Strategic development mechanism of the franchising brand

Yanina Viktorivna Lisun


Abstract


Introduction. Globalization and integration processes refer to the subjects of network business towards the organisation and development of a general perception of common corporate goals and values, the creation and implementation of common network standards and technologies through the formation of a system of knowledge about the brand.

The aim of the brand creation, which is the result of the interaction cooperation, is to form a circle of potential consumers of the company that have a similar cognitive structure, a system of knowledge, similar thinking, world perception and consciousness. The presence of these similar features in the company's network of business partners and customers can combine them into groups that have the only one system of values and high loyalty to the brand. That is why there is the scientific interest to develop a mechanism for the strategic development of the franchising brand.

Purpose. The research aims to develop the theoretical and methodological aspects of the formation of strategies for the development of enterprises, which operate in the franchising market and use brand management technologies.

Method (methodology). The methodological basis of the research is a set of scientific methods of systematic, dialectical and comparative analyses, which has provided a comprehensive study on the development of franchising in Ukraine. Such scientific methods as method of analysis, method of synthesis, method of scientific synthesis, method of comparison, method of grouping, and method of economic and statistical analysis have been used in the research of the theoretical approach to brand management, strategic management and definition of strategic characteristics of the franchising market in Ukraine.

Results. The content and components of the brand have been studied. The features of brand management, determined by franchising activity, have been defined. Strategic monitoring of the franchising market has been conducted. Opportunities and threats, strengths and weaknesses have been identified. They form the basis for franchising brand development strategy. Segmentation of the market for franchises in the field of catering and trade has been carried out. It allows exploring the strategies of major players in the franchise market. The mechanism of strategic development of franchising brand with the use of the principles of interaction theory and the concept of network marketing has been worked out.


Keywords


entrepreneurship; franchising; investment project; brand; brand development strategy; partnership, network marketing

Full Text:

PDF

References


Tendentsyy ukraynskoho rynka franchaizynha 2016. Obshchyi obzor sektora franchaizynha y eho pokazately na osnove anketyrovanyia. (2016). Spetsyalnyi otchet Franchise Group. Retrieved from: http://franchisegroup.com.ua/media/files/FG_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf.

Balabanova, L. V. & Folomkina, I. S. (2009). Upravlinnia realizatsiieiu stratehii pidpryiemstva: marketynhovyi pidkhid. Donetsk: DonNUET.

Barlou, Dzhanell, Stiuart, Pol. (2007). Servys, oryentyrovannyi na brend. Novoe konkurentnoe preymushchestvo. Moscow: Olymp-Byznes.

Myshchuk, I. P., Mitsenko, N. H., Lozynskyi, V.T., Khamula, O. O. (2015). Mekhanizm aktyvizatsii prodazhu tovariv pidpryiemstvamy torhivli. Lviv: Ukr. akad. drukarstva.

Makhnusha, S. M. (2010). Franchaizynhova forma vykorystannia brendu: pohliad z pozytsii marketynhu innovatsii. Marketynh i menedzhment innovatsii, 2, 26–33.

Romat, Ye. V. (2016). Systema brend-marketynhovykh komunikatsii. Tovary i rynky, 1, 16–24

Yastremska, O. M., Timonin, O. M., Timonin, K. O. (2013). Brendy promyslovykh pidpryiemstv: formuvannia ta efektyvnist vykorystannia. Kharkiv: Vyd. KhNEU.

Mamonov, K. A. (2012). Steikkholderno-oriientovanyi pidkhid v upravlinni kapitalom brendu budivelnykh korporatyvnykh pidpryiemstv. Kharkiv: KhNAMH.

Starov, S. A., Kyriukov, S. Y. (2012). Stanovlenye i razvitie sobstvennykh torhovykh marok roznichnykh setei na rynke FMCG. Brend-menedzhment, 05, 342–354

Balabanyts, A. V. (2010). Rol marketynhu vzaiemodii v zabezpechenni marketynhovoho rozvytku pidpryiemstv. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2(2), 96–98.

Balabanyts, A. V. (2010). Intehrovane upravlinnia marketynhovoiu vzaiemodiieiu: imperatyvy, metodolohiia, mekhanizmy. Donetsk: DonNUET.

Balabanyts, A. V. (2012). Marketynh vzaiemodii: Evoliutsiia kontseptsii i suchasni tendentsii. Ekonomika i upravlenie, 6, 8–13.

Balabanova, L. V., Chernysheva, S. V. (2009). Marketynh vidnosyn v systemi upravlinnia pidpryiemstvom. Donetsk: DonNUET.

Koval, T. A., Yakhkind, V. P. (2014). Doslidzhennia marketynhu partnerskykh vidnosyn yak instrumentu stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom. BiznesInform, 4, 441–448.

Iakhkind, V. P. (2013). Marketynh partnerskykh vidnosyn yak instrument stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom. Ekonomika rozvytku, 2 (66), 100–104.

Shulzhenko, L. Ie. (2013). Ekonomichna bezpeka stratehichnoho aliansu v konteksti teorii vzaiemodii. BiznesInform, 8, 361–366.

Shtal, T. V., Dobrosiuk, Yu. B. (2012). Elementy mekhanyzma vzaymodeistvyia subektov v kanalakh sbyta. BiznesInform, 10, 17–22.

Katkalo, V. S. (1999). Mezhfirmennye seti: problematika issledovanii novoi orhanyzatsyonnoi stratehii v 1980-90-e hody. Vestnyk SPbHU. Seryia Ekonomyka, 2, 45–55.

Pylypenko, A. A. (2007). Stratehichna intehratsiia pidpryiemstv: mekhanizm upravlinnia ta modeliuvannia rozvytku. Kharkiv: Inzhek.

Semenenko, I. M. (2012). Vykorystannia franchaizynhu v diialnosti promyslovykh pidpryiemstv. Biznes Inform, 7, 102–104.

Lisun, Ya. V. (n.d.). Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia zbalansovanoho stratehichnoho potentsialu partnerskoi vzaiemodii pidpryiemstv sfery posluh. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 6(3), 12–15.

Lisun, Ya. V. (2015). Teoretychni aspekty formuvannia vzaiemovidnosyn u kontseptsiiakh marketynhu. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu im. I. I. Mechnykova, 20(2/1), 70–73.

Lisun, Ya. V. (2015). Uzghodzhennia sotsialno-ekonomichnykh interesiv pidpryiemstv na osnovi refleksyvnoho pidkhodu. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 4(4), 27–32.

Ofitsiinyi sait franchaizynhovoi hrupy Ukrainy. (n.d.). Retrieved from: http://franchisegroup.com.ua/about-company/franchising.

Lisun, Ya. V. (2015). Statystychnyi analiz franchaizynhu sfery hromadskoho kharchuvannia ta torhivli v Ukraini. Ekonomichnyi analiz, 20, 45–52.

Illiashenka, S. M. (2010). Marketynh. Menedzhment. Innovatsii. Sumy: Drukarskyi dim «Papirus.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.249

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023