Аналізування розвитку навчально-наукової діяльності закладів вищої освіти

Myroslava Ivanivna Bublyk, Natalia Ivanivna Duliaba, Natalya Yaroslavivna Petryshyn, Khrystyna Vasylivna Drymalovska


Анотація


Вступ. Національною доктриною розвитку освіти в Україні визначено, що освіта повинна стати стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. Проте стан та тенденції змін в освіті, насамперед у вищій, недостатньо відповідають вимогам суспільства та держави. Глобалізація, інноваційні процеси, утвердження пріоритетів сталого розвитку, з однієї сторони, визначають інтелект і знання як основні пріоритети забезпечення розвитку суспільства в майбутньому, з іншої – зумовлюють необхідність приведення системи вищої освіти загалом, та її навчально-наукову діяльність зокрема, у відповідність до вимог часу. Перед державою та закладами вищої освіти стоять завдання подолання проблем та реалізації заходів, які б сприяли забезпеченню розвитку навчально-наукової діяльності закладів вищої освіти. Відтак, актуальність дослідження полягає у важливості усвідомлення стану навчально-наукової діяльності закладів вищої освіти для визначення перспектив розвитку та окреслення заходів державної, регіональної політики та політики закладів освіти для забезпечення їх стратегічного розвитку.

Метод (методологія). У процесі роботи використано методи теоретичного обґрунтування, статистичного аналізу, порівняння, абстрактно-логічний, графічний та табличний. Використано методи математичної статистики, зокрема трендовий,  що дозволило сформувати прогноз та зробити висновки щодо перспектив розвитку навчально-наукової діяльності закладів вищої освіти.

Мета. Мета дослідження – виявлення проблем та перспектив розвитку навчально-наукової діяльності закладів вищої освіти.

 Результати. Виявлено основні тенденції та закономірності розвитку навчально-наукової діяльності закладів вищої освіти. Зокрема визначено суттєве зменшення кількості закладів вищої освіти та скорочення контингенту студентів, що відображає появу кризових явищ у навчальній діяльності. Суттєво скорочується чисельність аспірантів та докторантів, що відображає зниження інтересу до наукової діяльності. Значною мірою такі проблеми пов’язані із суттєвим скороченням фінансування закладів вищої освіти, зокрема скороченням фінансування наукових досліджень та зниженням державного замовлення підготовки фахівців. У складних, кризових умовах, в яких опинилась вища освіти України, важливо реалізувати заходи підтримки, зорієнтовані на вимоги часу та ринку. Заходи підтримки вищої освіти України повинні бути стратегічно спрямовані на забезпечення розвитку та конкурентоспроможності вітчизняних закладів вищої освіти в умовах глобалізації та орієнтовані на більш тривалу перспективу.

 


Ключові слова


навчально-наукова діяльність; заклади вищої освіти; вища освіта; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu». (2014). № 1556-VII zi zminamy i dopovnenniamy vid 01.01.2018.

Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini. (2016). Kyiv. Pedahohichna dumka.

Prokopenko, I. F., Melnykova, O. V. (2017). Vyshcha osvita yak chynnyk ekonomichnoho zrostannia Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Ekonomika, 17, 5-14.

Vlasiuk, T. M. (2017). Vyshchyi navchalnyi zaklad yak subiekt ekonomichnoi diialnosti. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia Ekonomichni nauky, 1 (107), 7-15.

Osnovni pokaznyky diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy na pochatok 2016/2017 n.r.: statystychnyi biuleten. (2017). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (analohichni za 2012/2013 – 2015/2016 n.r.). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm

Kuzmin, O. Ye., Zhuk, L. V. (2017). Formuvannia ta vykorystannia systemy naukovoi diialnosti u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy. Biznes Inform, 11, 168–173.

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy: statystychnyi zbirnyk. (2017). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (analohichni za 2012-2016 rr.). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/

Bublyk M. I., Rybytska O. M. (2014). Osoblyvosti trendovykh modelei dlia prohnozuvannia tekhnohennykh zbytkiv v natsionalnomu hospodarstvi ta yikh derzhavne rehuliuvannia. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho kooperatyvnoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu, 7, 105-113.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.030

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022