Experience and strategic directions of Ukraine's co-operation with the International Monetary Fund

Vitaliy Yaroslavovych Rudan


Abstract


Introduction. The article deals with theoretical and practical views on the peculiarities of the activities of the International Monetary Fund, in particular the provision of loans to developing countries. The domestic experience of cooperation with the IMF is analyzed. The main problems and threats for the national economy are outlined.

Purpose. The aim of the article is to study international and domestic experience of cooperation with the International Monetary Fund, as well as to develop proposals for the formulation of strategic guidelines for the development of Ukraine in the context of studying expediency of interaction with the Fund.

Method (methodology). Methods of empirical and retrospective analysis of the activities of the International Monetary Fund in lending to developing countries and Ukraine; methods of analogy and comparison when studying the problem aspects of cooperation between Ukraine and the IMF; statistical methods for analyzing the dynamics of indices of the domestic currency market; a systematic approach to substantiating strategic guidelines for the development of the domestic economy without the support of the IMF have been used in this research.

Results. The main ambiguous actions of the International Monetary Fund concerning the developing countries have been analyzed. The main aspects of cooperation between the IMF and Ukraine have been studied. On their basis the threatening requirements of the IMF programs for the national economy have been singled out. The proposals on the expediency of restricting cooperation have been substantiated. We have worked out the recommendations as for the formation of strategic guidelines for the development of the domestic economy at the expense of internal resources and opportunities without the support of the IMF.


Keywords


strategy; financial aid; international cooperation; economical development

Full Text:

PDF

References


Styhlyts, Dzh. (1998). Mnohoobraznee instrumenty, shyre tseli: dvizhenye k post-Vashinhtonskomu konsensusu. Voprosy ekonomiki, 8, 12.

Goode, R. (1985). Economic assistance to developing countries through the IMF. Brookings Institution Washington.

Barnett, M. & Duvail, R. (2005). Power in Global Governance. Cambridge University Press.

Bilobrova, T. O. & Zavhorodniy, O. O. (2011). MVF i Ukrayina: neodnoznachnist' vidnosyn. Naukovyy visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriya: Ekonomichni nauky, 6(1), 55-60.

Markiv, H. V. (2013). Realiyi ta perspektyvy spivpratsi Ukrayiny z mizhnarodnym valyutnym fondom. Innovatsiyna ekonomika, 10, 11-15.

Statti Uhody Mizhnarodnoho valyutnoho fondu. Mizhnarodnyy valyutnyy fond. (2017). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_921.

Andronova, Y. V. (2011). Mezhdunarodnyy valyutnyy fond: vchera, sehodnya, zavtra. Retrieved from: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06/1268030682/mvf_v_s_z.pdf.

Williamson, J. (1990). What Washington Means by Policy Reform. Washington: Institute for International Economics.

One size for all. A study of IMF and World Bank poverty reduction strategies. (2005). Retrieved from: http://www.wdm.org.uk/sites/default/files/onesizeforeall01092005.pdf

Perry, R. (n.d.). Preserving discursive spaces to promote human rights: poverty reduction strategy, human rights and development discourse. Retrieved from: https://www.mcgill.ca/jsdlp/files/jsdlp/7_1_3_perry.pdf.

Isar, S. (n.d.). Was the Highly Indebted Poor Country Initiative (HIPC) a success?. Retrieved from: http://www.consiliencejournal.org/index.php/consilience/article/viewFile/297/141.

Khlebnykova, D. V. (2015). Perspektivy reformirovaniya Mezhdunarodnoho valyutnoho fonda v sovremennykh usloviyakh. Moscow.

Raynert, E. S. (2014). Yak bahati krayiny zabahatily i chomu bidni zalyshayut'sya bidnymy. Kyiv: Tempora.

Analiz metodolohiyi finansovoho prohramuvannya MVF i monetarnykh umov prohramy spivpratsi Ukrayiny ta MVF, pidpysanoyi 01.09.2016 r.: analitychna zapyska. (2016). Kyiv: KNEU.

Osoblyvosti vidnosyn Ukrayiny z mizhnarodnymy finansovymy orhanizatsiyamy. (n.d.). Retrieved from: http://old.niss.gov.ua/book/rozdil/rozd18.htm.

Memorandum Kabminu ta MVF. (2008). Retrieved from: http://www.epravda.com.ua/publications/2008/10/30/167436/.

Lyst pro namiry. Memorandum pro ekonomichnu ta finansovu polityku vid 23 lypnya 2009 roku. (2009). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/890_004.

Lyst pro namiry vid 16 lypnya 2010 roku. (2010). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/890_005/print1480395846306128.

Lyst pro namiry vid 18 serpnya 2014 roku. (2014). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0360500-14/print1480308476909217.

Lyst pro namiry do Mizhnarodnoho valyutnoho fondu. Memorandum pro ekonomichnu i finansovu polityku vid 21 lypnya 2015 roku. (2015). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0483500-15.

Lyst pro namiry do Mizhnarodnoho valyutnoho fondu. Memorandum pro ekonomichnu i finansovu polityku vid 2 bereznya 2017 roku. (2017). Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=46564506.

Dodatok II. Tekhnichnyy memorandum pro vzayemorozuminnya. (n.d.). Retrieved from: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/55d233ef92066.pdf.

Ukrayins'ka pryzma: spivpratsya Ukrayiny z mizhnarodnymy orhanizatsiyamy. (2014). Retrieved from: http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/publikationen/prizma_ukr_int_2014.pdf.

Ofitsiynyy sayt Natsional'noho banku Ukrayiny. (2017). Retrieved from: http://www.bank.gov.ua.

Dzyublyuk, O. V. & Rudan, V. Ya. (2016). Upravlinnya likvidnistyu bankivs'koyi systemy Ukrayiny. Ternopil: Vektor.

Kornyeyev, V. & Bublyk, Ye. (2010). Antykryzove rehulyuvannya kredytnykh rynkiv: porivnyal'nyy analiz praktyky zarubizhnykh krayin. Ekonomichnyy visnyk Donbasu, 2 (20),70-74.

Ofitsiynyy sayt AT «Oshchadbank». (2017). Retrieved from: www.oschadbank.ua.

Ofitsiynyy sayt AT «Ukreksimbank». (2017). Retrieved from: https://www.eximb.com.

Ofitsiynyy sayt PAT Pryvatbank. (2017). Retrieved from: https://privatbank.ua.

Ofitsiynyy sayt AT «Ukrhazbank». (2017). Retrieved from: http://www.ukrgasbank.com.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.02.036

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023