Інструменти протидії загрозам розвитку бюджетної сфери

Olena Volodymyrivna Kovpak


Анотація


Вступ. Істотні зміни соціального та економічного характеру, що нині відбуваються в Україні, спричинені зовнішніми і внутрішніми чинниками. За певних умов вони можуть мати як позитивні, так і негативні ефекти та становити реальну загрозу. Ефективна протидія їм – важливе завдання забезпечення бюджетної та національної безпеки держави.

Мета. З’ясування суті загроз бюджетній безпеці держави; визначення у їх складі внутрішніх та зовнішніх загроз; вивчення сучасних способів попередження та усунення загроз бюджетній безпеці держави.

Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, аналогії, системного аналізу.

Результати. Сформульовано власне трактування категорії «загроза бюджетній безпеці держави». Розмежовано поняття «загроза», «виклики», «небезпеки» та «ризики». Виокремлено внутрішні та зовнішні джерела загрози. Охарактеризовано структуру функцій захисту від загроз. Оцінено засоби протидії загрозам фінансовій безпеці, що спричинені недосконалою бюджетною політикою України.


Ключові слова


бюджетна безпека; ризики; небезпеки; виклики; загрози; внутрішні та зовнішні загрози; методи протидії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Babets, I. H. (2012). Teoretyko-metodychni pidkhody do otsinky ekonomichnoi bezpeky interrehionalnoho spivrobitnytstva [Theoretical and methodical approaches to the assessment of the economic security of interregional cooperation]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu: Zb. nauk. Prats – Scientific Bulletin of the Chernivtsi National University: Zb. sciences works, 623-626, 299-305 [in Ukrainian].

Varnalii, Z. S., Burkaltseva, D. D., Saienko, O. S. (2011). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: problemy ta priorytety zmitsnennia [The Economic Security of Ukraine: Problems and Priorities for Strengthening]. Kyiv: Knowledge of Ukraine [in Ukrainian].

Heiets, V. M. (1999). Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Concept of economic security of Ukraine]. Kyiv: View «Logos» [in Ukrainian].

Khlobystov, Ye. V. (Ed.) (2013). Ekonomichna bezpeka derzhavy: mizhdystsyplinarnyi pidkhid [Economic security of the state: an interdisciplinary approach]. Cherkasy: vydavets Chabanenko Yu. A. [in Ukrainian].

Franchuk, V. I., Herasymenko, L. V., Honcharova, V. O., Zhyvko, Z. B. et al. (2010). Ekonomichna bezpeka [Economic security]. Lvov: LvDUVS [in Ukrainian].

Kutsenko, T. N. (2013). Pidkhody do analizu ta modeliuvannia zahroz finansovoi bezpeky derzhavy [Approaches to the analysis and modeling of threats to the financial security of the state]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of the Economy of Transport and Industry, 42, 233-238 [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.08.2012 № 569-r "Pro skhvalennia Kontseptsii zabezpechennia natsionalnoi bezpeky u finansovii sferi" [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 15, 2012 № 569-r "On Approval of the Concept of National Security in the Financial Sector"] zakon2.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-r [in Ukrainian].

Sukhorukov, A. I. (Ed.) (2009). Systema ekonomichnoi bezpeky derzhavy [System of economic security of the state]. Kyiv: Stylos [in Ukrainian].

Kozachenko, H. V., Liashenko, O. M., Pohorielov, Yu. S., Bezbozhnyi, V. L. et al. (2010). Systema ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [System of economic security: state, region, enterprise]. (Vols. 1). Luhansk: Elton – 2 [in Ukrainian].

Sunhurovskyi, M. Metodolohichnyi pidkhid do formuvannia systemy natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Methodological Approach to the Formation of the National Security System of Ukraine]. Retrieved from http://www.razumkov.org.ua/ukr/article. php?news_id=111 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.031

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022