Страхування фінансових ризиків суб’єкта господарювання: від теорії до практики

Tetiana Valeriivna Pysmenna


Анотація


Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади страхування фінансових ризиків суб’єкта господарювання.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних основ та аналізі практики страхування фінансових ризиків суб’єкта господарювання.

Встановлено, що суть страхування фінансових ризиків може формулюватися по-різному. Найчастіше під цим поняттям розуміють захист майнових інтересів суб’єкта господарювання при виникненні фінансових ризиків у його діяльності, що здійснюється за рахунок грошового фонду страхової компанії, сформованого зі страхових премій. При реалізації фінансових ризиків суб’єкт господарювання може зазнавати майнових втрат у формі дійсної шкоди або втраченої користі.

Визначено тенденції розвитку страхування фінансових ризиків на ринку страхових послуг України. На них впливає зміна обсягу валових і чистих страхових премій та страхових виплат зі страхування фінансових ризиків. На основі оцінки рівня валових і чистих страхових виплат страхування фінансових ризиків віднесено до не дуже збиткових видів страхування. Поряд з іншими видами за показниками чистих страхових премій та страхових виплат страхування фінансових ризиків здійснюється у менших обсягах.

Охарактеризовано основні види страхування фінансових ризиків суб’єкта господарювання. На вітчизняному ринку страхових послуг страхові компанії практикують страхування кредитів, страхування гарантій та страхування інвестицій. Кожен з видів страхування фінансових ризиків здійснюється з метою захисту майнових інтересів суб’єкта господарювання у разі настання різних страхових випадків. Для кожного з видів страхування фінансових ризиків встановлюється страхова сума, страховий тариф, страховий платіж та страхове відшкодування. Зроблено висновок про те, що проблематика страхування фінансових ризиків потребує подальшого дослідження у частині розгляду інших видів страхування фінансових ризиків суб’єкта господарювання. 


Ключові слова


страхування фінансових ризиків; валові страхові премії; чисті страхові премії; валові страхові виплати; чисті страхові виплати; рівень страхових виплат; страхування кредитів; страхування гарантій; страхування інвестицій

Повний текст:

PDF

Посилання


Khorin, L. (2005). Strakhuvannia finansovykh ryzykiv: khto ne ryzykuie, toi ne … [Insurance of financial risks: who does not risk, that does not...]. Bukhhalteriia – Accounting, 37 (660), 59-63 [in Ukrainian].

Babak, O. (2010). Finansovi ryzyky ta osnovni metody yikh neitralizatsii [Financial risks and basic methods of their neutralization]. Visnyk UABS – UABB, 6 (23), 71-78 [in Ukrainian].

Puzyrova, P. V. (2010). Bazovi metody neitralizatsii finansovykh ryzykiv u pidpryiemnytskii diialnosti [Basic methods of neutralizing financial risks in entrepreneurial activity]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual Problems of Economics, 5 (107), 143-149 [in Ukrainian].

Blank, I. A. (2005). Upravlenie finansovyimi riskami [Financial Risk Management]. Kyiv: Nika-Tsentr [in Russian].

Pavlova, O. M. (2015). Finansovi ryzyky: strakhuvannia ta upravlinnia nymy [Financial risks: insurance and managing them]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 5, 917-922 [in Ukrainian].

Klapkiv, M. S. (2002). Strakhuvannia finansovykh ryzykiv [Insurance of financial risks]. Ternopil: Ekonomichna dumka, Kart-blansh [in Ukrainian].

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2012 rik [The Results of Activity of Insurance Companies in 2012]. nfp.gov.ua. Retrieved from http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/SK_IV_kv_%202012.pdf [in Ukrainian].

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2013 rik [The Results of Activity of Insurance Companies in 2013]. nfp.gov.ua. Retrieved from http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/sk_%202013.pdf [in Ukrainian].

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2014 rik [The Results of Activity of Insurance Companies in 2014]. forinsurer.com. Retrieved from http://forinsurer.com/files/file00552.pdf [in Ukrainian].

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2015 rik [The Results of Activity of Insurance Companies in 2015]. forinsurer.com. Retrieved from https://forinsurer.com/files/file00565.pdf [in Ukrainian].

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2016 rik [The Results of Activity of Insurance Companies in 2016]. forinsurer.com. Retrieved from https://forinsurer.com/files/file00602.pdf [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro strakhuvannia»: vid 07.03.1996 r. № 85/96-VR [Law of Ukraine on Insurance from March 7 1996, № 85/96-VR]. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/page [in Ukrainian].

Pravyla dobrovilnoho strakhuvannia kredytiv (u tomu chysli vidpovidalnosti pozychalnyka za nepohashennia kredytu [Rules of voluntary of credit insurance (including liability of the borrower for non-repayment credit]. www.pzu.com.ua. Retrieved from https://www.pzu.com.ua/about/docs/pravyla%20strakhuvannya.html [in Ukrainian].

Pravyla dobrovilnoho strakhuvannia vydanykh harantii (poruk) ta pryiniatykh harantii [Rules of voluntary insurance of provided guarantees (sureties) and accepted guarantees]. www.pzu.com.ua. Retrieved from https://www.pzu.com.ua/about/docs/pravyla%20strakhuvannya.html [in Ukrainian].

Pravyla dobrovilnoho strakhuvannia investytsii [Rules of voluntary insurance of investments]. www.pzu.com.ua. Retrieved from https://www.pzu.com.ua/about/docs/pravyla%20strakhuvannya.html [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.151

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022