Моделі поведінки витрат: визначення функції витрат металургійної продукції

Alona Vasylivna Khmeliuk, Vasyl Oleksandrovych Halahanov


Анотація


Вступ. Розглянуто особливості поведінки витрат та специфіка їх моделювання при виробництві металургійної продукції. Встановлено, що визначення обсягу витрат та  собівартості металургійної  продукції регламентується П(С)БО 16 «Витрати» та має галузеві особливості, які передбачають застосування різних методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Визначено основні фактори зовнішнього та внутрішнього спрямування, які впливають на поведінку витрат. Запропоновано ефективні методи для дослідження динаміки витрат на підприємствах металургійної галузі. Встановлено, що на поведінку витрат впливають такі чинники, як: функції бізнесу, досліджуваний об’єкт та вибір методу калькулювання витрат. Побудовано функцію витрат виробництва металургійної продукції за допомогою засобів економіко-математичного моделювання кореляційно-регресійного аналізу. Доведено застосування показників реагування витрат як факторів зіставлення сезонної поведінки витрат та ділової активності випуску металургійної продукції. Визначено перспективність застосування отриманої економетричної моделі у практичній господарській діяльності підприємства для прийняття ефективних управлінських рішень як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Мета. Визначити особливості формування облікової інформації про витрати на підприємствах металургійної галузі; встановити чинники впливу на поведінку витрат; дослідити поведінку витрат підприємства металургійної продукції та розробити економіко-математичну модель загальних витрат; окреслити етапи комплексного дослідження поведінки витрат.

Метод (методологія). Метод системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, кореляційно-регресійний аналіз, табличний та графічний методи, динамічні ряди (ланцюгові коефіцієнти зміни).

Результати. Виокремлено особливості формування витрат металургійної продукції; визначено чинники впливу на поведінку витрат із урахуванням сезонної компоненти; розроблено функцію витрат та доповнено її показниками реагування витрат з метою комплексної оцінки поведінки витрат та прийняття ефективних управлінських рішень.


Ключові слова


облік витрат; поведінка витрат; функція витрат; методи калькулювання; позамовний метод; попередільний метод; економіко-математичне моделювання; коефіцієнти реагування витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Atamas, P. J. (2009). Upravlins'kyj oblik [Managerial Accounting], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

On Accounting and Financial Reporting in Ukraine: The Law of Ukraine (1999). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Regulation (Standard) "Costs". (1999). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 . Dobrovs'kyj, V. M. Hnylyts'ka, L. V. and Korshykova, R. S. (2003). Upravlins'kyj oblik: navchal'nyj posibnyk [Management accounting: tutorial], KNEU, Kyiv, Ukraine.

The official site of the public corporation «DMKD» (2018). Retrieved from: http://www.dmkd.dp.ua/ (Accessed 14 January 2018).

Radets'ka, L. P. and Ovod, L. V. (2009). Upravlins'kyj oblik [Managerial Accounting], Akademiia, Kyiv, Ukraine.

Sadovs'ka, I. B. Bozhydarnik, T. V. and Nahirs'ka, K. Ye. (2013). Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Golov, S. F. (2003). Upravlins'kyj oblik [Management accounting], Kyiv: Libra.

Yerina, A. M. (2010). Statistics. Kyiv: KNEU.

Khmelyuk А. V. (2016). Organization of cost accounting of charges is on production of metallurgical goods. Khmelnitsky: KhNU.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.270

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022