Нові вектори сучасної податкової архітектури

Anna Viktorivna Maksymenko


Анотація


Вступ. На сучасному етапі розвитку світового господарства через серйозне загострення соціально-економічних протиріч між суб’єктами глобальної економічної системи стало рельєфно проявлятись істотне відставання регулювальних механізмів від динаміки і масштабів глобальних податкових трансформацій. Щоб протистояти цьому, потрібне якісне вдосконалення і структурно-функціональна оптимізація новітньої податкової системи через застосування більш гнучкого і мобільного інструментарію та транспарентних методів економічної взаємодії. Попри суттєву варіативність податкових систем різних країн у глобальному масштабі динаміка свідчить про поступове нівелювання регіональних диференціацій. Податкові системи набувають нових якостей – скорочення кількості податків на міжнародну торгівлю та зменшення фіскального тиску на платників. Визначені тенденції зумовлюють необхідність оцінки нових напрямів модифікації сучасної податкової системи.

Мета статті – охарактеризувати іманентні метаморфози сучасної податкової архітектури та визначити нові вектори її розвитку

Метод. При вирішенні завдань використовувались загальнонаукові та спеціальні методи: узагальнення, аналізу та синтезу, системного підходу, графічного аналізу.

Результати. Охарактеризовано трансформації сучасної податкової архітектури в контексті прогнозування зміни структури глобального податкового поля, що виявляються в скороченні невідповідності фіскального тиску податків на індивідуальні й корпоративні доходи; активізації податкового стимулювання розвитку країн на інноваційно-інвестиційній основі; наростаючому глобальному інтересі до податків з єдиною ставкою оподаткування (flat tax). Уточнено вектори розвитку податкової системи, що полягають в асиметричності податкових стимулів, зміні акцентів податкового регулювання від локального до глобального, диверсифікації інструментарію та посилення ефектів його впливу. Акцентовано посилення тенденцій до електронного обміну інформацією в синергії з інфраструктурою фінансового моніторингу. 


Ключові слова


податкове регулювання; міжнародне оподаткування; податкові реформи

Повний текст:

PDF

Посилання


KPMG. (2014). Trends in taxation. Retrieved from: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/12/trends-in-taxation.pdf.

EY. (2015). Ostanni tendentsiyi u sferi mizhnarodnogo opodatkuvannya [Recent trends in international taxation]. Retrieved from: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-international-tax-trends-23-jun-2015/$FILE/EY-international-tax-trends-23-jun-2015.pdf. (in Ukrainian).

Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990. OJ. 1990, L 225., 6-9.

Susidenko, V. T. (2012) Suchasna sutnist i arhitektonika podatkovogo regulyuvannya rozvitku suspilstva [Modern nature and architectonic tax regulation of society]. Aktualni problemi ekonomiky, 1, 234-242. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_1_31.

OECD. (2016). Consumption tax trends. Retrieved from: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm.

EY. (2016). Indirect Tax in 2016. A review of global indirect tax developments and issues. Retrieved from: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-indirect-tax-developments-in-2016/%24FILE/ey-indirect-tax-developments-in-2016.pdf.

KPMG. (2017). Corporate tax rates. Retrieved from: https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-table.html.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.02.111

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022