Effective personnel motivation system for hospitality industry as a precondition of success in the services market

Inna Mykolaivna Povoroznyuk


Abstract


Introduction. The efficient system of personnel motivation in the hospitality industry is the main and driving factor for the development of enterprises of all forms of management. The client's satisfaction in the service sector depends on the effective work of the personnel. It can ensure the quality of the services at the enterprise, which is one of the main ways to increase its competitiveness and profit.

Goal. The purpose of the article is to study theoretical and methodological issues of the system of motivation of hospitality industry personnel both in Ukraine and abroad, to find out proposals for creating a fair remuneration for work, to provide the employee with both moral and material satisfaction from the results he or she achieves in the work.

Results. The hospitality industry companies have been asked to apply the key points of personnel marketing. This set of measures provides effective recruitment. The personnel should be capable to achieve the goals and objectives of the hospitality industry, which would investigate their internal motives for labour and value. It can also clarify the real needs of employees.

In order to increase the material and moral interest in professional training, the purposeful planning of a career, when developing and improving the mechanism for stimulating employers and employees, it is important to take into account the experience of developed economies in this area. But at this stage, it is necessary to combine and domestic and foreign experience in the field of material motivation of staff.

It is found out that the system of motivation for the hospitality industry is an important factor for the sale of quality services. 


Keywords


motivation; personnel; stimulation; payment; management

Full Text:

PDF

References


Salo, Ya. M. (2007). Orhanizatsiya obsluhovuvannya naselennya na pidpryyemstvakh restorannoho servisu. Restoranna sprava: dovidnyk ofitsianta. L'viv: Afisha.

Kolot, A. M. (1998). Motyvatsiya, stymulyuvannya y otsinka personalu. Kyiv: KNEU.

Sekrety motivatsii personala v restorannom biznese. (n.d.). Retrieved from: http://e.vkusov.net/it/item/103.

Vakulenko, T. V. (n.d.). Suchasni aspekty upravlinnya personalom na pidpryyemstvakh hotel'noho hospodarstva. Retrieved from: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/768-1834-1-PB.pdf.

Tomalya, T. S. (2017). Osoblyvosti upravlinnya personalom na pidpryyemstvakh hotel'no-restorannoho biznesu. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, 2(2), 271-274.

Izmaylova, N. V., Kobyak M. V. & Chernyshev, A. B. (2000). Hostinitsy Moskvy: povedenie cheloveka v orhanyzatsii (v voprosakh y otvetakh). Moscow.

Ryabokon', V. P. (2001). Adaptatsiya systemy motyvatsiyi pratsi do umov rynku. Finansy Ukrayiny, 5, 10-16.

Andriychuk, Yu. A. (2016). Zarubizhnyy dosvid motyvatsiyi personalu v rozrizi yapons'koyi modeli. Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika». Lohistyka. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2016_846_4.

Kolot, A. (1998). Zarubizhniy dosvid material'noho stymulyuvannya personalu. Ukrayina: aspekty pratsi, 1, 16-21.

Posadskov, Ye. (2002). Stimuliruyushchie sistemy: opyt i sovremennaya praktika. Chelovek i trud, 4, 76-80.

Khlynov, V. (1993). Yaponiya: stanovleniya novoy modeli upravleniya trudom. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 2, 102-110.

Braymer, R. (1995). Osnovy upravleniya v industrii hostepriimstva. Moscow: Aspekt-Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.204

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023