Фактори довіри українців до національної та іноземних валют: поведінковий аспект

Viktoriya Anatoliyivna Dmytriyeva


Анотація


Вступ. На економічні зміни в Україні споживачі фінансових послуг реагують поведінкою, яка є індикатором довіри, починаючи від власної національної грошової одиниці до банківської системи загалом. Актуальним є питання домінування гривні в економіці країни як офіційної національної грошової одиниці, оскільки стрімке зростання розрахунків чи заощаджень в іншій валюті можуть свідчити не просто про недовіру до гривні, а про приховану доларизацію економіки, що спричинятиме «обвал» вартості гривні, інфляцію та інші вияви кризи. З іншого боку, власне поведінка споживачів фінансових послуг може бути не лише реакцією, а й чинником впливу на стан в економіці.

Мета: аналіз факторів формування уподобань домогосподарств України як кінцевих споживачів щодо вибору виду валюти, в якій ними віддається перевага при зберіганні коштів на банківських рахунках, та чинників, які впливали на загальну поведінку вкладників депозитів протягом періоду з січня 2006 р. по листопад 2017 р.

Метод (методологія). У дослідженні використано зіставність динамічних рядів даних у зіставних валютах для аналізу змін валового внутрішнього продукту на душу населення, середньомісячної заробітної плати у розрахунку на одного штатного працівника, валютних депозитів. Для адекватного зіставлення виконувалось статистичне змикання динамічних рядів, розрахунок коефіцієнтів доларизації, аналіз темпів зміни показників, розрахунок коефіцієнтів регресійних залежностей. Для наочного подання результатів застосовано графічний аналіз.

Результати. Протягом досліджуваного періоду спостерігається спад в обсягах депозитів домогоподарств за всіма видами валют, починаючи з 2014 р. Низька вартість власної національної грошової одиниці підштовхувала домогосподарства віддавати перевагу більш стійкій іноземній валюті, зокрема долару. Приток або відток депозитів у будь-якій валюті, як вітчизняній, так і іноземній, був зумовлений відповідною зміною рівня доходів населення.

Сфера застосування охоплює як банківську систему, так і економіку загалом.


Ключові слова


курси валют; депозити домашніх господарств; середня заробітна плата; паритет купівельної спроможності валют; рівень доларизації; тенденція

Повний текст:

PDF

Посилання


Knyaz, S. V., Horun M. V. (2013). Deposit as the main source of bank resources. Visnyk Universytetu bankivs”koyi spravy Natsional”noho banku Ukrayiny, 2013 № 1 (16). (pp. 164-168) [E-Reader Version]. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VUbsNbU_2013_1_32.pdf.

Diakonov K.N. Deposit Market of Ukraine: are banks and investors in safe? Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu (pp. 235-238) [E-Reader Version]. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmgu_eim_2015_10_53.pdf [in Ukrainian].

Volokhataya V. Y. (2013). Factors of Formation of Deposit Resources of the Bank. BIZNES INFORM, № 8, 2013 (pp. 310-316) [E-Reader Version]. Retrieved from http://www.business-inform.net/pdf/2013/8_0/310_316.pdf [in Ukrainian].

Kovalenko M. (2017). Deposit policy banks in Ukraine and its impact on the effectiveness of deposit attraction of resources. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, № 2/2017. (pp. 39-44). [E-Reader Version]. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2017/9.pdf [in Ukrainian]

Kovalenko V. V. (2015). Deposit activity of banks of Ukraine: realities and development for the future. Hlobal”ni ta natsional”ni problemy ekonomiky, Issue 4, 2015. (pp. 834-837) [E-Reader Version]. Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/4-2015/177.pdf [in Ukrainian].

Shkreb, M., Khvedchuk, K. (2016, December) Non-cash society and decentralization in Ukraine: what is lacking for an actual discussion. Visnyk Natsional’’noho banku Ukrayiny, December 2016 (pp. 6-12). [E-Reader Version]. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=42352929. [in Ukrainian].

National Bank of Ukraine (2018). External sector statistics. Indicators of the currency market [E-Reader Version]. Retrieved from www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls. [in Ukrainian].

The Economist: the fair hryvnia rate is $ 7.3 per dollar (2016, January 11). Ukrayins”ka pravda [E-Reader Version]. Retrieved from https://www.pravda.com.ua/news/2016/01/11/7095055/ . [in Ukrainian].

Fresh statistics from Big Mac: Hryvnia has become the most underrated world currency (2018, January 24). Patrioty Ukrayiny [E-Reader Version]. Retrieved from http://patrioty.org.ua/ecomomic/svizha-statystyka-vid-bih-maka-hryvnia-stala-naibilsh-nedootsinenoiu-valiutoiu-svitu-213396.html.

ECD/Eurostat (2012). Calculation and aggregation of PPPs. Eurostat-OECD Methodological Manual on Purchasing Power Parities. OECD Publishing. Chapter 12. http://dx.doi.org/10.1787/9789264189232-15-en; http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/13-3012041ec015.pdf.

Angus Deaton, Alan Heston (2009, November). Understanding PPPs and PPP-based national accounts (pp. 16-20) [E-Reader Version]. Retrieved from https://www.princeton.edu/~deaton/downloads/deaton_heston_complete_nov10.pdf.

The World Bank (2018). Ukraine. Data. [E-Reader Version]. Retrieved from https://data.worldbank.org/country/ukraine?locale=uk; http://api.worldbank.org/v2/uk/country/UKR?downloadformat=excel [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (2018). Gross Domestic Product [E-Reader Version]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/xls/vvp_u_xls.zip [in Ukrainian].

National Bank of Ukraine (2018). Official exchange rate of hryvnia against foreign currencies (average for the period) [E-Reader Version]. Retrieved from www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (2018). Average wages by type of economic activity by months [E-Reader Version]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/Zarp_ek_m/Zp_ek_m_u/arh_zpm_u.html [in Ukrainian].

National Bank of Ukraine (2018). Monetary statistics. Deposits of households by currency. [E-Reader Version]. Retrieved from https://bank.gov.ua/files/3.2-Deposits.xls [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.051

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022