Social and cultural measures of globalization

Mariia Yevhenivna Shkurat


Abstract


Introduction. The process of globalization of the world is characterized by the creation of a single information space, the destruction of social and cultural models and the strengthening of interdependence in all spheres of life. The level of globalization of a country is directly proportional to its level of development. Therefore the high-tech states are a kind of initiators of deepening the process of globalization, while the countries that are developing and underdeveloped countries are imitators.

Purpose. The article aims to investigate the aspects of social and cultural globalization and their impact on the deepening of the process of cultural integration or the protection of national priorities.

Method (methodology). The analytical works on cultural and historical experience and on the theory of the information society have become the methodological basis of the research.

Results. The process of social and cultural globalization has been considered, not only as the process of integration of different national cultures into a single world culture, but also the cultural expansion of the western countries. Examples of conflicts that may arise between entities in the process of globalization of culture have been illustrated. The relationship between the level of urbanization and the share of Internet users has been analysed. 


Keywords


social and cultural globalization; cultural unification; cultural expansion; Internet user; the subject of social and cultural globalization

Full Text:

PDF

References


Yonyn, L. H. (2010). Apdeyt konservatyzma. Moscow: Yzd. dom Hos. un-ta Vysshey shkoly ekonomiki.

Khoffman, S. (2003). Stolknovenye hlobalyzatsyy. Rossyya v hlobal'noy politike, 1, 78–91.

Smelzer, N. (1994). Sotsyolohyya. Moscow: Fenyks.

Danyl'yan, O. H. (2009). Protyrichchya protsesu rozvytku kul'tury v tranzytyvnomu suspil'stvi ta mizhtsyvilizatsiyni konflikty. Visnyk Natsional'noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya, 1, 5-13.

Dyurkheym, E. (1991). O razdelenyy obshchestvennoho truda. Metod sotsyolohyy. Moscow: Prohress.

Pohribna, V. (2015). Kul'turna travma. Politolohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk. Kharkiv: Pravo, 375–376.

Pohribna, V. (2015). Kul'turnyy shok. Politolohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk. Kharkiv: Pravo, 376-378.

Erasov, B. S. (1997). Sotsyal'naya kul'turolohyya. Moscow: Aspekt-Press.

Khantynhton, S. (1994). Stolknovenye tsyvylyzatsyy? Polys, 1, 33-48.

Yevtukh, V. B. (2004). Etnosuspil'ni protsesy v Ukrayini: mozhlyvosti naukovykh interpretatsiy. Kyiv: Stylos.

Myazova, I. Yu. (2008). Mizhkul'turna komunikatsiya: zmist, sutnist' ta osoblyvosti proyavu (sotsial'no-filosofs'kyy analiz). Kyiv.

Pei, M. (1968). One Language for the World. New York: Biblo and Tannen.

Panteleeva, Y. A. (2007). Hlobalystycheskaya kartina mira: unyversal'nyy yazyk–mif ili real'nost'? Intelekt. Osobystist'. Tsyvilizatsiya, 5, 118-125.

Ofitsiynyy sayt YuNESKO. (n.d.). Retrieved from: http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php.

Opanasenko, O. (n.d.). Vplyv hlobalizatsiynykh protsesiv na sotsial'nu komunikatsiyu. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/33349/1/67-150-151.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.114

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023