Трансформація організаційної структури енергокомпанії

Vasyl Yaroslavovych Brych, Mykhaylo Mykolayovych Fedirko, Tetiana Oleksandrivna Artemchuk


Анотація


Вступ. Економічне зростання країни та інноваційні зміни підприємств є взаємозумовленими процесами, тому підприємства повинні звертати постійну увагу на питання управління розвитком на основі інноваційних заходів. Комплекс питань, пов’язаних зі здійсненням процесів управління розвитком й інноваційними змінами, потребує прийняття стратегічних управлінських рішень з напрямків трансформації підприємств природних монополій для підвищення ефективності їхньої діяльності.

Мета. Обґрунтувати необхідність і напрямок трансформації підприємств природних монополій і розробити заходи та забезпечити їх впровадження щодо забезпечення розвитку та підвищення конкурентоздатності в умовах становлення ринку і ефективної діяльності у довгостроковій перспективі.

Метод(методологія). Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених.

Результати. У роботі розкрито трансформацію підприємств природних монополій щодо удосконалення організаційно-правових та економічних засад забезпечення підвищення ефективності виробництва, передачі та постачання електроенергії. Доведено сукупність характеристик, які визначать побудову моделі удосконалення управління, через узгодження компонентів системної тріади, обґрунтовано структуру організації відокремлених підприємств. Запропоновано реалізація програми трансформації підвищення ефективності діяльності відокремлених організацій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та її постачання за регульованим тарифом енергопостачальних компаній, яка має складатися з певної послідовності кроків. 

 


Ключові слова


трансформація; модель реалізації стратегії трансформації; підвищення конкурентоздатності; поглиблення ринкової конкуренції

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro pryrodni monopolii» [The Law of Ukraine «On the natural monopolies»]. (n. d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Bila knyha Enerhetychnoyi polityky Ukrayiny "Bezpeka ta konkurentospromozhnistʹ" (Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2035 roku)(2014)[The White Paper of the Energy Policy of Ukraine "Security and Competitiveness" (Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035)]. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/ public/File/2014_nauk_an_rozrobku/Energy%20Strategy%202035.pdf [in Ukrainian].

Dyrektyva 2009/72/YeS Yevropiyskoho Parlamentu ta Rady vid 13 lypnia 2009 r. shchodo zahalnykh pravyl funktsionuvannia vnutrishnoho rynku elektroenerhii ta vnesennia zmin i dopovnen do Dyrektyvy 2003/54/YeS: Dyrektyva Yevropeyskoho Parlamentu ta Rady Yevropeyskoho Soiuzu vid 13 lypnia 2009 r. №2009/72/YeS [Directive 2009/72 / EU of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on common rules for the operation of the internal market in electricity and amending Directive 2003/54 / EU: Directive of the European Parliament and of the Council of the European Union of 13 July 2009 2009/72 / EU]. Retrieved from http://enref.org/wpcontent/uploads/2015/01/checked-dir-2009-72-ua.pdf [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Zvitu pro rezultaty diialnosti NKREKP za 2014 rik: Postanova Natsionalnoi komisiyi, shcho zdiysniuye derzhavne rehulyuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh vid 31.03.2015r. № 971[Approval of the Report on the results of NKREKP activities for 2014: Resolution of the National Commission, which carries out the state regulation in the spheres of energy and utilities from 01.11.2015, No. 971] – Retrieved from http://www.nerc.gov.ua. [in Ukrainian].

Avhustyn, R. R. (2009). Derzhavne rehuliuvannia pryrodnykh monopoliy: sut, zavdannia ta metody[State regulation of natural monopolies: substance, objectives and methods]. Naukovi pratsi NDFI – NDFI scientific works,11, 59 – 63 [in Ukrainian].

Brych, V. Ya.,Franchuk L.,Mykytiuk V. & Fedirko M. (2017). Rozbudova rynku enerhoservisnykh posluh: svitovyy dosvid ta ukrayinski realii [The development of the energy services market: world experience and Ukrainian realities]. Visnyk TNEU- TNEU bulletin,3,7-20[in Ukrainian].

Venher, V. V. (2010). Derzhavne rehulyuvannia pryrodnykh monopoliy v Ukrayini: napriamy vdoskonalennia[State regulation of natural monopolies in Ukraine: improvement directions]. Ekonomika pidpryiemstva – Enterprise economy,3,65-72[in Ukrainian].

Karbovnyk, L. P. (2010). Problemy derzhavnoho rehuliuvannia pryrodnykh monopoliy v Ukrayini [Problems of state regulation of natural monopolies in Ukraine]. Derzhava ta rehiony-State and the regions, 7, 31-37 [in Ukrainian].

Kasynets, O. O. &Yakymiv V. I. (2010). Teoretyko-metodolohichni aspekty rehulyuvannia diialnosti pryrodnikh monopoliy [Theoretical and methodological aspects of the regulation of the activities of natural monopolies]. Naukovi pratsi NDFI – NDFI scientific works, 4, 37-43[in Ukrainian].

Napriienko, D. V. (2010). Osoblyvosti vyznachennia efektyvnosti derzhavnoho rehuliuvannia subiektiv pryrodnykh monopoliy v Ukrayini [Features of determining of the effectiveness of state regulation of subjects of natural monopolies in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky - Actual economy problems, 8, 18-22 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.166

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022