Financial security of state budget investment in Ukraine

Vitaliy Pavlovych Pantelyeyev


Abstract


Introduction. Modern globalization processes form a number of challenges for Ukraine's financial security, especially in the budget segment. This situation is conditioned by the negative dynamics of the development of the social and economic sphere, which is expressed, in particular, in the "chronic" deficit of the state budget. It is the main threat to the financial security of the country. As a result, the problem of the effectiveness of state budget investment, which is the foundation of economic growth and social development, is emerging.

Purpose. The article aims to identify the main problems of functioning of state budget investment as an integral part of fiscal policy in the system of financial security of Ukraine.

Method (methodology). To achieve this goal, the following general scientific and special methods are used: method of induction and deduction, logical generalization method, method of analysis and synthesis, method of comparison, method of grouping, graphic methods.

Results. System of financial security has been characterized. Indicators of financial security of the state and its investment component have been analysed. The role of state budget investment in ensuring financial security of Ukraine has been explored. The system of state budget investment has been characterized. The actual problems and risks have been outlined on the way of its development. Means of effective use of budget funds of investment character have been offered.


Keywords


financial security; security of investment; budget investment; government regulation of investment activity; forms of investment budget; investment project; the effectiveness of budget investment

Full Text:

PDF

References


Baranovs'kyy, O. I., Blashchuk, Yu. O., Puzyak, M. I., Novoshyns'ka, L. V. (n.d.). Kontseptsiya finansovoyi bezpeky Ukrayiny (proekt). Retrieved from: http://ufin.com.ua/koncepcia/008.doc.

Makarchuk, I. M., Vynohradnya, V. M., Malyshko, V. V. (2017). Otsinka ta shlyakhy zabezpechennya byudzhetnoyi bezpeky Ukrayiny. Ekonomika i suspil'stvo, 12, 560-565. Retrieved from: http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/93.pdf.

Kyrychenko, O. A. Sidak, V. S., Laptyev, S. M., Zakharov, O. I., Pryhunov, P. Ya. (2008). Problemy upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu subyektiv hospodaryuvannya. Kyiv: Universytet ekonomiky ta prava «KROK».

Baranovs'kyy, O. I. (1998). Investytsiyna bezpeka. Finansy Ukrayiny, 9, 60-70.

Sukhorukov, A. I. (2004). Metodychni rekomendatsiyi shchodo otsinky rivnya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny. Kyiv: KNEU.

Voronchenko O. V. (2012). Finansove zabezpechennya rozvytku real'noho sektoru ekonomiky. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, 2, 50-56.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. (2018). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Ofitsiynyy sayt ministerstva finansiv Ukrayiny. (2018). Retrieved from: http://www.minfin.gov.ua.

Pro investytsiynu diyal'nist'. Zakon Ukrayiny. (n.d.). Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Ofitsiynyy sayt ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny. (n.d.). Retrieved from: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.

Fedosov, V. M., Oparin, V. S., Safonova, L. D. (2004). Byudzhetnyy menedzhment. Kyiv: KNEU.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.154

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023