Нормування праці як фактор підвищення ефективності виробництва

Oleksii Serhiiovych Arapov, Tetiana Mykolaivna Doroshenko


Анотація


Вступ. Витрати праці на виробництво різного виду робот обумовлюються перш за все організаційно-технічними, психофізіологічними і соціальними чинниками, які впливають на тривалість і зміст процесів праці. Практично нормування праці означає проектування і створення на виробництві таких умов, при яких робота буде виконуватися найбільш продуктивно. У такому розумінні нормування праці є основою організації праці на підприємствах.

Нормування праці необхідне при будь-якій формі громадської організації праці. Однак його сутність, цілі і завдання безпосередньо випливають з характеру виробничих відносин. Воно передбачає встановлення ступеня затрат праці на виконання певної роботи на основі регламентації співвідношення між витратами робочого часу і обсягом виконуваної роботи. У такій ролі нормування праці є економічною категорією, тому що воно виражає певне ставлення людей до їх спільної участі в суспільній праці.

Мета. Метою статті є аналіз сутності, функцій і класифікаційної структури норм витрат, результатів і змісту, а також обґрунтування необхідності нормування праці на підприємствах різних форм суспільної організації праці.

Метод (методологія). При підготовці статті використовувалися як загальні, так і часткові методи наукового дослідження, а саме: принципи матеріалістичного діалектизму, наукової абстракції, перехід від абстрактного до конкретного, аналізу та синтезу, індукції і дедукції та ін.

Результати. Розгляд сутності та класифікаційних особливостей категорії праці визначає, що нормування останньої є насамперед інструментом суспільного устрою праці. У зв'язку з цим головне питання полягає не в тому, який сам по собі цей інструмент, а для чого і в ім'я чого він використовується. Більш високорозвинена громадська форма праці вимагає такого нормування праці, яке знаходилося б на рівні сучасного наукового знання і світового досвіду, який увібрав у себе всі досягнення попередніх поколінь людей. Громадська форма праці вимагає такого підходу до нормування, який поєднував би технічні досягнення науки з сучасним рівнем організації праці. Тільки такий підхід може сприяти планомірному розподілу робочого часу між галузями господарства, всередині цих галузей і в окремих трудових колективах, що дозволить забезпечити «належне відношення між різними трудовими функціями і різними потребами» і разом з тим послужити мірою індивідуальної участі виробників у сукупному праці, а отже, «і в індивідуально споживаної частини всього продукту» [5].

Встановлення зв'язків між витратами робочого часу на виготовлення продукції і розмірами суспільних потреб класики економічної теорії розглядали як основну задачу: суспільство повинно знати, скільки праці потрібно для виробництва кожного предмета споживання. Виробничий план повинен узгоджуватись із засобами виробництва і робочою силою. Цей план буде визначатися, в кінцевому підсумку, зважуванням і зіставленням корисних ефектів різних предметів споживання один з одним і з необхідною для їх виробництва кількістю праці.


Ключові слова


праця; нормування; норми витрат праці; норми витрат робочого часу, продуктивна сила праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Vakulenko, V. M., Tovstenko, O. P. (1997). Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny. Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny z postateynymy materialamy. Kyiv: Yurinkom Inter.

Marks, K. Enhel's F. (n.d.). Kapital.

Typovye normy vremeni na raboty, vypolnyaemye ekonomistami po trudu na proizvodstve. (1987). Postanovlenye hoskomtruda SSSR y VTsSPS ot 20.05.87 n 331/17-46. Retrieved from: http://zakonbase.ru/content/part/ 518972.

Dubrovskyy, Yu. N., Kolosova, R. P., Kochykyan, V. P., Remyzov, K. S. (1976). Osnovy ekonomiki truda. Moscow: Yzd. Mosk. Unyv.

Biese, F. (1842). Die Philosophie des Aristoteles, Berlin, [in German].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.188

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022