Механізм управління експортним потенціалом машинобудівного підприємства

Iryna Volodymyrivna Fabryka


Анотація


Розроблено механізм управління експортним потенціалом машинобудівного підприємства за принципом імпортозаміщення складової матеріальних витрат. Цей механізм передбачає визначення експортних обсягів реалізації продукції у вартісному виражені та відображення взаємозв’язку ключових виробничо-економічних показників діяльності підприємства з урахуванням потреб зовнішнього ринку в контексті впровадження заходів імпортозаміщення складової матеріальних витрат. Визначено цільову функцію, яка є критерієм визначення раціональних меж рівня імпортозаміщення складової матеріальних витрат та можливостей створення резерву зростання експортного потенціалу машинобудівного підприємства на основі підвищення його конкурентоспроможності. Побудовано модель визначення граничних можливостей використання експортного потенціалу підприємства з урахуванням мінімізації матеріальних витрат при впровадженні заходів їх імпортозаміщення з урахуванням цінової політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності підприємства.

На прикладі результатів виробничо-економічної діяльності машинобудівного підприємства ПАТ «Гідросила» встановлено, що впровадження заходів імпортозаміщення складової матеріальних витрат дає позитивні результати щодо підвищення ефективності діяльності підприємства, що доведено відповідними розрахунками щодо визначення «верхньої» та «нижньої» межі зростання рентабельності реалізації продукції.

Розроблений механізм управління експортним потенціалом машинобудівного підприємства може бути практично використаним у господарській діяльності машинобудівних підприємств з метою знаходження оптимальних співвідношень між експортними обсягами продажу, собівартістю продукції, матеріальними витратами та прибутком.


Ключові слова


експортноорієнтована галузь; імпортозаміщення; матеріальні витрати; собівартість; прибуток; рентабельність; цінова політика; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakharchuk, I. Yu. (2013). Eksportnyy potentsial mashynobudivnykh pidpryyemstv. Efektyvna ekonomika, 5. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_5_59.

Selezn'ova, K. V. (2013). Obgruntuvannya faktoriv vplyvu na rozvytok eksportnoho potentsialu mashynobudivnoho pidpryyemstva. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Tekhnichnyy prohres ta efektyvnist' vyrobnytstva, 45, 102-115. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcpitp_2013_45_17.

Shelest, Ye. O. (2013). Orhanizatsiyni osnovy realizatsiyi mekhanizmu formuvannya ta vykorystannya eksportnoho potentsialu mashynobudivnykh pidpryyemstv. Innovatsiyna ekonomika, 7, 85-88. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_7_22.

Ahentstvo z rozvytku infrastruktury fondovoho rynku Ukrayiny. (2017). Retrieved from: http://smida.gov.ua.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.02.209

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022