Класифікація культурно-історичних цінностей та їх облік і аналіз на ринку антикваріату

Vasyl Antonovych Deriy


Анотація


Вступ. Організація обліку й аналізу в підприємствах, які функціонують на ринку антикваріату є неможливою без точної класифікації культурно-історичних цінностей. На жаль, нині процес реалізації культурних цінностей, а також і процес колекціонерства на ринку антикваріату України здійснюється інтуїтивно (на основі індивідуальних знань продавців, покупців), а законодавча база недостатня, що зумовлює актуальність дослідження.

Предметом дослідження є різні підходи до класифікації культурно-історичних цінностей на ринку антикваріату та її застосування для обліку й аналізу.

Метод (методологія). Загальний підхід до визначення змісту і структури статті ґрунтується на основі методів системного аналізу, SWOT-аналізу. Для підведення окремих підсумків у роботі використано методи індукції та дедукції, абстрагування та групування.

Результати. Досліджено класифікації активів спадщини, культурних і культурно-історичних цінностей. Запропоновано додаткові ознаки до класифікації культурно-історичних цінностей на ринку антикваріату. Доведено, що потенційні зміни у системі бухгалтерського обліку і економічного контролю й аналізу діяльності підприємств на ринку антикваріату, запропоновані автором, неможливі без врахування ключових ознак функціонування цього ринку.


Ключові слова


конвенція; культурно-історичні цінності; класифікація; організація; облік; аналіз; ринок; антикваріат

Повний текст:

PDF

Посилання


UNESCO Convention from 14.11.1970. On Measures to Ban and Prevent the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. (1970). Retrived 19 Sept. 2017, from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_186?lang=en.

Gerasy`menko, O. M. (2016). Investigation of the essence of the assets of the inheritance as a category of the terminology of accounting. Technological audit and production reserves, 6 (4), 4-9. Retrived 19 Sept. 2017, from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatry_2016_6(4)_2.

Demkiv, X. S. (2016). Organization of economic analysis of the activity of enterprises in the market of antiques. Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series: Economics, 1(2), 340-343. Retrived 19 Sept. 2017, from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(2)__62.

Kovalenko, O. V. (n. d.). Accounting and control of cultural values in Ukraine. Retrived 19 Sept. 2017, from: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.06/2015/Kovalenko_O_dis.pdf.

Koval`ov, V. V. (2012). International cooperation in the fight against the theft of cultural property and antiques. Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 1, 310-314. Retrived 19 Sept. 2017, from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdv_s_2012_1_44.

Kry`vushenko, Ya. O. (2015). Types of imitation of products of the Sevres porcelain manufactory on the modern market of antiques. Art scenes notes, 28, 161-169. Retrived 19 Sept. 2017, from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2015_28_19.

Prony`na, L. A. (2013). An analysis of modern methods of price formation and methods for the sale of works of art and antiques. Economics and Modern Management: Theory and Practice, 10 (30), 27-34. Retrived 19 Sept. 2017, from: https://sibac. info/conf/econom/xxx/34245.

Chy`mbar`, A. Yu. (2013). Trade in objects of art and antiques through auctions. Bulletin of the University of Dnipropetrovsk named after Alfred Nobel. Series: Law Sciences, 2, 81–84. Retrived 19 Sept. 2017, from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdujn_2013_2_16

Shvets, V. E. Demkiv, Kh. S. (2014). Activity of subjects on the market of antiques in Ukraine as an object of economic analysis. Economic analysis, 18 (1), 107-113.

Shvets, V. E. Demkiv, Kh. S. (2015). Accounting and analytical security of enterprises in the antiquarian market (experience of expert survey). Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2 (19), 107-113.

Shvecz, V. Ye. (2006). Accounting and analytical support of investments in the market of antiques. Economic Bulletin of the National Mining University, 3, 82-86.

Law of Ukraine №1068-XIV from 09.09. 1999. On Export, Import and Return of Cultural Property. (1999). Retrived 19 Sept. 2017, from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1068-14.

Order of the Ministry of Income №15 from 14.01.2014. On Approval of Explanations to the Ukrainian Classification of Goods of Foreign Economic Activity. (2014). Retrived 19 Sept. 2017, from: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/klasifikatsiya-tovariv/62672.html.

The official website of the Allegro auction online. (2017). Retrieved from: https://allegro.pl.

Official website of Violity Internet Auctions. (2017). Retrieved from: https://auction.violity.com.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.019

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022