Theoretical ordering of the methods and tools of financial risk management of insurance companies

Nataliia Valentynivna Prykazyuk, Lesya Olehivna Bilokin'


Abstract


Essence of methods and tools of financial risk management of insurance companies are defined. It has been founf out that the methods of financial risk management of the insurer can be called a system of techniques in the field of financial risk management. Its use allows to solve a number of tasks to a certain extent. For example, it can allow to foresee the occurrence of risk events in the process activities of insurance companies and identify different ways of their avoidance, minimization, and transfer, and to take measures to reduce the consequences of occurrence of such events to the insurer. It has been defined that the tools of financial risk management of the insurance company are the totality of means. With their help we can make the analysis, control and funding of possible financial risks of the insurer that can arise in the process of implementation of economic activity. The methods and tools of financial risk management are closely connected. The main methods of financial risk management of the insurance company are analyzed. The most common methods of risk management in insurance are risk assessment, risk avoidance, risk reduction, risk acceptance, risk transfer. The instruments of financial risk management of the insurer, in particular, stress testing, early warning tests, Monte-Carlo, VaR-methodology, methods, which are based on calculation of indicators of ES, EVA and RAROC, as well as hedging, diversification, valuation, self-insurance, co-insurance and reinsurance are defined. The necessity to use the methods and tools of financial risk management by insurance companies is defined. It has ben provrd that the insurance company should choose the most appropriate methods and tools for risk management. The company should also take into account all the peculiarities of its activities and will assist in the evaluation and control of existing and prevention of possible risks.


Keywords


risk management of insurance companies; methods of financial risk management; tools of risk management; stress testing; tests of early warning; risk avoidance; risk acceptance; risk transfer

Full Text:

PDF

References


Vitlins'kyy, V. V., Verchenko, P. I. (2008). Analiz, modelyuvannya ta upravlinnya ekonomichnym ryzykom. Kyiv: KNEU.

Chernova, H. V., Kudryavtsev, A. A. (2005). Upravlenye ryskamy. Moscow: Prospekt.

Chuhunov, A. V., Lobanov, A. A. (2009). Entsyklopediya finansovoho risk-menedzhmenta. Moscow: Al'pina Biznes Buks.

Fedorenko, V. H. (2015) Menedzhment. Kyiv: Alerta.

Alekseyenko, L. M., Oleksiyenko V. M. (2003). Ekonomichnyy tlumachnyy slovnyk: vlasnist', pryvatyzatsiya, rynok tsinnykh paperiv (ukrayins'ko-anhliys'kyy-rosiys'kyy). Ternopil': Aston.

Sayenko, O. O. (2011). Ekonomika II: Ekonomichna polityka. Fiskal'na polityka. Monetarna polityka. Luhans'k: Vydavnytstvo LNU imeni Tarasa Shevchenka.

Buyanov, V. P., Kyrsanov, K. A., Mykhaylov, L. M (2003). Ryskolohyya (upravlenye ryskamy). Moscow: Ekzamen.

Hranaturov, V. M. (2002). Ekonomicheskiy risk: sushchnost', metody izmereniya, puti snizheniya. Moscow: Delo i Serviss.

Kartashov, S. V. (2015). Kompleksna diahnostyka «ryzyk-menedzhmentu» na pidpryyemstvakh. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', 3(58), 96-102.

Osadets', S. S. (2002). Strakhuvannya. Kyiv: KNEU.

Vnukova, N. M., Smolyak, V. A., Achkasova, S. A. (2009). Osoblyvosti stres-testuvannya strakhovykh kompaniy. Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 113-114, 56-60.

Zhytar, M. (2016). Metodychni aspekty upravlinnya ryzykamy strakhovykh kompaniy. Skhid, 1, 13-17.

Zhovnirenko, H. O. (2011). Ekonomichni ryzyky. Donets'k: DonIZT.

Pikus, R. V., Prykazyuk, N. V., Lobova, O. M. (2015). Mizhdystsyplinarnyy slovnyk zi strakhuvannya ta ryzyk-menedzhmentu. Kyiv: Lohos.

Nazarova, V. V., Matveeva, E. A. (2014). Kontseptsiya risk-menedzhmenta v strakhovykh orhanizatsiyakh. Nauchnyy zhurnal NYU YTMO. Seryya «Ekonomika i ekolohicheskiy menedzhment, 4, 258-275.

Pro zatverdzhennya Vymoh do orhanizatsiyi i funktsionuvannya systemy upravlinnya ryzykamy u strakhovyka: Rozporyadzhennya Natsional'noyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi rynkiv finansovykh posluh vid 04.02.2014 N 295. (2014). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0344-14.

Pro zatverdzhennya Vymoh shchodo rehulyarnoho provedennya stres-testuvannya strakhovykamy ta rozkryttya informatsiyi shchodo klyuchovykh ryzykiv ta rezul'tativ provedenykh stres-testiv: Rozporyadzhennya Natsional'noyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi rynkiv finansovykh posluh vid 13.02.2014 #484 (2014). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0352-14.

Rekomendatsiyi shchodo analizu diyal'nosti strakhovykiv: Rozporyadzhennya Natsional'noyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi rynkiv finansovykh posluh vid 17.03.2005 #3755 (2005). Retrieved from: http://ua-info.biz/legal/baseit/ua-smezbr.htm.

Rud', I. V., P"yatkivs'ka, H. V. Upravlinnya finansovymy ryzykamy strakhovykh kompaniy. (2011). Retrieved from: http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Economics/3_97411.doc.htm.

Kriele, M., Wolf, J. (2014). Value-oriented risk management of insurance companies. New York: Springer.

Popova, I. V. (2014). Udoskonalennya metodyky stres-testuvannya strakhovykh kompaniy. Ekonomichnyy analiz. Ternopil': Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu “Ekonomichna dumka”, 16 (1), 242-250.

Zhykhor, O. B., Balyasna, Yu. S. Upravlinnya finansovymy ryzykamy ta metody yikh neytralizatsiyi na pidpryyemstvi. (2011). Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/fkd/2011_2/part1/22.pdf.

Kovalenko, L. O., Remn'ova, L. M. (2005). Finansovyy menedzhment. Kyiv: Znannya.

Tkachenko, N. V. (2012). Perevahy Solvency II dlya osnovnykh uchasnykiv strakhovoho rynku. Bankivs'ka systema Ukrayiny v umovakh hlobalizatsiyi finansovykh rynkiv. Cherkasy : ChIBS UBS NBU, 287-290.

Fedorova, T. A. (2004). Strakhovanye. Moscow: Ekonomist.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.139

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023