Соціальна адаптація працівників-мігрантів в умовах євроінтеграції

Vladyslava Vladyslavivna Yaroshenko, Chrystyna Stanislavivna Peredalo


Анотація


Вступ. У системі управління персоналом вже давно закладено основні принципи, методи та підходи до управління адаптацією працівників на робочих місцях. Проте, як показує досвід, вони не завжди є дієвими та актуальними на сьогодні. Перш за все, це спричинено потужними міграційними процесами як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу (ЄС). Багато осіб змушені добровільно чи примусово змінювати місце проживання і, відповідно, і місце праці. Їх переміщення часто зумовлює не лише погіршення трудових умов, маніпуляції з соціальними коштами та заробітними платами тощо, а й підвищення рівня конфліктних ситуацій на нових територіях, особистісних стресів, виявів нетерпимості, що часто призводить до порушень дисципліни на робочих місцях, посилення правопорушень, появи страйків, масових незадоволень тощо. Така ситуація вимагає нагального вирішення, що неодноразово підкреслюють європейські програми та проекти, зокрема як Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Предмет. Предметом дослідження є соціальна адаптація працівників-мігрантів.

Мета. Метою статті є дослідження проблем соціальної адаптації працівників-мігрантів, обґрунтування причин нагальності вирішення даних проблем та розроблення рекомендацій щодо покращення процесів соціальної адаптації працівників-мігрантів на вітчизняних підприємствах.

Метод (методологія). Під час написання статті були використані такі методи: порівняння, аналіз, узагальнення, експертних оцінок, анкетування, групування, метод ключових запитань тощо.

Результати. У статті було рекомендовано низку заходів щодо покращення систем адаптації, а також показники оцінювання рівня адаптації працівників мігрантів на вітчизняних підприємствах, зокрема загальний термін адаптації, кількість коштів, затрачених для адаптації працівників-мігрантів, рівень задоволення працівника-мігранта за певний період часу, оцінка професійної адаптації та кількість проведених заходів, необхідних для адаптації працівника-мігранта.

Сфера застосування. Сферою застосування виступають вітчизняні підприємства та громадські організації.


Ключові слова


адаптація; соціальна адаптація; інструменти адаптації; міграційні рухи; працівники-мігранти, показники адаптації

Повний текст:

PDF

Посилання


Official website "Eurostat". (n.d.). Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat.

Migration in Ukraine: Facts and Figures. (2016). Kyiv: Representation of the International Organization for Migration. Retrieved from: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf.

Analytical portal: migration from the occupied territories of Ukraine. (n.d.). Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua.

State Statistics Service of Ukraine. (2018). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Rindzak, O. T. (2015). Socio-economic adaptation of internally displaced citizens in the receiving society (based on the example, Kharkiv). Problems of the economy, 3, 275-280. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_3_39.

Krysyuk, Yu. P. (2014). Social adaptation of an individual as an important precondition for the re-socialization of previous convicts. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, 25, 206-209. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_25_53.

Yaroshenko, V. V. (2018). Adaptation of migrant workers: relevance of the present in the conditions of European integration. Collection of thesis of the International scientific and practical conference "Status and development of entrepreneurship in a market economy: problems and prospects" (Dnipro, 19-20 January). – Dnipro: SO "Perspective".

Gordienko, N. (2016). Features of the adaptation process of graduates of the boarding school system of education to the social environment. Sociological Studies, 2, 76-82. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socst_2016_2_16.

Tipatov, M. (n.d.). Social and Labor Adaptation. Retrieved from: http://b-t.com.ua.

Polova, N. M. & Kulyk, J. O. (2012). Management of Adaptation of New Employees. Investments: Practice and Experience, 12, 47-50. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_12_14.

Ivanisov, O. V. & Dorovskoy, O. F. (2013). Implementation of mentoring as an instrument of labor adaptation and formation of the enterprise standard for adaptation of young specialists. Scientific and Technical Digest, 111, 232-238. Retrieved from: http://eprints.kname.edu.ua/35484/1/232-238%20%Іванісів%20OV.pdf.

Adaptation of staff. (n.d.). Part 1. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=tas54QcQUjM.

Polishchuk, O. V., Vasilevsky, V. O. (2013). Problems of Labor Migration in Ukraine. Scientific Herald of the Institute of International Relations of the NAU, 1(1), 79-84. Retrieved from: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/5909/6659.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.105

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022