Інструментарій корпоративних облігацій у фінансуванні підприємств

Mykola Vasyl'ovych Stetsko


Анотація


Вступ. На відміну від ринків розвинених країн, характерною особливістю формування премії за ризик вкладень в облігації на ринках, що розвиваються, є те, що найбільший вплив на величину премії за ризик за облігаціями в таких країнах здійснює фактор ліквідності ринку загалом та конкретних цінних паперів зокрема. Другим за значущістю фактором впливу на премію за ризик є ризик зміни відсоткових ставок. Ризик дефолту емітентів у таких країнах є також досить високим, однак компонента кредитоспроможності є менш значущим фактором у сукупності систематичних ризиків. Через низькі суверенні рейтинги України кредитні рейтинги облігацій усіх вітчизняних емітентів мають спекулятивний рівень. Враховуючи цю обставину, всіх їх можна віднести до категорії високоризикових та, відповідно, високодоходних (HighYield бондів).

Мета. Метою статті є зменшення дефіцитів у науково-методичному забезпеченні використання інструментарію корпоративних облігацій на основі визначення детермінант премії за ризик вкладень у них.

Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети та розв’язання завдань використано такі методи: аналізу і синтезу, порівняння та узагальнення; емпіричного дослідження та факторного аналізу; системного підходу та стратегії.

Результати. Дослідження детермінант премії за ризик є важливим насамперед з точки зору обґрунтування технологій зниження витрат підприємств на капітал. Визначено ключові причини нерозвиненості вітчизняного ринку корпоративних облігацій. Ідентифіковано фактори, що впливають на спред доходності та вартість облігацій: ризик дефолту емітента та потенціалу розвитку підприємства (кредитна компонента); базова ставка та довгострокові відсоткові ставки на фінансовому ринку (компонента відсоткових ставок); ліквідності ринку капіталів (компонента ліквідності); рівень інфляції та розвитку економічної кон’юнктури; інформаційні ризики. Визначено, що для зменшення ризику вкладень у корпоративні облігації необхідно на нормативно-правовому рівні імплементувати комплекс заходів щодо зменшення накладних витрат та підвищення надійності вкладень. До числа таких заходів слід зарахувати впровадження системи запобіжних ковенант.


Ключові слова


корпоративні облігації; премія за ризик; кредитний спред; ковенанти; єврооблігації; High-Yield Bond; кредитний рейтинг; ризик дефолту

Повний текст:

PDF

Посилання


Fama, E. F. & Fench, K. R. (1989). Business Conditions and Expected Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 25 (1), 23-49.

Fabozzi, F. J. (2007). Fixed Income Analysis. N. J.

Baghestani, H. (2005). On the Rationality of Professional Forecasts of Corporate Bond Yield Spread. Applied Economics Letter, 12 (4), 213- 216.

Fisher, L. (1959). Determinants of Risk Premiums on Corporate Bonds. Journal of Political Economy, 67(3), 217-237.

Bender, J., Briand, R., Nielsen, F., Stefek, D. (2010). Portfolio of Risk Premia: A New Approach to Diversification. Journal of Portfolio Management, 36(2), 17-25.

Bank for International settlements. 86 th Annual Report, 2015-2016. (2016). Retrieved from: http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2016e.htm.

Zymovets', V. V. & Tereshchenko, O. O. (2015). Korporatyvni finansy yak dominanta finansovoyi nauky. Finansy Ukrayiny, 9, 78-95.

Elton, E. J., Gruber, M. J., Agrawal, D., Mann, C. (2001). Explaining the Rate Spread on Corporate Bonds. Journal of Finance, 56 (1), 247-277.

Sarig, O. & Warga, A. (1989). Bond Price Data and Bond Market Liquidity. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24 (3), 367-378.

Giesecke, K. (2004). Correlated Default with Incomplete Information. Journal of Banking and Finance, 28, 1521-1545.

Yun, Lu. (2013). Risikoprämien von Unternehmensanleihen:eine theoretische und empirische Untersuchung. Dresden: Techn. Univ.

Fridson, M. S. (2001). The High Yield Asset Class. Extra Credit. The Journal of High Yield Bond Research, May/June, 3-18.

Altman, E. I. (1998). The Anatomy of the High Yield Bond Market. Stern School NYU Working Paper, November, 25.

Clare, A., Thomas, St., Motson, N. (2016). Fallen Angels: The investment opportunity. Centre for Asset Management Research Cass Business School in cooperation with Invesco PowerShares. Retrieved from: ttp://www.cassknowledge.com/cass-consulting.

Buy, T. H. (2011). Problemy vykorystannya korporatyvnykh yevrooblihatsiy dlya zaluchennya koshtiv na mizhnarodnykh rynkakh kapitalu. Ekonomika ta derzhava, 8, 25.

Tereshchenko, O. O. (2010). Stavka dyskontuvannya u pryynyatti finansovo-investytsiynykh rishen'. Finansy Ukrayiny, 9, 77-91.

Polozhennya pro poryadok zdiysnennya emisiyi oblihatsiy pidpryyemstv, oblihatsiy mizhnarodnykh finansovykh orhanizatsiy ta yikh obihu. (2014). Zatverdzheno Rishennyam Natsional'noyi komisiyi z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku 27.12.2013 # 2998. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 14.02.2014, 12, 56.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.02.057

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022