Формування кластерних структур в умовах становлення енергетичної незалежності

Oksana Anatoliivna Mykoliuk


Анотація


Вступ. Сьогодні формування кластерних структур в Україні є необхідною умовою для відродження вітчизняного виробництва, підвищення ефективності інноваційного розвитку, досягнення високого рівня економічного зростання, енергетичної ефективності, енергетичної безпеки та енергетичної незалежності. Інформатизація щодо особливостей розвитку регіонів країни сприяє актуалізації ролі кластерів, що створюватиме переваги в конкурентній боротьбі.

Мета. Метою статті є аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду у формуванні кластерних структур, а також виявлення можливостей та перспектив їх застосування як інструменту підвищення енергетичної ефективності та становлення енергетичної незалежності.

Методологія. Методологічною основою статті стали фундаментальні положення загальної економічної теорії, наукового пізнання, загальнонаукові принципи, історичний і системний підходи до вивчення питання формування та розвитку енергетичного кластера.

Результати. У статті досліджено зарубіжний досвід створення та функціонування кластерів, у тому числі і енергетичних. Проаналізовано діяльність вітчизняних об’єднань, запропоновано концептуальну схему структури кластерного утворення шляхом виокремлення координаційного центру. Визначено фактори активізації державного курсу на енергоефективність у межах створення енергетичного кластера.


Ключові слова


енергетична безпека; енергоефективність; кластер; конкурентоспроможність; енергетичні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Enerhetychna stratehiia Ukrainy do 2030 roku. [Energy Strategy of Ukraine until 2030]. (n.d.). Retrieved from:zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc.

Porter, M. (2005). Konkurentsiia [Competition]. Moscow: Vyliams.

Voynarenko, M. P. (2001) Mekhanizmy adaptatsii klasternykh modelei do polityko- ekonomichnykh realii Ukrainy [Mechanisms of adaptation of cluster models to the political and economic realities of Ukraine]. Proceedings of the Svitovyi ta vitchyznianyi dosvid zaprovadzhennia novykh vyrobnychykh system (klasteriv) dlia zabezpechennia ekonomichnoho rozvytku terytorii (Kyiv, Ukraina 1-2 lystopada 2001r). – Kyiv: Spilka ekonomistiv, 25-33.

Voynarenko, M. P. (2011) Klastery v instytutsiinii ekonomitsi [Clusters in the institutional economy]. Khmelnytskyi: KhNU, Triada-M.

Sokolenko, S. I. (2004). Klastery v hlobalnii ekonomitsi [Clusters in the global economy]. Kyiv: Lohos.

Vyshniakova, O. N. & Abramova, A. V. (2010). Struktura enerheticheskoho klastera: orhanyzatsyonno-upravlencheskyi aspect [Energy cluster structure: organizational and managerial aspect]. Enerhetika Tatarstana, 1, 64-72.

Byrkovych, T. I. (2013). Rehuliuvannia rozvytku enerhetyky Ukrainy: innovatsiini tekhnolohii, mekhanizmy, stratehii ta instrumenty realizatsii derzhavnoi polityky [Regulation of Ukraine's energy development: innovative technologies, mechanisms, strategies and instruments for the implementation of state policy]. Donetsk: Iuho-Vostok.

Ilchuk, V. P, Khomenko, I. O. & Lysenko, I. V. (2013). Klasterna stratehiia rozvytku ekonomiky rehionu [Cluster strategy for economic development in the region]. Chernihiv: Chernih. derzh. tekhnol. un-t.

The Ministry of Economic Development began discussing the cluster program of industrial development. (2017). Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Retrieved from: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f52b4fa3.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.056

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022