Категоріально-понятійний апарат становлення нового регіоналізму

Rostislav Volodymyrovich Tulchinsky


Анотація


Вступ. Предметом дослідження є процес становлення нового регіоналізму в Україні та уточнення його понятійного-категоріального апарату.

Мета. Метою статті є на основі ґрунтованого аналізу поняття «регіоналізація» наданими дослідниками різних наукових шкіл та їх критичного аналізу дати авторське трактування поняття «регіоналізація», що сприятиме уточненню категоріально-понятійного апарату нового регіоналізму.

Методи дослідження. Автором використовувалися загальнонаукові прийоми досліджень та специфічні методи наукового пізнання. Зокрема, використовувався монографічний метод та метод узагальнень – для зіставлення понять регіоналізація; метод аналізу та синтезу – для виокремлення найвагоміших сутнісних чинників поняття «регіоналізація».

Результати. Результати проведеного аналізу тлумачення сутності поняття «регіоналізація» дає можливість стверджувати наступне. З точки зору просторово-територіального аспекту регіоналізація має три форми: по-перше, так звана «регіоналізація – зверху», коли в середині держави визначаються регіони з адміністративними кордонами; по-друге, «регіоналізація – знизу», коли в середні вже утвореної адміністративної схематизації відокремлюється регіон; по-третє, «регіоналізація – горизонтальна», полягає у формуванні асоціацій регіонів або транскордонних регіонів та блоків. Регіоналізацію досить часто пов’язують із новими просторово-територіальними утвореннями на різних рівнях з метою отримання конкурентних переваг в умовах становлення інформаційного суспільства. Регіоналізацію за суттю розглядають як: механізм регіональної соціально-економічної політики, різновиди інноваційної діяльності, виникнення міждержавних стосунків; як процес інституційних змін, територіального поділу, регіоналізму, децентралізації, вибору політичного курсу. З’ясовано, що регіоналізація, на наш погляд, це перш за все певний процес, що підтверджується дискурсом щодо сутності цього поняття, який базується на принципі субсидіарності та децентралізації владних повноважень.

Сфера застосування результатів. Надано авторське тлумачення сутності «регіоналізація» як багатоаспектного та багатовимірного процесу збільшення автономності та підвищення значимості регіонів на рівні різних територіальних утворень, що супроводжується інституційними змінами, сприяє уточненню понятійно-категоріального апарату теорії нового регіоналізму.


Ключові слова


регіоналізація; новий регіоналізм; регіон; глобалізація; інтеграція, децентралізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Butko, M. P. (2016). Arkhitektonika konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy v konteksti ievrointehratsii [Architectonics of the Competitiveness of Ukrainian Regions in the Context of Eurointegration], AMU, Kyiv, Ukraine.

Back, U. (2001). Chto takoe globalizacija? Oshibki globalizma – otvety na globalizaciju [What is Globalization? Mistakes of Globalism – Answers to Globalization], Progress-Tradicija, Moscow, Russia.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language], Perun, Kyiv, Ukraine.

Wikipedia (2017). Regionalization. Retrieved from: https://uk. wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F

Vorona, P. (2012). Mistseve samovriaduvannia Ukrainy v konteksti rozvytku predstavnyts'koi vlady [Local government of Ukraine in the context of the development of representative power], PUET, Poltava, Ukraine.

Kononov, I. F. (2002). Hlobalizatsiia. Rehionalizatsiia. Rehional'na polityka [Globalization. Regionalization. Regional policy], Znannya, Luhansk, Ukraine.

Derhachev, V. A. (2004). Heoekonomycheskyj slovar'-spravochnyk [Geo-economic dictionary-reference], IPREEI NANU, Odesa, Ukraine.

Kozak, T. M. (2008). Yevropejs'ka intehratsiia ta problemy rehioniv [European integration and regional problems], Vydavnychyj tsentr LNU im. Ivana Franka, Lviv, Ukraine.

Makovskii, S. O. (2014). “Region”, “regionalism”, “regionalization” in the European context: in search of an optimal scientific definition”, Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 118 (I), 35-50.

Mirna, N. V. (2013). “Modern tendencies of regionalization and its role in European integration processes”, Derzhavne budivnytstvo, 1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2013_1_34.pdf.

Svida, I. V. (2015). “Current trends of regionalization and their role in integration processes”. Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, 13, 157-160.

Topalova, E. Kh. (2011). Features of domestic and European models of regionalization”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohiky ta psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats', 1, 107-115.

Ushakova, Zh. S. (2009). Basic approaches to the study of regionalism as an objective process of contemporary world politics. Hileia (naukovyj visnyk), 19, 321-334.

Kurakov, L. P. Kurakov, V. L. and Kurakov, A. L. (2004). Ekonomyka y pravo: slovar'-spravochnyk [Economics and law: dictionary-reference book], Vuz i shkola, Moscow, Russia.

Yakovuk, I. V. (2004). European Regionalism in the Context of European Union Building” Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, 8, 57-68.

Calculli, M. and Legrenzi, M. (2013). “Regionalism and Regionalization in the Middle East”, The International Relations and Security Study Network. Retrieved from:: http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?lng =en&id=167930

Council of Europe, (1998). “Regionalization and its effects on local self-government”, Local and regional authorities in Europe, 64, 9.

Fawcett, L. (2004). “Exploring regional domains: a comparative history of regionalism”, International Affairs, 80(3), 429-446.

Schmitt-Egner, P. (2002). “The concept of “region”: Theoretical and methodological notes on its reconstruction”. European Integration, 24(3), 179-200.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.111

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022