Вплив суб’єктного чинника на стабільність банківської системи України

Nataliia Petrivna Pogorelenko


Анотація


Вступ. Виходячи із аксіоматичності тверджень про те, що система стабільна, якщо стабільний не тільки центральний банк, але й банки другого рівня, у статті було зосереджено увагу на тому, який характер та зв'язок поєднує загальний показник фінансової стабільності (фінансовий результат) і розподілені за групами банки: системні (зараз у цій групі знаходяться винятково державні банки), банки з іноземним капіталом та інші банки (зараз фактично – приватні українські банки). 

Такий вибір має об’єктивну зумовленість, зважаючи на складнощі в реалізації авторського підходу через необхідності використання коректної вибірки для розрахунків, з одного боку, та часті методичні зміни у статистичних джерелах, з іншого.

При цьому очевидним фактом є те, що кожна із означених банківських груп має не просто певні особливості власної діяльності на ринку банківських послуг, але й здійснює опосередкований чи навіть безпосередній вплив на функціонування усього банківського сектору України.

Мета. Метою статті є оцінювання якісного впливу окремих кількісних факторів на ключовий показник ефективності діяльності банківських установ – чистий прибуток (чи збиток), на рівні окремих груп, а також за системою загалом.

Метод (методологія). Побудовано мультифакторні регресійні моделі щодо залежності чистого прибутку (збитку) від окремих кількісних параметрів, які характеризують як саму банківську групу, так і систему загалом.

При цьому було виявлено додаткові кількісні фактори впливу на прибуток банківського сектору, які не входили до жодної з моделей на рівні груп.

Результати. Отримані результати дозволили наочно переконатися в тому, які саме показники здійснюють вплив на фінансовий результат за окресленими групами банків. При цьому було виявлено додаткові кількісні фактори впливу на прибуток банківського сектору, які не входили до жодної з моделей на рівні груп.

Такий результат наочно підтверджує тезу щодо складності зв’язку кількісних факторів окремих банківських груп та кінцевого фінансового результату банківської системи, що вимагає проведення більш глибокої якісної оцінки ефективності її функціонування на мікро- та макрорівні.


Ключові слова


banking system; stability; subjects; factors; financial outcome; multi-factor model; evaluation; efficiency

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranovsky, A. (2012). Financial crises: prerequisites, consequences and prevention. Кyiv: National reserve trade-economic University.

Belinskaya, I. V.(2012). Mechanism to ensure financial stability: structure, tools, trends of development. Strategic priorities.

Belova, I. (2013). Determination of financial stability. Bulletin of the National Bank of Ukraine.

Dzubluk, O. V. (2009). Financial sustainability of banks as the basis of the effective functioning of the credit system: monograph. Ternopil: Terno-graph.

Dovgan, M. (2012). Financial stability of banking systems of Ukraine: problems of assessment and security: monograph. Sumy: The NBU.

Zilch, B. (2013). Financial stability: the essence and features of manifestation. Vestnik SevNTU.

Unkovska, T. (2009). Systemic understanding of financial stability: solving paradoxes. Kyiv: Economic theory.

Savradim, V. M. (2013). Financial stability: a theoretical study and practical approaches. The research papers NDFÌ.

Bezrodna, O. S., Lesyk, V. (2017). Theoretic-methodological aspects of evaluation of financial stability of the banking system. Problems of the economy.

Bobil, V. V. (2011) Improvement of models for estimation of financial sustainability of a modern banking system. [E-Reader Version]. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/v/udoskonalennya-modeli-otsinki-finansovoyi-stiykosti-suchasnoyi-bankivskoyi-sistemi.

Dakonova, I. I, Mordan, Y. Y. (2015). Studies assess the level of financial stability as the skladovogo element of the mechanism of government regulation of the banking system. Business-inform.

Karceva, G. T. (2016). Problems of ensuring the financial stability of the banking system in the conditions of macroeconomic instability. Bulletin of I. I. Mechnikov ONU.

