Ways of improving the method approach to the control of use of financial resources in budget institutions

Halyna Viktorivna Rak


Abstract


Introduction. The national systems of state financial control in the conditions of the transformation period in Ukraine are considered. Their aim is to achieve the  international standards.

Method. In the process of research, a number of scientific methods have been used. They are method of comparison, method of grouping, method of analysis and synthesis.

Results. Comparative analysis of cost-effective and effective audit models of the use of financial resources in budget institutions, taking into account differences in the system of state control of different countries of the world, is carried out. The monitoring of the key national indicators of control of the social and economic component of budget programs, in which financial resources are used, is conducted. Its purpose is to design, develop, improve and use of audit indicators for independent control over the efficiency of the use of financial resources in budgetary institutions. The ways of estimation of efficiency of use of financial resources in budgetary institutions, which are widespread in international and domestic practice of the state financial control, are found out. The obtained scientific results will give an opportunity to get acquainted with the issues of internal control over the use of financial resources in budgetary institutions in Ukraine, as well as to develop methods for assessing the relationship between productive and costly forms of auditing of the use of allocated financial resources in budgetary institutions.


Keywords


budget institution; costs; efficiency; control; method; audit; financial resources

Full Text:

PDF

References


Pikhots'kyy, V. F. (2015). Systema derzhavnoho finansovoho kontrolyu v Ukrayini: kontseptual'ni zasady teoriyi ta praktyky. L'viv.

Stoyan, V. Y. (2014). Osushchestvlenye kontrolya pry kaznacheyskom obsluzhyvanyy raskhodnoy chasty byudzhetov v Ukrayne. Bukhhalterskyy uchet v byudzhetnykh i nekommercheskikh orhanizatsiyakh, 1 (337), 31-38.

Luchko, R. M., Zoriy, N. M., Khorunzhak, N. M. (2015). Kontrol' u derzhavnomu sektori ekonomiky. Ternopil': TNEU.

Khorunzhak, N. M. (2014). Problemy i perspektyvy rozvytku systemy vnutrishn'oho kontrolyu ta audytu v byudzhetniy sferi. Biznes inform, 5, 322-326.

Hordyeyeva, T. A. & Petryshyna, O. V. (2015). Implementatsiya audytu efektyvnosti vykorystannya byudzhetnykh koshtiv u praktyku derzhavnoho finansovoho kontrolyu. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, 3 (3), 32-34.

Khablyuk, O. A. & Yatsyshyn, S. R. (2017). Audyt efektyvnosti v systemi derzhavnoho finansovoho kontrolyu, yoho sut' ta neobkhidnist' yoho uprovadzhennya v Ukrayini. Ekonomika i suspil'stvo, 10, 827-831.

Mikryukova, L. V. & Mlintsova, O. S. (2016). Vprovadzhennya vnutrishn'oho audytu v byudzhetnykh ustanovakh. Naukovyy visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlyns'koho, 1 (6), 17-21.

Kalinkin, D. V. (2013). Vnutrishniy audyt byudzhetnykh ustanov (porivnyal'nyy aspekt iz derzhavnym finansovym audytom). Ekonomika: realiyi chasu, 3, 91-96.

Nwosu, M. E. & Mshelia, M. I. (2015). Value for Money Audit: A Veritable Tool for Expenditure Management. International Journal of Financial Research, 6(3), 150-162.

Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya Derzhavnoyu audytors'koyu sluzhboyu, yiyi mizhrehional'nymy terytorial'nymy orhanamy derzhavnoho finansovoho audytu vykonannya byudzhetnykh prohram. (n.d.). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-p.

Dykaeva, Zh. A. (2016). Otsenka effektivnosti upravleniya hosudarstvennymi finansami v rehionakh Rossii. Sovremennaya ekonomika: problemy i resheniya, 6 (78), 34-47.

Nahymova, A. M. (2009). Effektivnost' deyatel'nosti hosudarstvennykh orhanov upravleniya kak faktor povysheniya kachestva zhyzni v rehione: problemy otsenki i izmereniya. Kazan': Kazan. hos. un-t.

Yaryhina, T. V. (n.d.). Analiz mezhdunarodnoho opyta i perspektivy ispol'zovaniya klyuchevykh natsyonal'nykh pokazateley v praktike vysshykh orhanov finansovoho kontrolya hosudarstv Sodruzhestva Nezavysymykh Hosudarstv. Retrieved from: http://www.ach.gov.ru/activities/international/cooperation-with-foreign-sais/biblsovet/analytical-materials/-buleten-fl-505-buleten-fl-660.pdf.

Value for Money in public sector corporate services. (n.d.). A joint project by the UK Public Sector Audit Agencies. Retrieved from: http://www.audit-scotland.gov.uk/docs/corp/2007/nr_070501_value_corp_services.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.161

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023