Логістичне управління запасами як складова логістичного управління підприємством

Andrii Fedorovych Gukaliuk, Vasylyna Ivanivna Katsma


Анотація


Вступ. Запаси є важливою складовою забезпечення матеріальними ресурсами виробничих процесів (у вигляді виробничих запасів) та потреб споживачів (у вигляді запасів готової продукції). Для ефективної діяльності підприємств запаси повинні бути оптимальними, адже накопичення їх значного обсягу призводить до замороження коштів на тривалий строк, зниження їх ліквідності, зростання витрат на утримання, а їх нестача − до простоїв виробництва, незадоволення вимог споживачів, а отже, і зниження конкурентних переваг. Від характеру, обсягів, якості матеріальних ресурсів та їх запасів і рівня управління ними залежить конкурентоспроможність підприємств, масштаби виробництва і ефективність діяльності.

Мета. Метою статті є теоретичне обґрунтування застосування логістичного управління запасами задля досягнення економічної ефективності логістики запасів, що передбачає знаходження компромісу між зменшенням витрат, пов’язаних із запасами, задоволенням потреб споживачів продукції та забезпеченням потреб виробничого процесу.

Результати. У статті розглянуто проблему логістичного управління запасами підприємства. Охарактеризовано основні відмінності понять «запаси», «управління запасами», «логістика запасів», «логістичне управління запасами». Проаналізовано причини, які зумовлюють упровадження нових методів управління для ефективної діяльності підприємства. Визначено та розкрито суть основних систем логістичного управління запасами. Зроблено висновок про необхідність застосування логістичного управління запасами для забезпечення та досягнення оптимальності між задоволенням виробничих потреб у сировині, матеріалах та потреб споживачів у готовій продукції і мінімальних сукупних витрат підприємства.


Ключові слова


запаси; управління запасами; логістика запасів; логістичне управління запасами; тягнучі системи управління запасами; штовхаючі системи управління запасами

Повний текст:

PDF

Посилання


Mochernyi, S. V. (2000). Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh, T1 [Economic encyclopedia]. Kyiv: Akademiia.

Denysenko, M. P., Levkovets P. R., Mykhailova, L. I. (2010). Orhanizatsiia ta proektuvannia lohistychnykh system [Organization and designing of logistics systems]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Nikolaichuk, V. Ye. (2006). Lohistyka: teoriia ta praktyka upravlinnia [Logistics: theory and practice management]. Donetsk: NORDPRES.

Palahin, I. Yu. (2001). Lohistyka [Logistics]. Akademiia.

Waters, D. (2003). Supply chain management, 503.

Mariuta, A. I., Redina, N. I., Dolhorukov, Yu. A. (2005). Ekonomiko-matematychni modeli vyrobnytstv v upravlinni yikh zapasamy [Economic-mathematical model of production and management of supplies]. Dnipropetrovsk.

Krykavskyi, Ye. V. (2006). Lohistyka. Osnovy teorii [Logistics]. Lviv: Natsionalnyi Universytet “Lvivska Politekhnika”, Intelekt-Zahid.

Ponamoriova, Yu. V. (2005). Lohistyka [Logistics]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Smyrychynskyi, V. V. Osnovy lohistychnogo menedzhmentu [Fundamentals of logistics management]. Ternopil: Ekonomichna dumka.

Anikin, B. A., Fedorov, L. S., Naimark, Yu. Yu., Aksionov, V. I. (2002). Lohistyka [Logistics]. INFRA-M.

Oklander, M. A. (2008). Lohistyka [Logistics]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Bowersox, D. J., Closs, David J., Cooper, M. B. (2005). Supply chain logistics management. McGraw-Hillnrwin series operations and decision sciences.

Shchokin, H. V., Holovatyi, M. F., Antoniuk, O. V., Sladkevych, V. P. (2007). Menedzhment: poniatiino-terminolohichnyi slovnyk [Management]. Kyiv: MAUP.

Oklander, M. A., Khromov, O. P. (2004). Promyslova lohistyka [Industrial logistics]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.

Smyrnov, I. H. (2004). Lohistyka: prostorovo-terytorialnyi vymir [Logistics: spatial and territorial dimension]. Kyiv: VHL: Obrii.

Tankov, K. M., Trydid, O. M., Kolodyzieva, T. O. (2006). Vyrobnycha lohistyka [Production logistics]. INZHEK.

Kovalchuk, I. V., Kosarieva, T. V. (2005). Upravlinnia zapasamy u zabezpechenni konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Inventory management in ensuring the competitiveness of enterprises]. Ekonomika APK.

Perebyinis, V. I., Drobotia, Ya. A., (2012). Lohistychne upravlinnia zapasamy na pidpryiemstvakh [Logistics inventory management on the enterprises]. Poltava: PUET.

Hukaliuk, A. F. (2011). Orhanizatsiia lohistychnoho upravlinnia na pidpryiemstvi [Organization of logistics management in the enterprise]. Lviv, Vydavnychyi tsentr LNU I. Franka.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.02.130

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022