Економіко-математичне моделювання методів мотивації персоналу комерційних банків

Svitlana Anatoliivna Nuzhna, Kateryna Volodymyrivna Smetska


Анотація


Статтю присвячено дослідженню сучасних методів мотивації персоналу банку. Проаналізовано деякі аспекти функціонування системи мотивації персоналу, на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк». Виявлено основні підходи мотивування банківського персоналу, розглянуто їх характерні особливості. Доведено, що дієвий мотиваційний механізм у банку є системою економічних, організаційно-адміністративних, соціально-психологічних методів впливу на мотиви трудової поведінки працівників з метою розвитку в них внутрішньої потреби більшої трудової віддачі. За результатами аналізу була побудована економіко-математична модель вибору оптимальної стратегії мотивації персоналу. У розробленій економіко-математичній моделі були передбачені елементи, які дають можливість враховувати статус працівників банку, рівень оцінки їх праці, використання елементів соціального пакету та інше. Така модель може бути використана для проведення  аналізу та складання рейтингу персоналу за різні періоди часу, а також виявлення особливостей стратегій мотивації в роботі персоналу не тільки банку загалом, але й окремих його підрозділів, філій, ланок. Крім того, побудовану модель можна модифікувати як структурно, так і змістовно. Результати аналізу оброблені засобами однієї з офісних програм пакету Microsoft Office електронних таблиць Excel. Проведений аналіз даних виконано із застосуванням в електронних таблицях засобу «Поиск решения», який дозволяє знаходити рішення оптимізаційних задач майже з необмеженою кількістю змінних. Як результат підтверджено, що застосування економіко-математичних методів є дуже ефективним при оцінці сучасних методів мотивації персоналу, а також аргументовано, що механізм регулювання мотивації праці повинен ефективно поєднувати стратегічні інтереси банку з інтересами персоналу, стиль керівництва банком із системою дієвої трудової мотивації.


Ключові слова


матеріальна винагорода; показники трудової мотивації праці; квартальні бонуси; посадові надбавки; стимулювання праці; витрати на утримання персоналу

Повний текст:

PDF

Посилання


Maslow, A. H. (2004). Motivation and Personality. Kyiv: PSYLIB, 316.

Bohatska, N. M., and Demchuk, I. O. (2009). Znachennia motyvatsii pratsi personalu dlia dosiahnennia tsilei pidpryiemstva [Value Motivation of staff to achieve the objectives of the enterprise]. Rehionalna ekonomika, 6, 11-17.

Danylevych, N. S., and Zheltova, N. P. (2013). Osoblyvosti motyvatsii pratsivnykiv banku [Features motivation of employees]. Sotsialnotrudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, 1 (5), 80-86.

Tsyhanova, N. M. (2007). Systema motyvatsii bankivskoho personalu: problemy otsiniuvannia ta vdoskonalennia [The system of bank staff motivation: problems of evaluation and improvement]. Bankivska sprava, 3, 61-63.

Paladii, M. I. (2010). Suchasni pidkhody do motyvatsii pratsi bankivskoho personalu [Modern approaches to motivation of bank staff]. Bankivska sprava, 5, 29-31.

Kebas, M. O. (2010). Sistemnost effektivnoy motivatsii [System efficiency motivation]. Upravlenie personalom: Ukraina, 4, 52-55.

Boichenko, V. S. (2014). Features of personnel motivation in a financial institution (for example, PJSC CB "PrivatBank"). Economic Bulletin Donbass. Personnel Management, 3 (37), 171-174.

Harmatiy, N. M. (2015). Modeling Motivation in Bank and Creation of Credit Programs for Regional Tourism [Modern peculiarities of the innovation resource creation and management for the regional tourism and recreation development with youth resource involvement]: Sob. abstracts of international reports. science-practice Conf. (Ternopil, October 15-17, 2015). Ternopil: FOP Palyanitsya, 216-219.

Nuzhna, S. A. (2015). Selection of marketing strategy of the bank based on the results of customer survey. Economic Analysis, 19(1), 155-161.

The official site of PJSC CB «PrivatBank». (2017). [Electronic resource]. Retrieved from: http://www.privatbank.ua.

Annual information of the issuer of securities for 2016. (2016). Retrieved from: https://static. privatbank.ua/files/report-2016-1pb-fin.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.161

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022