Criteria of performance of international scientific cooperation of energy enterprises

Valerii Vasylovych Turianytsia


Abstract


The importance of international scientific cooperation in the field of energy is considered in the article. The participation of domestic energy enterprises in international scientific cooperation on issues of nuclear and alternative energy, as well as in the oil and gas and coal industry is characterised. The criteria for evaluating the effectiveness of international scientific cooperation of energy enterprises are determined. The indexes for determining the level of the effectiveness of international scientific cooperation of energy enterprises for scientific and technological, financial and economic, marketing, social and economic and environmental criteria are proposed.


Keywords


criteria of performance; international cooperation; scientific and technical cooperation; energy enterprises; performance indicators

Full Text:

PDF

References


Rozporyadzhennya KMU «Pro skhvalennya Enerhetychnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnist', konkurentospromozhnist'» # 605-r vid 18.08.2017. (2017). Retrieved from: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250250456.

Voloshyn, O. L. (2015). Mizhnarodne spivrobitnytstvo yak mekhanizm derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku al'ternatyvnoyi enerhetyky v Ukrayini. Retrieved from: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/2/08.pdf.

Kasych, A. O. & Khimych, I. H. (2012). Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti diyal'nosti pidpryyemstva. Biznes Inform, 12, 176-179.

Kyzym, M. O., Pylypenko A. A., Zinchenko V. A. (2007). Zbalansovana systema pokaznykiv. Kharkiv: Inzhek.

Otenko, V. I. (2013). Formuvannya analitychnoho instrumentariyu otsinky efektyvnosti diyal'nosti pidpryyemstva. Biznes Inform, 5, 231-237.

Trofymenko, O. O. (2015). Transkordonne spivrobitnytstvo pidpryyemstv al'ternatyvnoyi enerhetyky na zasadakh staloho rozvytku. Tekhnolohicheskiy audit i rezervy proizvodstva, 4/5(24), 48-51.

Mizhnarodne spivrobitnytstvo DP «Derzhavnyy naukovo-tekhnichnyy tsentr z yadernoyi ta radiatsiynoyi bezpeky». Retrieved from: http://sstc.com.ua/diialnist/mizhnarodne-spivrobitnytstvo.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.265

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023