Evaluation of the state of social and economic development of agricultural production in Ukraine

O. V. Nikolyuk, A. I. Livinsky


Abstract


The article analyzes the state of development of agrarian production in Ukraine. It is determined that the most difficult issues are the questions of adaptation of the domestic agricultural sector of the economy to the conditions and requirements of the European Union. The indexes, which characterize the development of the research potential of the industrial infrastructure of agrarian production, are analyzed. It is defined that in Ukraine the tendencies towards increasing the level of social and economic development of agrarian production continue to grow. However, they are growing not fast enough. They are also uneven in the type and component aspect. Such situation requires the implementation of a levelling regulatory effect.

Keywords


agrarian production; social and economic development; financing

Full Text:

PDF

References


Ofitsiynyy sayt Ministerstva ahrarnoyi polityky ta prodovol'stva Ukrayiny. (2018). Retrieved from: http://www.minagro.kiev.ua.

Nikolyuk, O. V. & Hnat'yeva, T. M. (2014). Vplyv sotsial'noyi vidpovidal'nosti biznesu na konkurentozdatnist' pidpryyemstv ahrarnoho sektoru. Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 4(76), 151-157.

Nikolyuk, O. V. (2014). Derzhavne rehulyuvannya tsin na sil's'kohospodars'ku produktsiyu v Odes'komu rehioni. Naukovi pratsi Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 2(9), 20-26.

Lozyns'ka, T. M. (2007). Natsional'nyy prodovol'chyy rynok v umovakh hlobalizatsiyi. Kharkiv: Mahistr.

Dibrova, A. D., Andriyevs'kyy V. Ye. (2014). Rehulyuvannya ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiyi. Kyyiv: Interdruk.

Rentabel'nist' operatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti. (2018). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Zhalilo, Ya. A. (2011). Rozvytok ahrarnoho vyrobnytstva yak peredumova zabezpechennya prodovol'choyi bezpeky Ukrayiny. Kyyiv: NISD.

Halyts'kyy, O. M. (2013). Problemy normatyvno-pravovoho rehulyuvannya obliku rozrakhunkiv z sotsial'noho zabezpechennya na pidpryyemstvakh sil's'koho hospodarstva. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, 6, 95-99.

Hnat'yeva, T. M. & Davydyuk, O. O. (2017). Analiz rivnya zakhyshchenosti ekonomichnykh interesiv ahrarnoho vyrobnytstva v umovakh intehratsiyi Ukrayiny do svitovoho ekonomichnoho prostoru. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 6, 110-123.

Gryshova, I. Yu., Shcherbata Yu., Gryshov, V. V. (2015). Sotsial'na vidpovidal'nist' biznesu yak chynnyk sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, 3 (3), 17-28.

Naumov, O., Gryshova I., Rozsa, Z. (2018). Leadership in Energy Efficiency of Agro-industrial Production: Regional Aspects. Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 579-590.

Baimuratov, M., Gryshova, I., Akhmetova, I. (2018). Leadership of Territorial Communities: Local and Global Factors. Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 179-188.

Gryshova, I. Yu., Shestakovska, T. L. (2017). The asymmetry of the resource configuration and its destructive impact on the capitalization of agribusiness. The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2, 128-133.

Nikoliuk, O., Gryshova I., Shestakovska, T. (2017). The organis produstion in the context of improving the esologisal safety of produstion of the food industry. Food Science and Technology, 11(4), 103-111.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.02.042

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 O. V. Nikolyuk, A. I. Livinsky 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023