y prohrammamy, 7, 270–283.

Komolov, S. A. Osobennosty prohrammy razvytyya promyshlennykh predpryyatyy na sovremennom etape. Retrieved from: http://www.jurnal.org/articles/2013/ekon41.html.

Myller, M. A. Upravlenye prohrammamy razvytyya predpryyatyya (2003) (Dissertation Abstracts). Retrieved from: http://economy–lib.com/upravlenie–programmami–razvitiya–predpriyatiya.

Terner, Dzh. R. (2007). Rukovodstvo po proektno–oryentyrovannomu upravlenyyu. Moscow: Yzd. dom Hrebennykova

Babaev, Y. A. (2005). Upravlenye prohrammamy razvytyya orhanyzatsyy na osnove henetycheskoy modely proekta. K.: Naukovyy svit.

Mazur, Y. Y., Shapyro, V. D. (2000) Restrukturyzatsyya predpryyatyy y kompanyy. Vusshaya shkola.

Sheremet, V. V., Pavlyuchenko,V. M., Shapyro, V. D. (1998). Upravlenye ynvestytsyyamy Moscow.: Vusshaya shkola.

Terner, Dzh. R. (2007).rukovodstvo po proektno–oryentyrovannomu upravlenyyu. Moscow: Yzd. dom Hrebennykova.

Upravlenye ynvestytsyyamy (1998). Sheremet, V. V., Pavlyuchenko,V. M., Shapyro, V. D. Moscow: Vusshaya shkola.

Voronaya, N. Yu. (2010). Orhanyzatsyonno-upravlencheskaya struktura predpryyatyya pry proektnom upravlenyy razvytyem. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, 1(33), 71–81.

Voronaya, N. Yu. (2009). Nekotorue aspektu proektnoho upravlenyya prohrammamy sotsyal'no–ekonomycheskoho razvytyya predpryyatyya. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, 4 (32), 54–59.

Voronaya, N. Yu. Obobshchennuy ekonomycheskyy y sotsial'nopsykholohycheskyy kryteryy effektyvnosty prohramm razvytyya. Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky, 266, T. 11, 411– 419.

Voronaya, N. Yu. (2009). Osnovnue pryntsypu postroenyya hybkykh orhanyzatsyonnukh struktur predpryyatyya. Nauchnie yssledovanyya y ykh praktycheksoe prymenenye, sovremennoe sostoyanye y puty razvytyya. T. 10, 61–62.

Voronaya, N. Yu. (2011). Osnovnye pryntsypu proektnoho upravlenyya prohrammamy razvytyya predpryyatyya. Naukovyy visnyk OHEU, 44(2), 21–24.

Voronaya, N. Yu. (2009). Osnovnye protseduru sotsyal'no–ekonomycheskoho razvytyya predpryyatyya. Ekonomika ta upravlinnya v umovakh pobudovy informatsiynoho suspil'stva, 67–68.

Voronaya, N. Yu. (2005). Strukturno-funktsyonal'naya model' ynnovatsyonnoho razvytyya sotsial'no-ekonomycheskykh system. Visnyk Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu im. V. Dalya, 5(87), 36–39.

Voronaya, N. Yu. (2005). Strukturno-funktsyonal'naya model' ynnovatsyonnoho razvytyya sotsyal'no–ekonomycheskykh system predpryyatyya. Modeli ta informatsiyni tekhnolohiyi v upravlinni sotsial'no-ekonomichnymy, tekhnichnymy ta ekolohichnymy systemamy, 63–65.

Archybal'd, R. D. Voropaev, V. Y., Stoletov, H. Y. Systemnaya metodolohyya upravlenyya proektamy y prohrammamy. Retrieved from: http://www.iteam.ru.

Archybal'd, R. (2004). Upravlenye vusokotekhnolohychnumy prohrammamy y proektamy. Moscow: DMK Press.

Akh'yudzhy, X. (1979). Setevue metodu upravlenyya v proektyrovanyy y proyzvodstve. Moscow: Myr.

Aslanov, M. A., Kuznetsov, V. V., Makarov, Yu. N. (2010). Systemnuy analyz y prynyatye reshenyy v deyatel'nosty uchrezhdenyy real'noho sektora ekonomyky, svyazy y transporta. Moscow: ZAO, Yz–vo «Ekonomyka».

Babaev, Y. A. (2005). Upravlenye prohrammamy razvytyya orhanyzatsyy na osnove henetycheskoy modely proekta. Kyiv: Naukovyy svit.

Tarasevych, L. S., Hrebennikov, P. I., Leusskyy, A. Y. Mikroekonomika. Retrieved from: http://elbib. in.ua/ mikroekonomika126.html.

Vvoznuy, A. M., Drahomyrov, V. V.,. Kozarezov, A. Ya, Kashkan, K. V. (2009). Modely, metody y alhorytmycheskoe obespechenye proektov prohrammy razvytyya naukoemkykh proyzvodstv. Nykolaev: NUK.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.213

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023