Капіталізація ресурсів природного газу сланцевих формацій

Yaroslav Stepanovych Vytvytskyi, Olha Valeriivna Lebega


Анотація


Вступ. Стаття присвячена проблемам капіталізації ресурсів природного газу сланцевих формацій.

Мета. Метою статті є розробка методичних підходів до оцінювання вартості ресурсів природного газу сланцевих порід для їх перетворення шляхом капіталізації в активи, здатні приносити доходи та створювати додану вартість.

Результати. Розроблено модель для капіталізації ресурсів сланцевого газу у надрах, яка дає змогу враховувати початкові дебіти сланцевих свердловин, темпи падіння дебітів, кількість циклів розробки у процесі видобування сланцевого газу, накопичений видобуток сланцевого газу за різні періоди розробки, величину інвестиційних і експлуатаційних витрат, фактор часу з урахуванням природно-геологічних особливостей і ризиків, що існують при розробці конкретного сланцевого родовища. Описано методичні підходи визначення основних параметрів, що входять у запропоновану модель.


Ключові слова


природний газ сланцевих формацій; продуктивність сланцевих свердловин; обсяги видобутку сланцевого газу; фактор часу; дисконтування; капіталізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2030 roku. (n.d.). Retrieved from: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13.

Boyer, Ch. B., Klark, R., L'ys, K., Myller, K. (2011). Slantsevyy haz – hlobal'nyy resurs. Neftehazovoe obozrenye, 23(3), 36-51.

Lukyn, A. E. (2013). Chernoslantsevye formatsii evskinskoho tipa – mehalovushky pryrodnoho haza. Heolohiya y poleznye iskopaemye Mirovoho okeana, 4, 5-28.

Yvanov, N. A. (2014). Slantsevaya Amerika: enerheticheskaya politika SShA i osvoenie netradytsionnykh neftehazovykh resursov. Moscow: Mahistr.

Kurovets', I. M. (2014). Netradytsiyni dzherela vuhlevodniv Ukrayiny. Kyiv: Nika-Tsentr.

Kryshtal', A. M. (2015). Svitovyy dosvid vyvchennya ta vykorystannya netradytsiynykh vuhlevodnevykh resursiv. Mineral'ni resursy Ukrayiny, 1, 27-37.

Borshch, L. M. (2016). Otsinka ekonomichnoyi dotsil'nosti vydobutku pryrodnoho slantsevoho hazu v Ukrayini. Biznes-Inform, 5, 113 –121.

Khvesyk, M. A. (2014). Kapitalizatsiya pryrodnykh resursiv. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrayiny.

Pyrozhkov, S. I. (2015). Ekonomichna otsinka pryrodnoho bahatstva Ukrayiny. Kyiv: DU IEPSR NANU.

Khvesyk, M. A. (2016). Finansovo-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya terytorial'nymy pryrodno-hospodars'kymy kompleksamy.

Bystryakov, I. K., Klynovyy, D. V., Bodnar, L. V. (2017). Alhorytm transformatsiyi systemy upravlinnya mistsevymy pryrodnymy resursamy. Zhurnal Kyyivs'koho universytetu rynkovykh vidnosyn. Ekonomika. Biznes-administruvannya. Pravo, 2(2), 66-81.

Bystryakov, I. K. (2014). Terytorial'nyy pryrodno-resursnyy kapital u zabezpechenni konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrayiny. Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, 3(107), 200-209.

Mishchenko, V. S. (2007). Ekonomichni priorytety rozvytku i osvoyennya mineral'no-syrovynnoyi bazy Ukrayiny. Kyiv: Vydavnytstvo Naukova dumka.

Vytvyts'kyy, Ya. S. (2007). Ekonomichna otsinka hirnychoho kapitalu naftohazovykh kompaniy. Ivano-Frankivs'k: INTUNH.

Nakaz FDMU vid 5 lyutoho 2004 r. # 236. (2004). Derzhavnyy informatsiynyy byuleten' pro pryvatyzatsiyu. Kyiv: FDMU.

Mel'nyk, L. H. & Dehtyarova, I. B. (2009). Vrakhuvannya eksternal'nykh efektiv v upravlinni rozvytkom produktyvnykh syl Ukrayiny. Rozvytok produktyvnykh syl Ukrayiny: vid V. I. Vernads'koho do s'ohodennya. Kyiv: RVPS Ukrayiny NAN Ukrayiny.

Vytvyts'kyy, Ya. S. & Lebeha, O. V. (2017). Vrakhuvannya faktora chasu pry osvoyenni rodovyshch pryrodnoho hazu u slantsevykh porodakh. Visnyk VIEM, 18, 63-74.

Stepanov, A. D. & Belohor'ev, A. M. (2013). Rol' slantsevoho haza v formyrovanii sbalansirovannoho hazovoho rynka SShA. Hazovaya promyshlennost', 6, 10-12.

Vytvyts'kyy, Ya. S., Petrovs'kyy, O. P., Lebeha, O. V., Kukhar, N. P. (2017). Otsinyuvannya perspektyv vydobuvannya pryrodnoho hazu iz slantsevykh porod. Naftohazova haluz' Ukrayiny, 4, 3-7.

Sozans'kyy V. I. (2013). Vidnovlennya svitovykh zapasiv nafty i hazu yak stratehichna problema suchasnosti. Heolohichnyy zhurnal, 2, 68-74.

Vdovychenko V. I. (n.d.). Do pytannya pro nevycherpnist' svitovykh zapasiv nafty i hazu. Retrieved from: https://www.facebook.com/Spilka.burivykiv/posts/1066323750057658.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.011

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022