Main schemes and directions of regulation of recreation and tourism sphere in the EU countries

Vasyl Fedorovych Semenov, Aisha Elvarivna Nabiieva


Abstract


The article examines the experience of the EU countries in the sphere of tourism and recreation management at the state and regional levels. According to the research, the models of tourism and recreation management are compiled. The European experience of using the organizational mechanism of public administration of the tourist and recreational sector development are analysed.


Keywords


tourism; recreation; recreation and tourist sphere; tourism state regulation; state policy; tourist sphere of regions

Full Text:

PDF

References


Bessonova, V. B. (n.d.). Hosudarstvennaya polytyka v sfere turyzma: pravovoy aspekt. Retrieved from: http://tourlib.net/statti_tourism/bessonova.htm.

Voloshchenko, V. M. (2016). Udoskonalennya mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnya rozvytkom rynku rekreatsiynykh posluh: ukrayins'ki realiyi v konteksti yevropeys'koyi intehratsiyi. Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrayiny, 2, 93-99.

Levtsov, S. V. (2015). Zarubizhnyy dosvid orhanizatsiyi nadannya rekreatsiynykh posluh ta yoho implementatsiya v Ukrayini. Dnipropetrovs'kyy derzhavnyy ahrarno-ekonomichnyy universytet, 9. Retrieved from: http://www.dy. nayka.com.ua/?op=1&z=889.

Merzlyak, A. & Solovyova, O. (n.d.). Udoskonalennya derzhavnoho rehulyuvannya sfery rekreatsiynykh posluh v Ukrayini. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya. Retrieved from: http://tourlib.net/statti_ukr/merzlyak.htm.

Mihushchenko, Yu. V. (2008). Napryamy rehulyuvannya strukturnykh dysproportsiy v turystychniy sferi krayin tsentral'no-skhidnoyi ta pivdennoyi Yevropy: dosvid dlya Ukrayiny v konteksti rozshyrenoyi zony vil'noyi torhivli. Retrieved from: http://old. niss.gov.ua/Monitor/august08/13.htm.

Semenov, V. F. (2010). Derzhavne rehulyuvannya ta upravlinnya rehional'nym rozvytkom turyzmu. Ekonomika i upravlinnya, 1, 40-45.

Semenov, V. F. (2008). Rehional'nyy vymir rekreatsiyno-turystychnoyi diyal'nosti. Odesa: Optymum.

Solovyova, O. O. (n.d.). Orhanizatsiynyy mekhanizm derzhavnoho upravlinnya rozvytkom rynku rekreatsiynykh posluh (yevropeys'kyy dosvid). Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya. Retrieved from: http://tourlib.net/statti_ukr/solovjova2.htm.

Semenov, V. F. (2012). Upravlinnya rehional'nym rozvytkom turyzmu. Odesa-Simferopol': Arial.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.083

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023