Formation and evaluation of complex of innovative marketing at the enterprise

Nazar Yaroslavovych Marchyshyn


Abstract


Introduction. The development of the theory of marketing in the enterprise is investigated in the retrospect. The enhancement of the innovation vector of its direction is determined. The transformations within the marketing complex of the enterprise are studied. The growth of the influence of innovative marketing on the formation of competitive advantages of business entities is proved. The directions of improvement of the structure of the complex of innovative marketing at the enterprise determined. Methodical approaches to its evaluation are defined.

Subject. Methodological approaches to the formation and evaluation of the complex of innovative marketing of the enterprise have become the subject of the research.

Purpose. The article aims to assess the changes, to form the structure of the innovation marketing complex at the enterprise and to substantiate the feasibility of its introduction into practical activity of domestic business entities.

Method (methodology). The following complex of general scientific and special methods has become the methodological basis of the research: historical and logical method (to study the theoretical foundations and evolution of the development of innovative marketing complex in the enterprise); method of analysis and synthesis (for comparison of the basic approaches to the interpretation of the concepts and evaluation of the complex of innovative marketing of the enterprise); method of comparison and grouping (to systematize the indicators used in the process of assessing the complex of innovative marketing of the enterprise); graphic method (for a visual representation of the structure of the innovation marketing complex of the enterprise and the results of marketing analysis of the milk and milk products market); abstract and logical method (for theoretical generalization and formulation of conclusions).

Results. The advantages of using the method of evaluation of innovative marketing in enterprises and its structure have been revealed. The criteria of efficiency of functioning of complex of innovative marketing on the enterprise have been determined. Practical areas of application of methodical approaches to the evaluation of the complex of innovative marketing of business entities have been established.


Keywords


distribution; innovative marketing; valuable competitive advantages; marketing mix; digital economy

Full Text:

PDF

References


Balans popytu ta propozytsiyi moloka ta molokoproduktiv (sichen'-zhovten' 2015). (2015). Retrieved from: http://milkua. info/uk/post/balans-popitu-ta-propozicii-moloka-ta-molokoproduktiv-sicen-listopad-2015

Balans popytu ta propozytsiyi moloka ta molokoproduktiv (sichen'-zhovten' 2016). (2016). Retrieved from: http://milkua. info/uk/post/balans-popitu-i-propozicii-moloka-ta-molokoproduktiv-sicen-berezen-2016

Balans popytu ta propozytsiyi moloka ta molokoproduktiv (sichen'-zhovten' 2017). (2017). Retrieved from: http://milkua. info/uk/post/balans-popitu-i-propozicii-moloka-ta-molokoproduktiv-sicen-berezen-2017

Vikarchuk O. I. (2016). Innovatsiynyy marketynh: chynnyk sotsial'no-ekonomichnoho zrostannya ta konkurentospromozhnosti pidpryyemstva. Sotsial'no-ekonomichni protsesy ta suspil'ni transformatsiyi v Ukrayini: chynnyky, tendentsiyi, kontseptual'ne obgruntuvannya prohresyvnykh zmin. Zhytomyr: ZhDTU.

Haponenko T. M. (2014). Innovatsiynyy marketynh yak zaporuka rozvytku pidpryyemstva. Visnyk Akademiyi pratsi i sotsial'nykh vidnosyn Federatsiyi profspilok Ukrayiny, 3-4, 46-49.

Doyl', P. (2001). Marketynh orientirovannyy na stoimosti. SPB.: Pyter.

Evans, Dzh. (2002). Marketynh. Moscow: Syryn.

Illyashenko, N. S. (2010). Vprovadzhennya kontseptsiyi innovatsiynoho marketynhu v diyal'nist' promyslovykh pidpryyemstv. Marketynh i menedzhment innovatsiy, 1, 28-33.

Illyashenko, N. S. (2011). Orhanizatsiyno-ekonomichni zasady innovatsiynoho marketynhu promyslovykh pidpryyemstv. Sumy: Vyd-vo SumDU.

Illyashenko, S. M. (2003). Upravlinnya innovatsiynym rozvytkom. Sumy: Universytets'ka knyha.

Illyashenko, S. M. (2010). Innovatsiynyy menedzhment. Sumy: Universytets'ka knyha.

Illyashenko S. M. (2010). Marketynh. Menedzhment. Innovatsiyi. Sumy: Drukars'kyy dim «Papirus.

