Соціально-економічні наслідки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для машинобудування

Olha Mykolayivna Serikova


Анотація


Стаття присвячена висвітленню результатів дослідження соціально-економічних наслідків підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, для машинобудування.

Наведено як ризики, так і можливості для вітчизняного машинобудування. Проаналізовано перші наслідки для машинобудування на основі тенденцій за такими показниками, як: товарна структура експорту та імпорту; середньооблікова кількість працівників, використання фонду робочого часу, середньомісячна номінальна заробітна плата, рівень вимушеної неповної зайнятості, рівень рентабельності та інноваційна активність. Наведено тенденції використання трудового потенціалу в промисловості та машинобудуванні. Доведено важливість розвитку машинобудування в системі розвитку національної економіки. Опрацьовано досвід, який може бути корисним для збільшення обсягів експорту продукції машинобудування, а також чинники, які слід враховувати при формуванні політики розвитку вітчизняної промисловості та машинобудування зокрема.


Ключові слова


машинобудування; Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; експорт; імпорт; праця; трудовий потенціал; рентабельність; інноваційна активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony. (n.d.). Retrieved from: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Eksport produktsyy mashinostroeniya Ukrainy v 2014 hodu. (2014). Retrieved from: https://liberal.in.ua/statistika/eksport-produktsii-mashinostroeniya-ukraini-v-2014godu.html.

trendiv v eksporti Ukrayiny. (n.d.). Retrieved from: http://news.finance.ua/ua/news/-/347688/10-trendiv-v-eksporti-ukrayiny.

Bitsyura, Yu. V. (2016). Suchasni tendentsiyi zrushen' u strukturi vyrobnytstva i produktyvnosti pratsi v osnovnykh sektorakh natsional'noyi ekonomiky v umovakh formuvannya postindustrial'noho suspil'stva. Stratehiya rozvytku Ukrayiny. Ekonomika. Sotsiolohiya. Pravo, 1, 90-97.

Reznik, N. P. (2014). Ukrayins'kyy vybir – yevrointehratsiya: ekonomichni vyhody ta istorychni zasady. Problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 8, 282-301. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmv_2014_8_19.

Shovkun, Y. (n.d.). Assotsiatsiya s ES diktuet neobkhodymost' vozrozhdenyya promyshlennosty. ZN #1063, 9 oktyabrya — 16 oktyabrya. Retrieved from: https://zn.ua/promyshliennost/associaciya-s-es-diktuet-neobhodimost-vozrozhdeniya-promyshlennosti-_.html.

Ehorov Y. (2016). Ekonomicheskie posledstviya sohlashenyya ob assotsiatsii mezhdu ES i Ukrainoy: pervye itohy. Myr peremen, 76-89.

Danylyshyn, B. M. (2007). Mashynobuduvannya v Ukrayini: tendentsiyi, problemy, perspektyvy. Nizhyn: Aspekt-Polihraf.

Kornilova, I., Boklan, N. (2012). Stan ta perspektyvy rozvytku mashynobudivnoho kompleksu Ukrayiny: upravlins'kyy aspekt. Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika / Kyyivs'kyy natsional'nyy universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyyiv: Kyyivs'kyy universytet, Vypusk # 137 za 2012 rik. Retrieved from: http://bulletin-econom. univ. kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/137_5.pdf.

Kryvovyazyuk, I., Kryvovyazyuk, L. (2012). Metodolohichni zasady doslidzhennya rozvytku mashynobudivnoho kompleksu Ukrayiny. EKONOMIST, 7, 68-72.

Zakon Ukrayiny «Pro ratyfikatsiyu Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony». (2014). 16 veresnya 2014 roku # 1678-VII. Retrieved from: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/1678-18.

Fryzorenko, A. O. (n.d.). Zovnishnya torhivlya Ukrayiny. Derzhavna sluzhba statystyky. Retrieved from: ukrstat.gov.ua

Malashchuk D. V. (2007). Ukrayina na svitovomu rynku mashynobudivnoyi produktsiyi. Zovnishnya torhivlya, 1 (30), 27-32.

Petrenko, I. S. (2016). Promyslovist' Ukrayiny u 2011-2015 rokakh. Statystychnyy zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Kyyiv.

Alymov, O. M., Danylenko, A. I., Trehobchuk, V. M. (n.d.). Ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny: instytutsional'ne ta resursne zabezpechennya.

Ovdenko, I. S. (2011). Promyslovist' Ukrayiny u 2007-2010 rokakh. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Kyyiv.

Obzory rezul'tatyvnosti ekolohicheskoy deyatel'nosti. (2007). Evropeyskaya ekonomicheskaya komissiya. Komitet po ekolohicheskoy politike. OON: N'yu-York y Zheneva.

Kiots'kyy protokol do Ramkovoyi Konventsiyi Orhanizatsiyi Obyednanykh Natsiy pro zminu klimatu. (1997). Retrieved from: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/995_801.

Ivanova V. V. (2010). Analiz tendentsii ekolohicheskoho razvitiya horno-metallurhycheskoho kompleksa Ukrainy. Nauka i ekonomika, 1 (17), 208-218.

European Union, Trade with Mehico. Total goods: EU Trade flows and balance, annual data 2004-2013. (2014). Retrieved from: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113418.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.091

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022