Проблеми та перспективи застосування показника економічної доданої вартості у вартісно орієнтованому управлінні підприємствами

Oleksandr Ivanovych Davydov


Анотація


Вступ. Предметом дослідження виступає методологія оцінки економічної доданої вартості підприємств для цілей вартісно орієнтованого управління на мікроекономічному рівні.

Мета. Метою дослідження є визначення проблем та перспектив застосування показника економічної доданої вартості у вартісно орієнтованому управлінні підприємствами на основі розкриття сутності та особливостей обчислення економічної доданої вартості, аналізу ступеня інтегрованості її показника у систему управління за критерієм максимізації вартості підприємств на мікрорівні сучасної економіки.

Метод. У статті використано методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, системного підходу, порівняльного аналізу.

Результати. Досліджено генезис показника економічної доданої вартості і його відмінності від класичних вимірювачів прибутковості підприємств. Розкрито сутність економічної доданої вартості та особливості її визначення. Визначено сфери можливого використання показника економічної доданої вартості в процесі оцінки ефективності діяльності підприємств. Розкрито індикативні функції показника економічної доданої вартості в управлінській діяльності з позицій оцінки ступеня ефективності використання капіталу та динаміки вартості підприємств. Визначено характер поведінки власників підприємств залежно від варіантів значень показника економічної доданої вартості. Встановлено основні способи підвищення економічної доданої вартості та управлінські заходи щодо їх реалізації. Виявлено недоліки використання показника економічної доданої вартості у вартісно орієнтованому управлінні підприємствами. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення показника економічної доданої вартості як інструменту вартісно орієнтованого управління підприємствами. Результати дослідження свідчать про необхідність удосконалення показника економічної доданої вартості шляхом відображення вигід усіх ключових стейкхолдерів підприємства з одночасним урахуванням фундаментальних ефектів його діяльності в сучасних економічних умовах. 


Ключові слова


вартість підприємств; економічна додана вартість; економічний прибуток; капітал; прибуток; стейкхолдери; вартісно орієнтоване управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Arnold, G. (2007). Corporate Finance Guide: Manual on Financial Markets, Solutions and Techniques. [Translation from English under scientific Edition of O. B. Maksimova], Dnepropetrovsk: Balance Business Books.

Volkov, D. L. (2008). Theory of Value-Based Management: Financial and Accounting Aspects. St. Petersburg: Higher School of Management; Published by St. Petersburg House of the State University.

Gusev, A. A. (2005). EVA Concept and Company Performance Evaluation. Financial Management, 1, 57 – 66.

Damodaran, A. (2004). Investment valuation. Tools and Techniques for Evaluating Any Assets; Translation from English. Moscow: Alpina Business Books.

Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (2005). Valuation, Measuring & Managing the Value of Companies. Translation from English. Moscow: ZAO "Olympus-Business".

Mozenkov, O. V.,Kalyuzhny, V. V. (2009). Market Value of Companies in the System of Protection of Corporate Rights of the State. Finances of Ukraine, 2, 82–98.

Pedchenko, N. S. (2015). The Value of an Enterprise as a Criterion for Evaluating the Effectiveness in theFinancial Controlling System. Bulletinof Sumy State University. The Series "Economics", 3,38 –44.

Porokhnya, V. M., Loss, V. O. (2008). Modeling of Economic Value Added at the Enterprise. Bulletin of the Zaporizhzhya National University. Economic Sciences, 1, 107 – 114.

Stewart, B., Stern, D. (1999). The Quest For Value. The EVA management quide. New York: Harper Business.

Shevchuk, V. R.,Chernobay, L. I. (2007). Concept of Management of Enterprise Finances on the Basis of Economic Value Added. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", 606: Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Development Issues, 108–113.

Yook, K. (2000). Estimating EVA using Compustat PC Plus. Financial Practice and Education, Fall-Winter, 9(2), 33-37.

Seredinska, I. (2010). The System of Indicators of the Management of the Value of the Enterprise. Economic Analysis, 5, 167-169.

Mykhalitska, N. Ya. (2009). Index Application of the Added Economic Cost in Criterion Quality of Enterprise Market Value Increase. Scientific Bulletin of UNFU, 19(13), 204-210.

Ostrovska, G. (2008). Formation of Methodological Approaches to the Management of the Value of the Company. Halytskyi Economic Bulletin, 5, 3-10.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.190

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022