The assessment of bankruptcy risks of construction companies

Anna Dudkowska, Tadeusz Waściński


Abstract


Companies don’t fail on a day by Day basis. Usually the decline of a economic unit is accompanied by decreasing economic and financial situation over an extended period of time, which is usually five years, according to the literature.  Therefore, companies have time to react and undertake appropriate countermeasures, but they need to be aware of risk’s existence and it’s scale. To identify such risk companies use early warning systems (Zaleska, 202, p. 9-10).

In this article symptoms indicating at declining standing of a company, early warning systems’ essence and their classification are shown. Sample systems identifying economical and financial difficulties of companies were described and using chosen early warning systems the assessment of risk of the bankruptcy of public limited companies Budimex, Erbud and AWbud was performed, based on the financial data of the examined companies from years 2012-2015. Aim of the research paper is to bring to reader’s attention the enormous significance of early warning systems and their practical applications.


Keywords


early warning systems; risk of bankruptcy; discriminatory function; company’s economical and financial condition

Full Text:

PDF

References


Gąsiorkiewicz, L., 2002. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW.

Hamrol, M., 2010. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, ujęcie sytuacyjne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Hołda, A., 2001. Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. „Rachunkowość” nr 5/2001.

Jabłoński, D., 2014. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach niepewności i zagrożenia bankructwem. [w:] Mączyńska, E., 2014. Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Nowak, E., 2008. Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWN.

Rogowski, W.K., 1999. Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. „Bank i Kredyt” nr 6/1999.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe spółki akcyjnej Awbud [online] Avaliable at: [Accessed 21 March 2017]

Skonsolidowane sprawozdania finansowe spółki akcyjnej Budimex [online] Avaliable at: http://www.budimex.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe [Accessed 21 March 2017].

Skonsolidowane sprawozdania finansowe spółki akcyjnej Budimex [online] Avaliable at: [Accessed 21 March 2017]

Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Erbud [online] Avaliable at: < http://www.erbud.pl/raport_roczny2.php> [Accessed 21 March 2017].

Sokół, H., 2014. Warunki i skuteczność programów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie Bioton S.A. [w:] Mączyńska, E., 2014. Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Ustawa z dn. 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze [online] Avaliable at: [Accessed 21 March 2017]

Zaleska, M., 2002. Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania. Warszawa: Difin.




DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.02.218

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017



 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023