Критерії вибору елементів спрощеної системи обліку та звітності малими підприємствами

Nadiya Volodymyrivna Khocha


Анотація


Вступ. На розвиток спрощеної системи обліку і звітності значний вплив має податкове законодавство, яке передбачає застосування спрощених режимів оподаткування для суб’єктів малого підприємництва. Набуття чинності у 2011 р. Податкового кодексу України позначилося на складі елементів спрощеної системи обліку і звітності, що спричинило появу нових та можливість відмови від використання традиційних елементів цієї системи.

Мета. Сформулювати критерії та розробити алгоритм вибору елементів спрощеної системи обліку і звітності малими підприємствами.

Метод (методологія). У процесі дослідження використано методи системного підходу, аналізу та синтезу, узагальнення та порівняння.

Результати. Встановлено, що в межах спрощеної системи обліку і звітності утворилася її підсистема, призначена для спрощеного бухгалтерського обліку доходів та витрат. Причому основними елементами такої системи є Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва й облікові регістри, визначені «Методичними рекомендаціями зі застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами» № 720 та побудовані без використання Плану рахунків та подвійного запису. Обґрунтовано доцільність застосування поняття «спрощена система обліку та звітності для неплатників ПДВ», оскільки визначальним критерієм для ведення спрощеного бухгалтерського обліку доходів та витрат є відсутність реєстрації малого підприємства платником ПДВ. Розроблено алгоритм вибору суб’єктом малого підприємництва елементів спрощеної системи обліку та звітності залежно від системи оподаткування та відображено можливість генерування цією системою інформації для складання податкової, статистичної та інших форм звітності.


Ключові слова


єдиний податок; звітність; мале підприємство; облік; облікові регістри; оподаткування; план рахунків; система

Повний текст:

PDF

Посилання


Podatkovyy kodeks Ukrayiny. (2010). Kodeks Ukrayiny vid 02.12.2010 roku # 2755-VI. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1510899591655291.

Hohol', T. A. (2014). Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya pidpryyemstv maloho biznesu. Chernihiv: Vydavets' Lozovyy V. M.

Makarova, O. V. (2012). Orhanizatsiya bukhhalters'koho obliku u subyektiv maloho pidpryyemnytstva. Oblik i finansy, 4, 8-12. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_4_3.

Kasych, A. O. & Cherevyk, N. V. (2012). Osoblyvosti opodatkuvannya ta obliku maloho biznesu v konteksti Podatkovoho kodeksu Ukrayiny. Bukhhalters'kyy oblik, finansy ta hroshovyy obih. Visnyk KrNU imeni Mykhayla Ostrohrads'koho, 6 (77), 143-148. Retreieved from: http://www.kdu.edu.ua/statti/2012-6-1(77)/143.pdf.

Pyvovarov, M., Panchenko, O., Lyshchenko, O. (2014). Problemy orhanizatsiyi systemy obliku ta zvitnosti subyekta maloho pidpryyemnytstva. Skhid, 1, 90-94. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_1_18.

Khocha, N. V. (2015). Normatyvno-pravove zabezpechennya oblikovoyi systemy malykh pidpryyemstv. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, 5, 1048-1053. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/213.pdf.

Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy iz zastosuvannya rehistriv bukhhalters'koho obliku malymy pidpryyemstvamy. (2011). Retrieved from: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=311243.

Pro zatverdzhennya Polozhennya (standartu) bukhhalters'koho obliku 25 “Finansovyy zvit subyekta maloho pidpryyemnytstva. (2000). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00/print1510899591655291.

Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy po zastosuvannyu rehistriv bukhhalters'koho obliku malymy pidpryyemstvamy. (2003). Retrieved from: http://www.minfin.gov.ua/minfin/control/uk/publish/article?art_id=32333.

Suk, L. (1996). Uproshchennaya systema ucheta v malom biznese. Bukhhalterskyy uchet i audit, 9, 4-7.

Sopko, V. (1995). Bukhhalters'kyy oblik u malomu biznesi. Bukhhalters'kyy oblik i audit, 9, 9-13.

Lovins'ka, L. (1995). U poshukakh novoyi formy bukhhalters'koho obliku. Bukhhalters'kyy oblik i audit, 6, 35-38.

Matviyiv, M. Ya. & Khomyn, P. Ya. (2004). Bukhhalters'kyy oblik na malykh pidpryyemstvakh za riznymy formamy. Kyyiv: Tsentr navchal'noyi literatury.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.286

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022