Analytical reasoning of scientific and methodical approaches to development of agricultural resource potential

Pavlo Hryhorovych Izhevskiy, Valentuna Vasulivna Stadnyk


Abstract


The article summarizes and clarifies the understanding of the resource potential of the enterprise. The priorities of its development in modern conditions are defined. The main results of the analysis of the volume of agricultural products which are produced by the corporate and individual sectors are presented. The short-sightedness of the prospects of agribusiness in Ukraine is reasoned. On the basis of critical analysis, the understanding and structure of the resource potential of agrosphere enterprises is supplemented. The order of efficiency increase of the enterprises resource potential on the basis of organizational and managerial potential, which acts as the tool of business development strategy, is offered. The influence of integration interdisciplinary processes in the agroindustrial complex on increasing the value of resource potential and creating competitive advantages in the domestic and world markets is substantiated.


Keywords


resource potential; organizational and managerial potential; agricultural products; growth strategy; integration

Full Text:

PDF

References


Bezus, R. M., Bojko, A. V. (2015). Diahnostyka resursnoho potentsialu orhanichnoho ahrovyrobnytstva. Visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, 10, 47-52.

Bukhalo O. V. (2015). Vplyv innovatsijnoi diial'nosti na rozvytok resursnoho potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv. Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, 4, 90-95.

Vinichenko I. I., Soroka Yu. O. (2015). Efektyvnist' vykorystannia resursnoho potentsialu sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv. Investytsii: praktyka ta dosvid, 22, 34-37.

Nesterchuk Yu. O., Ulianych Yu. V., Butko N. V. (2012). Osnovy formuvannia resursnoho potentsialu pidpryiemstv APK ta pidvyschennia rivnia ikh kapitalizatsii. Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva, 81(2), 39-46.

Shebanin, V. S., Cherven, I. I., Shebanina, O. V., M. I. (2010). Zmitsnennia ta efektyvne vykorystannia resursnoho potentsialu sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv. Mykolaiv: MDAU

Vildt, R., Elliott, D., Hitchins, R. (2006). Tsomparative Approaches to Private Setstor Development – a MMV perspetstive. Bern: The Springfield Tsentre. Retrieved from: https://www.eda. admin. ch/content/dam/deza/en/documents/themen/privatsektorentwicklung/150870-comparative-approaches-private-sector-development_EN.pdf.

Mitchell, J., Keane, J., Tsoles, Ts. (2009). Trading Up: Hov a Value Chain Approach Tsan Benefit the Rural Poor. London: Overseas Development Institute. Retrieved from: https://www.odi.org/sites/odi.org. uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5656.pdf.

Husakov, V., Shpak, A, Bychkov, N. (2013). O kooperatyvno-yntehratsyonnykh protsessakh v APK y perspektyvakh ykh razvytyia v otrasly. Ahrarnaia ekonomyka, 4, 2-11.

Smoleniuk R. P. (2017). Upravlinnia rozvytkom ahropromyslovoho vyrobnytstva na osnovi metodolohii strukturnoi intehratsii. Ekonomichnyj analiz, 2, 50-56.

Vernerfelt B. (1995). The Resours-Based Viev of the Firm: Ten Years Later. Strategits Management Journal, 16 (3). 171-174.

Prakhalad, K. K., Khemel, H. (2001). Sterzhnevye kompetentsyy korporatsyy. SPb: Pyter.

Bondarenko, V. M., Bondarenko, L. M. (2012). Resursnyj potentsial ekonomichnoho zrostannia pidpryiemstv APK. Zbirnyk naukovykh prats' VNAU, 1, 132-139

Vernera I. Ye. (2017). Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2016 rik. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy

Piniaha, N. O. (2013). Resursnyj potentsial sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv u konteksti staloho ikh rozvytku. Innovatsijna ekonomika, 6, 103-106.

Prokopenko, O. M. (2017). Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy: statystychnyj zbirnyk 2016 rik. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy.

Ukraina strimko naroschuie eksport iahid u Yevropu. (201). Retrieved from: utsab.ua/ua/pres_sluzba/novosti.

Shamans'ka, O. I. (2016). Systema otsinky efektyvnosti upravlinnia resursnym potentsialom pidpryiemstv APK. Efektyvna ekonomika, 2. Retrieved from: http://vvv.etsonomy.nayka.tsom.ua.

Sobkevych, O. V., Rusan, V. M., Yurchenko, A. D., Koval'ova, O. V (2013). Resursnyj potentsial ahrarnoi sfery: problemy ta zavdannia efektyvnoho vykorystannia: analit. dop. Kyiv: NISD.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.196

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023