Financial component in the system of state regulation of development of enterprises of the agro-industrial complex of Ukraine

Snizhana Ihorivna Yurchyshyna


Abstract


The essence of financial regulation is considered in the article. Its place in the state regulation of the economy is determined. Characteristic features of financial regulation of development of enterprises of agro-industrial complex are outlined. The tools of state regulation of financial development of enterprises of the agro-industrial complex are grouped. The budget support of agricultural producers is characterized.


Keywords


agro-industrial complex; state regulation of economy; financial regulation; credit; insurance; agriculture; bank financing

Full Text:

PDF

References


Andrusenko, H. O. & Mostovyy, H. I. (2003). Derzhavne rehulyuvannya makroekonomichnymy protsesamy. Kharkiv: Mahistr.

Bondarevs'ka, K. V. (2014). Tendentsiyi rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky. Ekonomika APK, 11, 36-40.

Hudz', O. Ye. (2007). Finansovi resursy sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv. Kyiv: NNTs IAE.

Derzhavna tsil'ova prohrama rozvytku ukrayins'koho sela na period do 2015 roku. (2015). http://www.minagro.kiev.ua/page/?3800.

Zakon Ukrayiny «Pro derzhavnu pidtrymku sil's'koho hospodarstva Ukrayiny» vid 24 chervnya 2004 r. # 1877-IV. (2004). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Zakon Ukrayiny «Pro osnovni zasady derzhavnoyi ahrarnoyi polityky na period do 2015 r.» vid 18 zhovtnya 2005 r. # 2982-IV. (2005). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Zakon Ukrayiny «Pro osoblyvosti strakhuvannya sil's'kohospodars'koyi produktsiyi z derzhavnoyu pidtrymkoyu». (n.d.). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4391-17.

Zelens'kyy, A. V. (2016). Finansove rehulyuvannya ahrarnoho sektora Ukrayiny: suchasnyy stan, problemy ta perspektyvy rozvytku. Naukovo-metodolohichni zasady sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku ahrarnoyi sfery ekonomiky Ukrayiny v umovakh yevro intehratsiynykh protsesiv. Uman'.

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Pruts'ka, O. O. & Yarova, Yu. M. (2013). Derzhavna pidtrymka pidpryyemnyts'koyi diyal'nosti v ahrarnomu sektori Ukrayiny. Zbirnyk naukovykh prats' VNAU, 1 (76), 118.

Radchenko, O. (2016). Derzhavna pidtrymka sil's'koho hospodarstva Ukrayiny v period systemnykh reform. Retrieved from: file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BB%D1%8F/ Downloads/ed_2016_2_7.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.118

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023