Sources of financing of inclusive high school: priority of local or central budget

Marian Mykolaiovych Tripak


Abstract


The article reviews the estimated financing of the Podilsky Special Education and Rehabilitation Social and Economic College in the context of general and special funds. A number of factors influencing the prioritization of financing of the inclusive higher educational institution of education from the State Budget of Ukraine have been established.


Keywords


inclusive education; higher education; financial resources; financial activity; Podilsky Special Educational and Rehabilitation Social and Economic College; local budgets; state budget

Full Text:

PDF

References


Kravtsova, A. O. (2012). Rozvytok inklyuzyvnoyi osvity v umovakh rynkovoyi ekonomiky. Naukovi pratsi. Ekonomika, 177, 189. Retrieved from: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2012/189-177-29.pdf.

Natsional'na dopovid'. Pro stanovyshche invalidiv v Ukrayini. (2008). Kyiv.

Sorokyna, N. D. (2003). Peremeny v obrazovanii i dinamika zhiznennykh stratehiy studentov. Sotsyolohycheskye issledovaniya, 10, 55–61.

Ofitsiynyy sayt Podil's'koho spetsial'noho navchal'no-reabilitatsiynoho sotsial'no-ekonomichnoho koledzhu. (2017). Retrieved from: http://posek.km.ua/navchalniie–proces/nakazi-%D1%96n%D1%96sterstva.html.

Statut Podil's'koho spetsial'noho navchal'no-reabilitatsiynoho sotsial'no-ekonomichnoho koledzhu. (2016). zatverdzhenyy zahal'nymy zboramy PSNRSEK vid 06.12.2016 r., protokol # 70. Retrieved from: http://posek.km.ua/images/stories/doc/statut.pdf.

Finansova zvitnist' Podil's'koho spetsial'noho navchal'no-reabilitatsiynoho sotsial'no-ekonomichnoho koledzhu za 2014 – 2017 rr. (2017).

Zakon Ukpayiny vid 24.12.2015 # 914-VIII «Pro vnesennya zmin do Byudzhetnoho kodeksu Ukpayiny». Retrieved from: http://www.treasury.gov.ua.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.145

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023