Analysis of course differences as procedure of internal audit of a group of related enterprises

Valeriya Valeriyivna Fesenko


Abstract


Introduction. Increase in currency risks is observed in the activity of a group of enterprises, in which the functional currency of the activity of the main enterprise-investor differs from the functional currency of the activity of one of the group's enterprises. The article is devoted to the study of the processes of audit of exchange rates, which are reflected in the reporting of the group of enterprises on the results of intragroup transactions and external operations of individual enterprises of the group.

Purpose. The article aims to develop a methodological approach to the implementation of the analytical procedures of internal audit of exchange differences that are reflected in the consolidated statements of the group and to provide the recommendations of the internal auditor on the formation of a strategy for managing the currency risk of a group of enterprises. The internal audit of individual group reporting and consolidated reporting by the group should ensure the detection of areas with high currency risk.

Results. The analytical audit procedures of exchange rate changes based on the matrix methodological approach that can determine the result of currency risk management group and form the internal auditor recommendations towards improving the management of exchange rate differences (due to the impact on business enterprise group or rationalization of intragroup transactions group) has been proposed in the article.


Keywords


course differences; audit; analysis; analytical procedures; internal audit; related parts; currency risks

Full Text:

PDF

References


Mizhnarodnyy standart bukhhalters'koho obliku 21. (2012). Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_022.

Polozhennya (Standart) bukhhalters'koho obliku 21, potochna redaktsiya vid 19.08.2014 roku. (2014). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00.

Kostyuchenko, V. M., Fedorenko, O. S. (2017). Problemni pytannya konverhentsiyi obliku operatsiy v inozemniy valyuti vidpovidno do MSFZ. Molodizhnyy forum [“Rozvytok maloho ta seredn'oho biznesu v umovakh hlobalizatsiyi svitovoyi ekonomiky” ],(Zhytomyr, 26-27 kvitnya 2017 r.). Zhytomyr, ZhDTU.

Zhyhley, I. V. (2003). Bukhhalters'kyy oblik valyutnykh operatsiy: poryadok vyznannya ta metody otsinky. Ternopil'.

Dzyuba, O. M. (2015). Oblik operatsiy v inozemniy valyuti: natsional'nyy ta mizhnarodnyy pidkhid. Naukovyy visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, 2(4), 226-230

Sysyuk, S. V. Ben'ko, I. D. (2010). Kursovi riznytsi ta balansova vartist' inozemnoyi valyuty: osoblyvosti obliku ta vyznachennya. Zbirnyk naukovykh prats' ChDTU, 25 (1),66-70.

Luchko, M. R. (2017). Okremi pytannya audytu v konsolidovanykh hrupakh pidpryyemstv. Suchasni tendentsiyi rozvytku obliku, opodatkuvannya, analizu i audytu. Kyyiv: KNEU.

Semchuk, I. V. (2010). Konsolidovana finansova zvitnist' hrupy pidpryyemstv: orhanizatsiyno-metodychni zasady formuvannya i kontrolyu. Zhytomyr.

Krupka, Ya. D. (2015). Konsolidovana zvitnist' u postindustrial'niy ekonomitsi. Ekonomichnyy analiz, 1, 174-180.

Bilets'ka, N. V. (2016). Rol' analitychnykh protsedur v audyti rezul'tativ osnovnoyi diyal'nosti pidpryyemstva. Biznes Inform, 1, 248–252.

Surnina, K. S. (2012). Analitychni protsedury v audyti: metodolohiya ta orhanizatsiya. Kyyiv.

Luchko, M. R. (2017). Analiz v audyti : okremi pytannya zastosuvannya. Ekonomichnyy analiz, 4, 11-19.

Vorob'ev, A. V. & Olyunyn, V. Y. (2011). Analiz sovremennykh zarubezhnykh matrichnykh modeley vybora finansovoy stratehii. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennyh-zarubezhnyh-matrichnyh-modeley-vybora-finansovoy-strategii-1.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.02.191

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023