Korotkova, T. L. & Vlasov, A. V. (2010). Kontseptsiya innovatsionnoho marketinha vysokotekhnolohicheskoy produktsii. Problemy sovremennoy ekonomiki, 1 (33), 279-282.

Kotler F. (1994). Osnovy marketinha. S.-Pb.: AO «KORUNA», AOZT «LYTERA PLYuS».

Kotler, F., Armstronh, H., Sonders, Dzh., Vonh, V. (2000). Osnovy marketinha. S. -Pb.: Vyl'ms.

Kotler, F., & Tryans, F. de Bez (2004). Novye marketinhove tekhnolohiyyu Metodyka sozdaniya henial'nykh idey. SPb.: Neva.

Lamben Zh. -Zh. (2004). Menedzhment, orientiruemyy na rynok. SPb.: Pyter.

Koval'chuk, S. V. (2001). Marketynhovi tekhnolohiyi v umovakh innovatsiynoho rozvytku ekonomiky. Khmel'nyts'kyy: Polihrafist-2.

Pavlenko, A. F., Voychak, A. V., Kardash, V. Ya. (2005). Marketynhova diyal'nist' promyslovykh pidpryyemstv ta tendentsiyi yiyi rozvytku. Teoriya i praktyka marketynhu v Ukrayini, 183-212.

Matkovskaya Ya. S. (2010). Kommertsializatsiya rynochnykh otnosheniy – paradyhma innovatsyonnoho marketinha. Marketynh, 4, 39-46. http://marketopedia.ru/uploads/Matkovskaya_Innovation_Marketing_Paradigm.pdf.

Nyan'ko, V. M. (2013). Osoblyvosti rozvytku innovatsiynoho marketynhu. Innovatsiyna ekonomika, 6(44), 212–217.

Il'yashenko, S. N. (2013). Nauchnye osnovy marketinha innovatsiy. Sumy: Papyrus.

Sobko O. (2014). Intelektual'nyy kapital pidpryyemstva: kontseptualizatsiya-funktsionuvannya-rozvytok. Ternopil': Krok.

Sobko O. (2016). Intelektual'nyy kapital i kreatsiya vartosti pidpryyemstva. Ternopil': Ekonomichna dumka.

Sobko, O. M. (2015). Upravlinnya intelektual'nym portfelem u konteksti zabezpechennya kreatsiyi vartosti innovatsiynoho kapitalu pidpryyemstva. Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, 4, 104–118.

Sobko, O. M. (2015). Ekonomichna diahnostyka vplyvu innovatsiynoho intelektual'noho kapitalu na kreatsiyu vartosti pidpryyemstva. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava, 2 (13), 303–313. Retrieved from: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15somkvp.pdf.

Sobko, O. M. (2015). Prahmatyzm ekonomichnoyi otsinky intelektual'noho kapitalu vitchyznyanykh subyektiv molochnoyi promyslovosti. Ekonomichnyy analiz, 22(2), 145-155.

Sobko, O. M. (2016). Kreatsiya vartosti intelektual'noho kapitalu pidpryyemstva yak sfera formuvannya konkurentnykh perevah. Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky, 4(1), 120–128.

Sobko, O. M. & Boychyk, I. M. (2016). Perspektyvy vkhodzhennya vitchyznyanoyi molochnoyi industriyi na rynok YeS shlyakhom posylennya konkurentospromozhnosti brendu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 6(3), 42–49. Seriya «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo».

Sobko, O. M. (2016). Rozvytok informatsiynoho intelektual'noho kapitalu ta tsyfryzatsiya ekonomichnykh protsesiv na mikrorivni. Ekonomichnyy visnyk Zaporiz'koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, 5, 16–21.

Khariv P. S. , Sobko O. M. (2003). Aktyvizatsiya rozvytku innovatsiynoyi diyal'nosti promyslovykh pidpryyemstv rehionu. Ternopil': TANH.

Chukhray, N. I. & Danylovych, T. B. (2007). Osoblyvosti marketynhu produktovykh innovatsiy. Visnyk Nats. Un-tu «L'vivs'ka politekhnika». Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, 605, 162–167.

Chukhray, N. I. (2010). Stratehichni rishennya u prosuvanni innovatsiy na rynok. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, 5(4). 32–36.

Armstrong, G., Kotler, Ph. (2012). Marketing. Wprowadzenie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Druker, P. (1954). The Practice of Management. New York: Harper and Brothers Publishers.

Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Felberg SJA.

Doyle, P. (2008). Grown and Shareholder Value. Hardcover: John Wiley&Sons.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.230

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023