Kovalenko, V., Garkusha, Y. (2013). Theoretical and methodological approaches to the assessment of financial stability of the banking system. Bulletin of the National Bank of Ukraine.

Lintur, I., Kocik, T. V. (2016). Estimation of financial stability of the banking system on the basis of the indicators and the prudential. Economy and society.

Maiba, V. (2010). Rating evaluation of the financial sustainability of the commercial banks. Efficient economy. [E-Reader Version]. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=222.

Mishchenko, O. Malyutin, O. (2015). Instrumental stability of the banking system on the basis of the development of aggregate index. Bulletin of the National Bank of Ukraine.

Telisevska, I. I. Korenska, A. M. (2015). Evaluation of the financial sustainability of the banks as an element of management. Global and national issues.

Pogorelenko, N. P. (2014). Theoretical basis for comparison of the sustainability and stability of the banking system functioning. Economic space.

The provisions on the procedure for the definition of systemically important banks "approved by the Decree of the National Bank of Ukraine 25.12.2014, no. 863. [E-Reader Version]. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=13264040.

The decision of the Committee on supervision and the decision of the Committee on supervision and regulation of banks, supervision of the National Bank of Ukraine № 78 from 16.02.2016 p. for the determination of three systematically important banks. [E-Reader Version]. Retrieved from: https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27652722.

Instructions about the order of regulation of banks in Ukraine, approved by the Decree of the National Bank of Ukraine dated 26.09.2001. № 841/6-32 (with changes and additions). [E-Reader Version].Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01/paran1326#n1326.

Decision of the Board of the National Bank of Ukraine dated 23.02.2017, # 100-chocolate on the definition of systemically important banks to the year 2017. [E-Reader Version]. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44475382.

Semriad A. (2010). Systemically important financial institutions: criteria, problems and adjustment. Ukraine financial: information-analytical portal of the Ukrainian Agency of financial development.

The decision of the NBU on 02.10.2015 p. No. 664 "revocation of banking licence and the Elimination of PJSC «Delta Bank». [E-Reader Version]. Retrieved from https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=22285248.

Lavrenyuk, V. (2016) Systemically important banks and their impact on the stability of the banking system. [E-Reader Version]. Retrieved from https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.04/2016/dis_Lavreniuk_V_V_V.pdf.

Pogorelenko, N. P.(2018) Basic conceptual functioning and development of the Ukrainian. State banks financial-credit activity: problems of theory and practice.

The Government supports the updated principles of the strategic reform of the State banking sector/government portal. [E-Reader Version]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-pidtrimav-onovleni-zasadistrategichnogo-reformuvannya-derzhavnogo-bankivskogo-sektoru.

Statistics of banks of Ukraine as of 01.01.2017 year. [E-Reader Version]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43707167.

Law of Ukraine "on banks and banking activity" dated 07.12.2000, № 2121-III (with changes and additions). [E-Reader Version]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Decree of the National Bank of Ukraine "about bringing the authorized capital of banks in compliance with the minimum standard size no. 464 of 06.08.20014. [E-Reader Version]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0464500-14

Decree of the National Bank of Ukraine "about banks ' capital increase no. 58 of 04.02.2016 . [E-Reader Version]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v005850.

The Decree of the National Bank of Ukraine "on amending certain legislative acts of the National Bank of Ukraine No. 242 of 07.04.2016. [E-Reader Version]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0242500-16.

Resolution No. 2 from 11.01.2017, on the recognition that repealed statutes of the National Bank of Ukraine № 57 from 04.02.2016 2011. [E-Reader Version]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/document/download?docId=42298726.

Decree of the National Bank of Ukraine "on amending certain legislative acts of the National Bank of Ukraine No. 136 of 21.12.2017 [E-Reader Version]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0136500-17.

National Bank reduced schedule increase the minimum authorized and regulatory capital of banks. Press release from 22.12.2017 [E-Reader Version]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=61023905&.

Statistics from the official website of the National Bank of Ukraine. [E-Reader Version]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id.

A review of the banking sector. Issue 6. February 2018 year. [E-Reader Version]. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64628171.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.178

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022