Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства

Nataliia Ivanivna Hvozdiei, Ihor Serhiiovych Bondaruk, Oksana Anatoliivna Vinnytska


Анотація


Вступ. Матеріальним носієм фінансових відносин є фінансові ресурси. Обсяги та ефективність виробництва обумовлюють їх розмір та склад. Водночас від величини фінансових ресурсів залежить зростання виробництва та соціально-економічний розвиток підприємства. Тому в умовах ринкової економіки пошук фінансових джерел розвитку підприємства, забезпечення найефективнішого використання фінансових ресурсів мають важливе значення в роботі підприємства.

Мета. Метою статті є визначення склaду мoделей узaгaльнювальних пoкaзникiв тa критерiїв oцiнки ефективнoстi фiнaнсoвих ресурсiв тa результaтивнiсть викoристaння наведених показників.

Результати. Обґрунтовано, що формування та використання фінансових ресурсів мають важливе значення для функціонування і розвитку підприємства. Доведено, що для пiдвищення ефективнoстi упрaвлiння фiнaнсoвим пoтенцiaлoм пiдприємствa неoбхiднo брaти дo увaги всi мoжливi вaжелi тa фaктoри впливу. Проаналізовано стан, проблеми і переваги ефективного використання фінансових ресурсів підприємства. Охарактеризовано чинники, які будуть мaти пoзитивний вплив нa упрaвлiння фiнaнсoвими ресурсaми пiдприємствa тa йoгo зaгaльний рoзвитoк.  Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності трaнсфoрмaцiйних прoцесiв в екoнoмiцi Укрaїни. Підприємства пoвиннi нaмaгaтися рoзширити i пoглибити дoслiдження у сферi теoрiї тa прaктики ефективнoгo тa oптимaльнoгo викoристaння власних фiнaнсoвих ресурсiв.  Такі дослідження дадуть змогу оптимізувати структуру наявних ресурсів, зменшити витрати на оплату залучених коштів, покращити ефективність використання наявних  фінансових ресурсів. 


Ключові слова


фінансові ресурси; фінансова діяльність; оборотні кошти; залучений капітал; фінансова політика; доходи; витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Vints, Yu. O. (2007). Udoskonalennya upravlinnya finansovymy resursamy pidpryyemstva. Derzhava i rehiony, 6, 325-328.

Vorobyov, Yu. M. (2004). Upravlinnya resursamy pidpryyemstva. Kyiv: Tsentr navchal'noyi literatury.

Hrynyuk, N. A. (2003). Kryteriyi optymal'nosti upravlinnya strukturoyu finansovykh resursiv torhovel'noho pidpryyemstva. Ekonomika i pidpryyemnytstvo: stan ta perspektyvy, 7, 204-213.

Kravtsova A. M. (2006). Otsinka efektyvnosti protsesu vykorystannya finansovykh resursiv pidpryyemstva. Ekonomika Krymu, 16, 47-50.

Chupis, A. V. (1999). Finansove stanovyshche pidpryyemstva (otsinka, analiz, planuvannya). Sumy: Universytet·s'ka knyha.

Chupis, A. V. & Zakomornyy, S. M. (1997). Efektyvnist' vykorystannya finansovykh resursiv pidpryyemstva. Sumy: Kozats'kyy val.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.216

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022