Determination of financial safety indicators of Poltava region

Roman Hryhorovych Snishchenko


Abstract


Introduction. Development of region in the quickly variables terms of sharpening of political and economic situation in a country requires the detection of threats to its financial safety, rapid reaction on negative factors, permanent monitoring of external and internal environment. There is a necessity in the presence of the bounded terminal set of indicators. The change of these indicators can signal about the change of the state of financial safety of region.

Purpose. The aim of the article is the perfection of methodical approaches as for the determination and estimation of indicators of financial safety at regional level on the example of the Poltava region.

Results. The determination of the terms «index of financial safety» and «indicator of financial safety» has been improved. We have proposed to take into consideration the specialization and structuring of regions, and also social orientation of economy of Ukraine in the process of development of method of estimation of financial safety of region. The priority and problem sectors and key indicators of financial safety of the Poltava region have been determined. The development of estimation of financial safety of the Poltava region will become the key point for further research. 


Keywords


indexes; indicators; stages; region; sector; financial safety

Full Text:

PDF

References


Baranovskyi, O. I. (1996). Finansova bezpeka derzhavy. [Financial security of the state]. Finansy Ukrainy, (11), 19-34.

Blank, Y. A. (2004). Upravlenye fynansovoi bezopasnostiu predpryiatyia. [Management of financial security of the enterprise]. Kyiv: Elha, Nyka-Tsentr.

Brihkhem, Y. (1997). Osnovy finansovoho menedzhmentu [Fundamentals of Financial Management] [in Ukrainian].

Herasymchuk, Z. V. & Halushchak, V. L. (2006). Polityka rozvytku problemnykh rehioniv: metodolohichni zasady formuvannia ta realizatsii. Lutsk: Nadstyria.

Horiacheva, K. S. (2006). Mekhanizm upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva. Kyiv.

Iepifanov, A. O. (2009). Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov. Sumy: UABS NBU.

Iermoshenko, M. M. (2001). Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiia zabezpechennia. Kyiv: KNTEU.

Karpinskyi, B. A. (2005). Zbalansovanist finansovoi systemy: metodolohiia, otsinka, porivniannia. Lviv: Lohos.

Vykliuk, M. I. (2012). Struktura finansovoi bezpeky rehionu ta kharakterystyka yii skladovykh. Efektyvna ekonomika, 10. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua.

Marhasova, V. H. & Tkalenko, N. V. (2010). Peredumovy formuvannia finansovoi bezpeky rehionu. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, 2, 139-146.

Medvid, M. M. (2008). Finansova bezpeka rehioniv Ukrainy (na prykladi Kharkivskoi oblasti). Poltava.

Metodyka rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy (nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 02.03.2007 r. № 60). (2007). Retrieved from: http://consultant. parus.ua/?doc=03WN62B99B.

Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku valovoho rehionalnoho produktu vyrobnychym metodom, zatverdzheni nakazom Derzhkomstatu vid 04.06.2004 №351. (2004). Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/metod_polog/menu/01_nr.htm.

Pliuta, V. (1989). Sravnitelnyi mnohomernyi analiz v ekonom. issledovaniiakh. Moscow: Finansy i statistika.

Rehionalna statystyka. (n.d.). Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/sestr.htm.

Stratehiia rehionalnoho rozvytku Poltavskoi oblasti do 2020 roku. (n.d.). Retrieved from: http://www.adm-pl.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-poltavskoyi-oblasti-do-2020-roku-0

Sukhorukov, A. I. (2004). Problemy finansovoi bezpeky Ukrainy. Kyiv: NIPMB.

Tretiak, O. Z. & Kyryliv, M. V. (2009). Okremi kontseptualni kharakterystyky katehorii finansovoi bezpeky rehionu. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2, 2-7.

Ferrexpo-annual-report-2015. (2015). Retrieved from: http://www.ferrexpo.com/investor-relations/news/results-reports-presentations
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.213

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023