Evaluation of the influence of social and economic determinants on the state of public health on the basis of microimitation modeling

Dmytro Heorhiyovych Shushpanov, Volodymyr Heorhiyovych Sarioglo


Abstract


In the article the essence and peculiarities of microimitational modeling are considered. The advantages of microimitational models over the statistics models are substantiated. Micro-simulation models, that prognosticate somehow dynamic changes in health and which are most appropriate to use in development and health research policy, such as POHEM, CORSIM and Sife Paths, are outlined.

It is proposed to use elements of statistical and dynamic microimitation modeling, agent modeling and  the concept of a life course for the estimation of the influence social and economic determinants. The synthetic model of population which has been formed on the basis of representative data sets of sample surveys of living conditions of households and economic activity of the population of the State Employment Service of Ukraine, as well as microdata of the Multicultural Survey of the Population of Ukraine (2012) and the Medical and Demographic Survey (2013).

The generalized scheme of the method of microimulation modeling of the influence of social and economic determinants on the health status of the population of Ukraine has been developed. The influence of the main determinants on the health of certain age, gender and social and economic groups of the population is estimated on the basis of the methodology of synthetic data.


Keywords


public health; social and economic determinants; microimitational modeling; social policy

Full Text:

PDF

References


Tkachenko, V. V. (2011). Mikroimitatsiine modeliuvannia vplyvu systemy opodat-kuvannia na ekonomichni rezultaty diialnosti pidpryiemstv. Investytsii: praktyka ta dosvid, 24: 61–65.

Ionenko, K. V. (2005). Mekhanizm udoskonalennia mistsevoho opodatkuvannia z vykorystanniam metodiv mikroimitatsiinoho modeliuvannia. Retrieved from: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/ 123456789/2626/1/45.pdf

Malakeeva, S. N. (2010). Mykroymytatsyonnoe modelyrovanye protsessov realyzatsyy nalohovykh planov. Nauchnye vedomosty Belhorodskoho hosudarstvennoho unyversyteta, 7-1 (78): 72–79.

Dukanych, L. V. (2013). Mykroymytatsyonnoe modelyrovanye kak ynstrument razrabotky y podderzhky reshenyi v sfere nalohooblozhenyia. Finansovaia analitika, problemy i resheniia, 38: 2–7.

Cai, L. (2006). Accounting for Population Ageing in Tax Microsimulation Modelling by Survey Reweighting. Australian Economic Papers, 45 (1): 18–37.

Rohozhyn, O. H. (2010). Prohnozuvannya narodzhuvanosti sil's'koho naselennya na osnovi imitatsiynoyi modeli. Demohrafiya ta sotsial'na ekonomika, 1(13): 113–123.

Stillwell, J. & Clark, M. (2012). Population Dynamics and Projection Methods. Understanding population Trends and Processes.

Imhoff, E.V. (1998). Microsimulation Methods for Population Projection. New Methodological in the Social Sciences, 97–138.

Makarova, O. V. (2015). Sotsial'na polityka v Ukrayini.

Ohay, M. Yu. (2015). Otsinka ekonomichnoyi dostupnosti komunal'nykh posluh za umovy znachnoho pidvyshchennya taryfiv. Naukovyy visnyk KhDU, 10: 203–208.

Bhattacharya, J. (2013). Social Security Forecasts and the Future Health of the American Population.

Spielauer, M. (2007). Dynamic microsimulation of health care demand, health care finance and the economic impact of health behaviours: survey and review. International Journal of Microsimulation, 1: 35-53.

Rutter, C. M. (2011). Dynamic microsimulation models for health outcomes: a review. Medical Decision Making, 31: 10-18.

Garnett, G. P. (2011). Mathematical models in the evaluation of health programmes. The Lancet, 9790: 515–525.

Sariohlo, V. H. (2011). Modernizatsiya informatsiynoho zabezpechennya sotsial'noyi polityky na osnovi mikroimitatsiynoho modelyuvannya. Demohrafiya ta sotsial'na ekonomika, 2: 128-135.

Libanova, E. M. (2012). Sotsial'ni rezul'taty derzhavnykh prohram: teoretyko-metodolohichni ta prykladni aspekty otsinyuvannya.

Tykhomyrov, N. P. (2005). Demohrafyya. Metody analyza y prohnozyrovanyya.

Shushpanov, D. H. (2016). Nerivnist' u stani zdorov’ya naselennya Ukrayiny: henderni osoblyvosti. Visnyk Kremenchuts'koho natsional'noho universytetu imeni Mykhayla Ostrohrads'koho, 3
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.02.079

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023