Бухгалтерський облік у системі стратегічного управління аграрним підприємством

Vasyl' Yuriyovych Tsaruk


Анотація


Вступ. Сучасні умови господарювання суб’єктів аграрного бізнесу характеризуються нестабільністю та невизначеністю, що знижує ефективність господарської діяльності. Аграрні підприємства можуть успішно господарювати в сучасному бізнес-середовищі за умови побудови ефективного механізму управління, який потребує належного інформаційного забезпечення. В інформаційній системі аграрного підприємства значна частка припадає на обліково-аналітичну інформацію, яка характеризується в більшості випадків ретроспективним змістом. Проте в сучасних умовах господарювання необхідно формувати інформацію не тільки про внутрішні умови господарювання аграрного підприємства, а й про цілу низку зовнішніх чинників. Таку інформацію можна отримати лише завдяки стратегічно орієнтованій системі обліку.

Мета. Обґрунтування необхідності розробки стратегічно орієнтованої системи обліку для підвищення ефективності управлінських рішень в аграрних підприємствах.

Методи. Відповідно до поставленої мети використано діалектичний та системний підходи для дослідження обліково-аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами; абстрактно-логічний метод для обґрунтування необхідності розробки стратегічно орієнтованої системи обліку в аграрних підприємствах.

Результати. Система бухгалтерського обліку є інформаційною моделлю системи підприємства, яка дозволяє ідентифікувати і обробляти дані про факти господарського життя та генерувати і подавати інформацію про них користувачам за допомогою різних видів і форматів бухгалтерської звітності. Зі зміною умов функціонування підприємств, зміною моделей і методів прийняття управлінських рішень повинна бути належним чином удосконалена й облікова система, щоб відповідати зростаючим інформаційним потребам внутрішніх і зовнішніх користувачів облікової інформації. У результаті формування ринкових умов господарювання виникає потреба в розробці системи належного обліково-аналітичного супроводу реалізації стратегічних цілей підприємств. Система стратегічного обліку виступає єднальною ланкою в інформаційному просторі підприємства, що дозволяє інтегрувати бухгалтерську інформацію з даними про зовнішнє середовище та інформацією прогнозного характеру. Лише за таких умов облікова система може бути повноцінно впроваджена до складу процесу стратегічного управління.

Перспективи. Система стратегічного обліку як засіб інформаційного супроводу менеджменту має забезпечити адаптацію аграрних підприємств до змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі, ідентифікацію критичних ситуацій, основних можливостей і загроз та загалом стати інструментом підтримання економічної безпеки та гарантування стійкого розвитку аграрного підприємства в динамічних ринкових умовах. 


Ключові слова


облікова інформація; обліково-аналітичне забезпечення; обліково-аналітична система; стратегія; стратегічне управління; стратегічний аналіз; стратегічно орієнтована система обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Atamas, P. Y., Atamas, O. P., Kramarenko, H. O. (2016). Rol' bukhhalters'koho obliku v upravlinni ryzykamy pidpryyemnytstva. Akademichnyy ohlyad, 1, 60-69.

Brukhans'kyy, R. F. (2014). Prychyny neobkhidnosti rozrobky stratehichno oriyentovanoyi systemy bukhhalters'koho obliku. Ekonomichnyy analiz, 16(2), 210-217.

Brukhans'kyy, R. F. (2016). Stratehichna oblikovo-analitychna systema ahrarnykh pidpryyemstv: vymohy, korystuvachi, sub"yekty heneruvannya informatsiyi. Instytut bukhhalters'koho obliku, kontrolyu ta analiz v umovakh hlobalizatsiyi, 1, 5-14.

Maksymenko, D. V. (2015). Rozvytok stratehichnoho upravlinnya na pidpryyemstvakh ahrarnoho sektoru. Retrieved from: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/4/25.pdf.

Martynchyk, O. A. (2014). Upravlins'ki aspekty zabezpechennya konkurentospromozhnosti sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv. Ahrosvit, 20, 37-43.

Moshkovs'ka, O. A. (2012). Kontseptual'ni zasady stratehichnoho upravlins'koho obliku. Aktual'ni problemy ekonomiky, 12 (138), 151-159.

Polishchuk, O. M. (n.d.). Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya diyal'nistyu ahrarnykh pidpryyemstv. Retrieved from: lib.udau.edu.ua/bitstream/1775/Polishchuk/20O.M.doc.

Storozhuk, T. M. (2013). Stratehichnyy oblik v oblikoviy systemi pidpryyemstv. Bukhhalters'kyy oblik, analiz i audyt: suchasnyy stan, problemy ta perspektyvy rozvytku: Vseukrayins'ka naukovo-praktychna konferentsiya (m. Chernihiv, 25-26 zhovtnya 2013 r.). Chernihiv: ChDTU, 11-13.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.280

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022