Індустріальні парки: світовий досвід та перспективи створення в Україні

Victor Valeriovych Halasiuk


Анотація


Вступ. Розгортання процесів деіндустріалізації в Україні є наслідком деградації національного промислового потенціалу, що відкидає вітчизняну економіку у минуле порівняно з високорозвиненими країнами. Водночас відбудову промисловості стримує гострий «інвестиційний голод», який поглиблює проблеми безробіття та еміграції населення, консервує низький рівень життя. Подолання системних проблем, що склалися у вітчизняному індустріальному секторі, потребує рішучого використання дієвих інструментів промислового розвитку, одним з яких є індустріальні парки.

Мета. Мета статті полягає у тому, щоб на основі аналізу міжнародного досвіду обґрунтувати перспективні напрями розвитку промислового сектору України з використанням механізму індустріальних парків.

Метод. Методологічну базу роботи сформував комплекс взаємодоповнювальних методів наукового дослідження економічних процесів і явищ: історико-логічний метод, метод системного аналізу, методи економіко-математичного моделювання, компаративного та статистичного аналізу, загальнонаукові методи аналізу й синтезу, індукції й дедукції. Для проведення комплексного аналізу застосовувалися методи комп’ютерного оброблення, аналізу і відображення інформації за допомогою програми Microsoft Excel.

Результати. У статті розглянуто сутнісні та економіко-правові аспекти створення індустріальних парків як механізму формування сприятливого інвестиційного клімату з метою підвищення міжнародної конкурентоспроможності і розвитку промислового сектору України. Проаналізовано передовий міжнародний досвід використання індустріальних парків для забезпечення прискореного зростання економіки на інноваційній основі. Досліджено наявні передумови та перспективи активізації політики створення індустріальних парків в Україні. Обґрунтовано законодавчі ініціативи зі сприяння відкриттю та запуску ефективної роботи нових індустріальних парків у вітчизняній практиці промислового розвитку. Окреслено заходи промислової політики, які повинні доповнити існуючі законодавчі норми та ініціативи щодо розвитку в Україні мережі індустріальних парків. Представлено результати економіко-математичного аналізу впливу індустріальних парків на основні макроекономічні показники України: валовий внутрішній продукт, зовнішню торгівлю, рівень зайнятості населення, обсяги промислового виробництва.

 


Ключові слова


індустріальний парк; технопарк; вільні (спеціальні) економічні зони; промислова політика; інвестиційний клімат; інженерно-транспортна інфраструктура

Повний текст:

PDF

Посилання


World Bank (2018). Manufacturing, value added (% of GDP). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS.

UNCTAD (2018). Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1970-2016. Retrieved from: http://unctadstat.unctad.org/wdsTableViewer/ tableView.aspx?ReportId=96740.

Schwab, K. (2017). Global Competitiveness Report 2016-2017. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.

Yehorov, I. (2015). Industrialni parky v Ukraini: problemy stanovlennia ta perspektyvy rozvytku. Kyiv: National Academy of Science.

Huzhva, I. (2015). Ukraina v hlobalnii torhivli. Kyiv: Foreign Trade.

Panchenko, V. (2013). Vitchyzniana praktyka ta svitovyi dosvid SEZ i TPR. Dnipro: Poster Print.

Fedulova, L. (2013). Napriamy rozvytku industrialnykh parkiv shchodo realizatsii innovatsiinoho potentsialu rehioniv Ukrainy. Economic innovations, 53.

Chychyrenko, Yu (2014). Problemy stvorennia ta funktsionuvannia industrialnykh parkiv: analiz ta implementatsiia svitovoho dosvidu. Bulletin of the Academy of Customs of Ukraine, 1.

Pavliuk, A. (2014). Industrialni parky v Ukraini: udoskonalennia polityky stymuliuvannia u konteksti svitovoho dosvidu. Kyiv: National Institute for Strategic Studies.

Lekar, S. (2017). Mizhnarodni ta vitchyzniani realii funktsionuvannia industrialnykh parkiv. Economy of Industry, 1.

The Act of 20 October 1994 On Special Economic Zones. Retrieved from: http://www.infor.pl/akt-prawny/562012,ustawa-o-specjalnych-strefach-ekonomicznych.html.

East Marmara Development Agency. Retrieved from: http://en.marka.org.tr/sayfa/202/ 250/document-archive.

Novoie Vrema (2017). Turky planuiut stvoryty v Chornomu mori shtuchnyi ostriv. Retrieved from: https://biz.nv.ua/ukr/markets/u-chornomu-mori-stvorjat-shtuchnij-ostriv-1836532.html.

INSPAT (2017). Turkey at a Glance: Investment Zones. Retrieved from: http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/Pages/SpecialInvestmentZones.aspx.

World Bank (2018). GDP per capita, purchasing power parity (current international $). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?view=chart.

UNIDO (2015). ECONOMIC ZONES IN THE ASEAN: Industrial Parks, Special Economic Zones, Eco Industrial Parks, Innovation Districts as Strategies for Industrial Competitiveness. Retrieved from: https://www.unido.org/sites/default/files/2015-08/UCO_Viet_Nam_Study_ FINAL_0.pdf.

Pidorycheva, I. (2017). Dosvid polskykh SEZ: u poshukakh "antykrykhkosti" dlia Ukrainy. Dzerkalo tyzhnia, 39.

The Law of Ukraine on Industrial Parks. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/5018-17.

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017). Industrialni parky v Ukraini: Informatsiia pro industrialni (promyslovi) parky, vkliucheni do Reiestru industrialnykh (promyslovykh) parkiv. Retrieved from: http://me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini.

Dnipro Development Agency (2017). Kontseptsiia stvorennia ta napovnennia Industrialnoho parku «Industrial Forpost». Retrieved from: http://dda.dp.ua/project/industrialnyj-park.

Draft Law on amendments to the Customs Code of Ukraine regarding the development of domestic production by stimulating the attraction of investments into the real sector of the economy through industrial parks. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58869.

Draft Law on amendments to Section XX "Transitional Provisions" of the Tax Code of Ukraine regarding the development of domestic production by stimulating the attraction of investments into the real sector of the economy through industrial parks. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58867.

The Law of Ukraine on On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the elimination of regulatory barriers for the development of a network of industrial parks in Ukraine. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/go/818-19.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.040

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022