Ocena ryzyka upadłości wybranych spółek branży budwlanej

Anna Dudkowska, Tadeusz Waściński


Анотація


Przedsiębiorstwa nie upadają z dnia na dzień. Zazwyczaj upadkowi jednostki gospodarczej towarzyszy pogarszająca się jej sytuacja ekonomiczno-finansowa w długim okresie czasu, przeciętnie jak podaje literatura jest to okres pięciu lat. Przedsiębiorstwa mają zatem czas na reakcję i podjęcie odpowiednich działań zaradczych, muszą one jednak być świadome istnienia zagrożenia i jego skali. Do identyfikacji owego zagrożenia służą przedsiębiorstwom systemy wczesnego ostrzegania (Zaleska, 2002, p. 9-10).

W artykule tym przedstawione zostały symptomy wskazujące na pogarszający się standing przedsiębiorstwa, istota systemów wczesnego ostrzegania oraz ich klasyfikacja. Opisane zostały przykładowe systemy identyfikujące trudności ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarczych oraz na przy pomocy wybranych systemów wczesnego ostrzegania przeprowadzona została ocena ryzyka upadłości spółek akcyjnych Budimex, Erbud oraz Awbud na podstawie danych finansowych rozpatrywanych przedsiębiorstw z lat 2012-2015. Celem opracowania jest uświadomienie czytelnikowi ogromnego znaczenia systemów wczesnego ostrzegania oraz praktyczne zaprezentowanie ich zastosowania. 


Ключові слова


system wczesnego ostrzegania; ryzyko upadłości; funkcja dyskryminacyjna; kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

Повний текст:

PDF

Посилання


Gąsiorkiewicz, L., 2002. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW.

Hamrol, M., 2010. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, ujęcie sytuacyjne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Hołda, A., 2001. Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. „Rachunkowość” nr 5/2001.

Jabłoński, D., 2014. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach niepewności i zagrożenia bankructwem. [w:] Mączyńska, E., 2014. Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Nowak, E., 2008. Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWN.

Rogowski, W.K., 1999. Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. „Bank i Kredyt” nr 6/1999.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe spółki akcyjnej Awbud [online] Avaliable at: [Accessed 21 March 2017]

Skonsolidowane sprawozdania finansowe spółki akcyjnej Budimex [online] Avaliable at: http://www.budimex.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe [Accessed 21 March 2017].

Skonsolidowane sprawozdania finansowe spółki akcyjnej Budimex [online] Avaliable at: [Accessed 21 March 2017]

Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Erbud [online] Avaliable at: < http://www.erbud.pl/raport_roczny2.php> [Accessed 21 March 2017].

Sokół, H., 2014. Warunki i skuteczność programów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie Bioton S.A. [w:] Mączyńska, E., 2014. Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Ustawa z dn. 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze [online] Avaliable at: [Accessed 21 March 2017]

Zaleska, M., 2002. Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania. Warszawa: Difin.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.02.218

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022